Hjältevadshus har fått beställning på 30 radhus

Home » Hjältevadshus har fått beställning på 30 radhus

Hjältevadshus har fått en beställning att bygga 30 stycken bostadsrättsradhus till ett totalt ordervärde på drygt 40 miljoner kronor. Hjältevadshus ska producera radhusen till Sanda Ängar Invest AB som ägs av SSM Bygg & Fastighets AB samt UniHouse AB. Byggstarten sker redan nu i vår.


De 30 stycken radhusen byggs i totalt fem huskroppar kring en generös gemensam yta med bl.a. lekplats och gemensam pool.

– En familjedröm i naturskön omgivning, säger Henrik Österberg, vd Hjältevadshus i ett pressmeddelande.

Området Sanda Ängar där radhusen ska uppföras, ligger i Upplands Väsby/Bollstanäs, cirka 20 minuter norr om Stockholm. De modulproducerade radhusen är på 112 respektive 141 kvm. Radhusen kommer att tillverkas i fabriken i Hjältevad.

– Det här uppdraget har vi tagit i konkurrens med andra husproducenter. Vi har haft en tät dialog med beställaren för att åstadkomma attraktiva och kostnadseffektiva radhus. Vi kommer med vår modulteknik kunna bygga radhusen snabbt och kvalitetssäkrat genom att modulerna produceras inomhus i vår husfabrik. På plats sker endast sammanbyggnaden, fortsätter Henrik Österberg.

– Vi valde att samarbeta med Hjältevadshus som är ett gammalt känt varumärke med en byggteknik som passar oss, förklarar VVD Lars Persson. Framgångsformeln för SSM är att vi med få och skickliga medarbetare klarar att driva stora projekt. Med snabba och obyråkratiska beslutsvägar kan vi skapa ett slagkraftigt team tillsammans med våra kompetenta samarbetspartners som är noga utvalda. Vi är specialiserade på bra bostadslägen i Storstockholm och har ett nära och bra samarbete med de kommuner där vi är verksamma, säger VVD Lars Persson.

Intresset för projektet har varit stort och projektet är nu slutsålt. Hans Göthe Fastighetsbyrå har ansvarat för försäljningen av radhusen.

Hjältevadshus AB:s hus säljs under varumärket Hjältevadshus. Bolaget projektutvecklar också hela bostadsområden med villor, grupphus och lägenheter. Hjältevadshus bygger sina hus och lägenheter inomhus i fabriken i Hjältevad enligt en långt driven industriell byggmetod. Bolaget sysselsätter cirka 120 personer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy by fastighetochbostadsratt.com