Skanska och Carlyle skapar nya bostadsrätter i Nacka Strand

Home » Skanska och Carlyle skapar nya bostadsrätter i Nacka Strand

Skanska och Carlyle bildar ett joint venture-bolag. Det samägda bolaget förvärvar en kontorsfastighet vid vattnet i Nacka strand. Byggnaden kommer att konverteras från kontor till cirka 270 bostadsrätter, med beräknad byggstart hösten 2015.


Det är fastigheten Sicklaön 13:79 på Augustendalsvägen som Skanska och Carlyle gemensamt ska utveckla till bostadshus. Fastigheten ägs i dag av fastighetsbolaget Carlyle och ska efter konvertering säljas som bostadsrätter.

Byggnaden ligger precis vid vattnet i Nacka Strands bästa läge. Här kommer vi att kunna erbjuda attraktiva bostäder med hög standard alldeles intill vattnet, säger Fredrik André, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

Ett samägt aktiebolag, som ägs till lika delar av Skanska och Carlyle, har bildats för projektet. Bolaget förvärvar och tillträder fastigheten när detaljplanen har vunnit laga kraft.

Vi förvärvade Nacka strand för att utveckla området till en levande stadsdel med en väl avvägd andel bostäder, arbetsplatser och kommersiell service. Genom samarbetsprojektet med Skanska utvecklar vi fastigheten på Augustendalsvägen till 270 unika bostadsrätter, säger Henrik Orrbeck, Nordenchef, Carlyle Real Estate.

Många av bostäderna kommer att ha rymliga balkonger med strålande utsikt över Stockholms inlopp. Säljstart planeras till hösten 2015 och projektet kommer att marknadsföras under namnet The View.

Byggtiden beräknas till cirka två och ett halvt år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy by fastighetochbostadsratt.com