Allt fler efterfrågar passivhus på den svenska byggmarknaden

Allt fler efterfrågar passivhus på den svenska byggmarknaden

den 23 september 2014

Det moderna passivhuset finns idag uppfört på drygt 40000 platser I världen, vilket är resultatet av ett gediget pionjärarbete. Ny fönsterteknik utvecklas snabbt i Europa, vilket är en nyckelfråga när nu hus och byggnader med passivhusteknik blir allt mer etablerat i Sverige och IG Passivhus Sverige anordnade ett välbesökt seminarium i ämnet passivhusfönster på World Trade Center i Stockholm.AV NICLAS SVENSSON
Huvudpersonen och passivhuspionjären Franz Freundorfer, berättade engagerat och sakkunnigt om arbetet med att utveckla passivhusfönster tillsammans med svenska fönstertillverkare.  

? Passivhus är en självklarhet för den svenska byggmarknaden, säger Franz Freundorfer och riktar en uppmaning: Sänk inte kraven, utveckla byggmetoderna och komponenterna i stället! Själv berättade han om nya passivfönster som håller klass A+  och når Uw-värdet 0,41 W/m2K.

Högsta komfort och kvalitet
Passivhus är ett begrepp men också en internationellt etablerad standard för miljömässigt hållbara och energieffektiva byggnader. För den oinvigde är det viktigt att veta att passivhus är ett helt koncept, som inte enbart innebär superisolerade hus, utan erbjuder högsta komfort och bästa kvalitet till lägsta totalkostnad.

? Det är viktigt att kunskapen om passivhus ökar hos den breda allmänheten och bland beställare och myndigheter, säger Simone Kreutzer, VD för IG Passivhus Sverige, och det jobbar vi med i allt högre utsträckning. Det viktigaste är kanske att avliva myten om att passivhus innebär dyra hus.

? Passivhus är ett koncept där du själv styr totalkostnad, konstruktion och estetik. Vår uppgift i IG Passivhus Sverige är att stödja dig som beställare eller husägare så konstruktionen får passivhus-kvalitet, fortsätter Simone och pekar på några fakta som skiljer ut passivhus från andra byggnads-koncept:

?   Standarden är klart och tydligt definierad och finns tillgänglig för alla.
?   Passivhus är energisnåla, de kräver 75 procent mindre energi för uppvärmning eller kylning.
?   Passivhuset är en kostnadseffektiv lösning. Enkla principer ger en låg investerings? och driftskostnad.
?   Passivhus innebär högsta komfort och byggda med den bästa kvaliteten, vilket gör byggnaden hållbar och driftsäker samt minskar risken för fuktskador.

Polarforskaren Nansen använde tekniken
Det första passivhuset blev uppfört i Darmstadt i Tyskland år 1991. Här uppfördes flerbostadshuset Kranischstein, som blev mycket uppmärksammat. Idén om att ?slippa? ett konventionellt uppvärmningssystem har emellertid funnits väsentligt längre tid än så.  

År 1893 seglade den norske polarforskaren och oceanografen Fridtjof Nansen (1861 ? 1930) med skeppet Fram norrut till Arktis. Skeppet var specialbyggt för ishavet. Skeppsskrovet hade byggts på till 35 centimeters tjocklek, vilket medförde att besättningen inte ens behövde elda i kaminen på sin färd ? i jakten för att bli först till Nordpolen. Energiförsöket lyckades, dock drev inte packisen mot Nordpolen som Nansen hade tänkt..

Alla byggnadstyper
Bland de 40 000 platser där passivhus uppförts över hela jordklotet, återfinns alla byggnadstyper. Allt ifrån villor och skolor, äldreboenden och idrottshallar.

? När vi bygger passivhus handlar det om att ta tillvara varje watt av den energi som människor och maskiner genererar och håller kvar den i byggnaden eller huset med stöd från ett lufttätt och välisolerat klimatskal, säger Simone Kreutzer. En ventilationsanläggning i toppklass minimerar inte bara energiförbrukningen utan åstadkommer också högsta möjliga komfort och ger ett effektivt skydd för konstruktionen.

Industriellt byggda passivhus från Polen
Bland åhörarna till den högintressanta föreläsning om innovativa fönsterlösningar som en av pionjärerna inom passivhusteknik, Franz Freundorfer, höll vid seminariet, återfanns engagerade VD´n för företaget Friendly Building, Ingrid Westman. Hon startade år 2012 upp verksamheten med målet att bygga energisnåla och estetiskt tilltalande bostäder i Sverige till en låg kostnad.

Friendly Building bygger industriellt med tillverkning av moduler i Gdansk, Polen som sedan fraktas per båt till Sverige. Och redan är 2 villor på Värmdö och en förskola i Vendelsö i Haninge kommun uppförda ? och med anmärkningsvärda resultat. Husen drar 0?25 kilowattimmar per kvadratmeter och år i uppvärmning till en byggkostnad som uppgår till cirka 15 000 kronor per kvadratmeter. 7 radhus i Upplands?Väsby, (nollenergihus och passivhus) kommer ut till försäljning i veckan.

? Det är fullt möjligt att bygga både energisnålt och kostnadseffektivt i Sverige, säger Ingrid Westman. Det har vi visat, och hon nämner ett pågående högintressant projekt med 76 nya lägenheter i Tyresö. Den låga byggkostnaden nås, enligt Ingrid Westman, genom industriell tillverkning i Polen, med lägre kostnader för personal och byggmaterial. Kostnaden för ett extra lager isolering för att nå passivhusstandard är relativt marginell, det är noggrannheten och att alla detaljer är genomtänkta på ritbordet som är viktigast avslutar Ingrid Westman.

Faktaruta IG Passivhus Sverige (IG PH Sverige)
?   IG Passivhus Sverige AB är ett kompetensnätverk bildat av passivhusexperter med mer än 30 års erfarenhet. Medlem inom IG PH Sverige kan alla bli som är intresserade av att göra Sverige energieffektivare med kvalitetssäkra passivhus. IG PH Sverige bildades för att informera, kvalitetssäkra, utbilda och stötta byggbranschen och alla andra intresserade. Nätverkets medlemmar växer stadigt. IG Passivhus är Sveriges representant i International Passive House Association.
?   CEPH ? är Sveriges enda utbildning till ?Internationellt certifierad passivhusexpert? vilket är en tiodagarskurs riktad till arkitekter, ingenjörer, tekniker, fastighetsägare och byggare. I Sverige är det IG Passivhus som ansvarar för utbildningen och den avslutande tentamen. Kursen täcker alla relevanta ämnen som berör projektering och utförande av passivhus.  

På bilden:
Simone Kreutzer, VD för IG Passivhus Sverige.
Foto: Niclas Svensson


NCC är med och gör Frihamnen till stadsdel

IG Passivhus har ordet

den 7 januari 2015

Från och med Fastighet & Bostadsrätt nr 6, 2014 till och med Fastighet & Bostadsrätt nr 5, 2015 kommer vi att kunna läsa allt aktuellt som händer inom IG Passivhus Sverige i en separat folder som följer med varje nummer av tidningen. Klicka vidare för att komma till webbversionen!

Läs senaste Fastighet & Bostadsrätt här!

den 28 december 2014

Vill du läsa senaste webb-tidningen av Fastighet & Bostadsrätt - 2014 års sista - klicka vidare!

Lyssna på Dogge Doggelitos Vi älskar betong

den 18 november 2014

Tidskriften Betong presenterar nu musikvideon ”Vi älskar betong”, som uruppfördes på Betonggalan i samband med prisutdelningen av "Ung&Tung" i torsdags förra veckan. Filmen är frukten av ett unikt samarbete mellan betongbranschen, Tidskriften Betong och den folkkäre betongambassadören Dogge Doggelito.

Mimer i Västerås bygger höghus i modern industriell träteknik vid Öster Mälarstrand

den 31 oktober 2014

– På fantastiska Öster Mälarstrand bygger vi trähus i sex våningar, säger Mimers VD Anders Nordstrand. Det går snabbt och är bra för miljön i Västerås. Dessutom ökar vi konkurrensen och spänner bågen för ny, spännande träarkitektur.

Nyskapande upphandling av äldreboende i Falun

den 29 oktober 2014

Vård- och omsorgsboendet Kårebacken är det första på 20 år i Falun. Det nyskapande i projektet är upphandlingsmodellen, den snabba byggprocessen och det klimatsmarta slutresultatet. Projektet var i också i fokus för den konferens som projektet Trästad genomförde i Falun den 22-23 oktober.

Jannice Johansson i ny roll som vice vd för Tengbom

den 4 oktober 2014

Arkitektkontoret Tengbom utser Jannice Johansson (bilden) till vice vd. Jannice har arbetat i ledande befattningar inom Tengbom sedan 2008 och tillträdde den nya rollen 1 oktober.

IVA–rapport visar byggmetoders betydelse för klimatpåverkan

den 24 september 2014

Att byggnader som vi lever och bor i påverkar klimatet är känt. Uppvärmning, hushållens beteendemönster och byggnaders energiförbrukning har haft ett konstant fokus sedan byggsektorn började diskutera klimatpåverkan. Avsevärt mindre känt är att själva byggprocessen har en helt avgörande klimatbelastning - redan idag. Kanske uppemot 50 procent.

Allt fler efterfrågar passivhus på den svenska byggmarknaden

den 23 september 2014

Det moderna passivhuset finns idag uppfört på drygt 40000 platser I världen, vilket är resultatet av ett gediget pionjärarbete. Ny fönsterteknik utvecklas snabbt i Europa, vilket är en nyckelfråga när nu hus och byggnader med passivhusteknik blir allt mer etablerat i Sverige och IG Passivhus Sverige anordnade ett välbesökt seminarium i ämnet passivhusfönster på World Trade Center i Stockholm.

Hållbarhet i fokus hos AB Bostäder i Borås

den 23 september 2014

Som en del av kretsloppsstaden Borås ligger klimat- och miljöfrågor varmt om hjärtat hos AB Bostäder i Borås. Företaget arbetar med hållbarhet i fokus från hur man arbetar med sina bostadsområden och tar tillvara på sina kunders engagemang för utveckling samtidigt som man renoverar fastigheter och bygger nytt med hållbarhetstankar.

Ny teknik ger renässans för modernt tegelbyggande

den 23 september 2014

Många klassiska byggnader i vårt land står som aspiranter på titeln ”Sveriges förnämsta tegelbyggnad”, inte minst månghundraåriga slott, förnäma herrgårdar och påkostade kyrko–byggnader, men frågan är om inte Stockholms fantastiska Stadshus som bär arkitekten Ragnar Östbergs signum, plockar hem titeln. Nu är tegelkonstruktioner åter på frammarsch genom en snabb teknikutveckling.

Grön fasad producerar syre och renar luften

den 23 september 2014

God tid att flytta in i Stefano Boeris två trädbestyckade höghus mitt i Milano. Bosco Verticale visar att grön arkitektur kan vara mer än teknik och material. Miljötänk och förtätning samsas här i en enda arkitektonisk lösning.