NCC Boende bakom 1800 nya bostäder i Linköping

Home » NCC Boende bakom 1800 nya bostäder i Linköping

NCC Boende AB bygger nya bostäder i Södra Ekkällan och Vimanshäll i Linköping. NCC Boende ska genomföra cirka 10-15 nya byggprojekt i Ekkällan de närmaste åren.


AV HENRIK MÅRTENSSON

? Totalt blir det cirka 1800 bostäder, säger Anders Rosell, projektchef vid NCC Boende. Vid Vimanshäll bygger vi 73 bostäder, uppdelat på tre mindre projekt.

Projektet vid Södra Ekkällan syftar till att utveckla en helt ny stadsdel. Området är Garnisonen, ett gammalt militärområde, men görs nu om till ett bostadsområde med cirka 1800 bostäder. NCC Boende bygger mycket själva, men delar av området har sålts till andra bolag.

Sjukhuset
I den övergripande planen för Ekkällan ingår också en utbyggnad av Universitetssjukhuset med ungefär 175000 kvm. Det blir bland annat en ny huvudentré i den norra delen, ett nytt akutintag, och en ny intern gata för ambulanstransporter, bil-, cykel-, och gångtrafik. Det byggs också nya gång- och cykelvägar. Byggrätter för tre nya parkeringshus är föreslagna.

Målet är att skapa möjligheter att utveckla sjukhusområdet rationellt för verksamheter och trafik samt att öka trygghet och trivsel för besökare och verksamma.

Etapper
Ekkällan har redan varit under utbyggnad i flera år. De första bostäderna stod klara för inflyttning redan 2009. Inflyttning har skett i etapper varje år sedan dess, vartefter nya bostäder blivit färdiga. Området kommer att vara färdigutbyggt runt år 2021-2022.
Enligt byggplanen ska nya byggnader så långt möjligt placeras utmed existerande kvartersgator och allmänna gator. Parkeringsplatser skall finnas i tydligt avgränsade delar.

Det skall gå att ta sig till lekplatser och andra vistelseytor på ett trafiksäkert sätt.
Området kommer att innehålla mestadels bostäder, men det blir också plats för affärer och andra företag. Det byggs även en skola för upp till 300 elever, från förskoleålder upp till årskurs 6.

Skogsparti
Mellan Södra Ekkällan och Tinnerbäcken finns ett naturområde, ett bergigt skogsparti. Området kommer att bevaras. En cykelväg som idag löper längs Tinnerbäckens sydvästra sida befästs i planen. Naturområdet gränsar till den nya skolan. Det kommer att förbli oförändrat. Däremot kommer man att göra vissa ingrepp för att förhindra ras vid en bergssida i området.

? Många av bostäderna blir för singelhushåll, säger Anders Rosell. Det blir ett ökat behov av singelbostäder i framtiden.

Eftersom det gäller att koordinera inte bara ett projekt, utan många, hänger mycket på gott samarbete.

Anders berättar att det har fungerat mycket bra. Engagemanget är stort. Varje projekt startar med en workshop där man börjar med att titta på vilka målgrupper man bygger för.

I workshopparna finns marknadsstrateger, säljare, inredningskoordinatörer, representanter för NCC Construction AB, och andra företag som deltar i projektet. Det gör att när det är dags att påbörja byggnationen finns det en väl genomarbetad plan.

Vimanshäll
Öster om Ekkällan, i stadsdelen Majelden, ligger Vimanshäll.

? Där pågår för närvarande tre byggprojekt, berättar Sofie Bornmar, projektchef vid NCC Boende.

Vimansutblick är ett 10-våningar högt punkthus med 29 bostadsrätter. Vimans Terrass är 15 friköpta radhus och Vimans Trädgård är 3 punkthus om 5 våningar vardera med sammanlagt 29 bostadsrätter.

NCC Boende fick rätt att köpa mark i Vimanshäll genom att, i samarbete med White Arkitekter och Winell & Jern Arkitekter, vinna en arkitekttävling. En av de avgörande punkterna var att husen i NCC:s förslag hade låg energiförbrukning och var designade att klara Miljöbyggnad Silver.

Ska passas in
Den befintliga bebyggelsen i Vimanshäll har tillkommit under 40- och 50-talet. De moderna hus som byggs nu är designade så att de skall passa in i den miljö som finns. Det betyder bland annat att de nya husen kommer att vara låglutande, med diskret takfot. Takmaterial blir i mörkgrå kulör. I övrigt blir husen mestadels i ljusa kulörer. Det finns träd i närmiljön, bland annat äldre tallar, och många av dessa skall finnas kvar, för att hjälpa till att bevara områdets karaktär.

Säljstarten för de 15 radhusen i Vimans Terrass är i april i år. Husen blir klara för inflyttning 2016. Radhusen utförs i två våningar, med möjlighet till en suterrängvåning. Husen är placerade något vridna i förhållande till varandra. Det skapar förskjutningar som bryter upp den långa fasaden. Alla lägenheter kommer att vara på 145 kvm var. Det blir gott om förvaringsutrymmen och genomgående hög standard. Balkongerna har möjlighet till inglasning.

Investering
Målgruppen för Vimans Terrass är familjer som inte behöver kompromissa om boendet, och som ser bostaden som en investering. Det finns grönska och parker i området och det är promenadavstånd till centrala Linköping.

Säljstarten för Vimans Utblick, det 10 våningar höga punkthuset, är också i april i år. De 29 bostadsrätterna i huset blir klara för inflyttning under 2016. Lägenheterna är treor och fyror på 76-108 kvm. De flesta lägenheterna har utsikt i minst två väderstreck. Huset placeras i en sluttning och höjdskillnaderna i terrängen utnyttjas för parkering och teknikvåningar. Husets hiss går rakt ner i garaget som finns i källarplanet. Centrala Linköping är bara ett par minuters promenad bort. Huset kommer att vara väl synligt från staden.

Vimans Trädgård
Vimans Trädgård, tre punkthus om vardera fem våningar, har säljstart i oktober i år. Husen kommer att vara klara för inflyttning i oktober 2017. De 29 lägenheterna kommer att vara på 2-4 r.o.k. Storlekarna varierar från 54 till 109 kvm. Lägenheterna har gott om förvaringsutrymmen. Dessutom finns det extra förråd i gatunivå. Målgruppen är i första hand medelålders familjer där barnen lämnat boet. Det gör att det krävs god komfort, och utrymme för hobbies och andra fritidsaktiviteter.

NCC Boende har redan från början samarbetat mycket nära ihop med NCC Construction och andra aktörer. Arbetet bedrivs på ett sätt som liknar arbetet i Ekkällan, med workshoppar där noggrant genomarbetade planer tas fram.

På bilden:
Naturen spelar en viktig roll i Södra Ekkällan och gör sig ständigt påmind i Tinnerbäcks Läge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy by fastighetochbostadsratt.com