Norra Djurgårdstaden - en hållbar stadsdel i världsklass

Norra Djurgårdstaden - en hållbar stadsdel i världsklass

den 09 mars 2015

Norra Djurgårdstaden ska bli en stadsdel i världsklass när det gäller hållbarhet. Men det där riktiga spjutspetsprojektet saknades och därför utlystes markanvisningstävlingen Brofästet där bostäder i två kvarter ska bli plusenergihus och där bland annat materialval var en av parametrarna. Vinnaren blev ett betonghus och betong valdes i fyra av de fem bästa förslagen. Allt detta enligt betong.se.


? Vi har höga hållbarhetskrav för hela stadsdelen, men det kommer kanske komma någon som menar sig slå våra nivåer, därför ska vi ha ett spjutspetsprojekt som inte går att diskutera, säger Anders Widerberg, projektledare på Exploateringskontoret i Stockholm Stad.

Därför anordnades markanvisningstävlingen Brofästet där två kvarter upplåts med kravet att redovisa plusenergi, det vill säga summan av köpta kilowattimmar per kvadratmeter Atemp och år ska vara mindre än levererade kilowattimmar per kvadratmeter Atemp och år.

? Men det ska inte bli någon ingenjörsjulgran, därför värderade vi arkitekturen lika högt som energiförbrukningen, säger Anders Widerberg.

Energiförbrukningen i sin tur delades upp på 80 procent nettovärme och 20 procent, vad man kallar livscykelanalys, fast det egentligen rör sig om från vaggan till grind.

? Vi måste tro att vi bygger hus som ska hålla och vi vet inte hur rivningsmaterial kommer att behandlas om 100-200 år, säger Anders Widerberg.

Det kom in 16 förslag och vann gjorde bidraget plusHus/plusRum av Stockholmshem som tillsammans med arkitekterna DinellJohansson lyckades få fram ett hus med beräknad enregianvändning på -1,2 kWh per kvadratmeter och år.

? Vår lösning bygger på inglasade terrasser som utvidgar bostadsytan under cirka nio månader om året. De fungerar också som regnkappa och klimatbuffertzon utanför husets egentliga yttervägg. Vi har inspirerats av hur man bodde förr, då boendet under vintern komprimerades till ett uppvärmt rum men under sommaren utvidgades i husets och gårdens ouppvärmda delar, säger Morten Johansson, på DinellJohansson.

Terrasserna är byggda av en fristående stomme av limträ med terrassytor av betong.

? På så sätt minskar vi köldbryggorna in till husets stomme, säger Morten Johansson.

Valet föll på betongstomme av flera anledningar.

? Det är en trög stomme som står emot fukt och som ger bra ljudklasser och så blir huset tätt utan köldbryggor, säger Torbjörn Kumlin på Stockholmshem.

Den materialscreening som Stockholm Stad använde sig av i bedömningen av LCA heter Miljöbelastningsprofilen och är ett verktyg som togs fram av i samarbete med Stockholms Konsult för att utvärdera Hammarby Sjöstad. Stockholmshems förslag fick inte några poäng alls i den LCA-bedömningen, vilket innebär att de inte placerade sig bland de fem bästa.

Däremot fick Folkhems träbyggnad toppoäng.

? Vi tycker nog att verktyget som använts gav en ganska förmånlig poängbedömning för trä, säger Johan Thorstensson, på Incoord, som stod för energiberäkningarna åt Stockholmshem.

? Vi kunde ha hamnat bättre i LCA-bedömningen, men som kommunalt bolag är vi bundna till lagen om offentlig upphandling och måste ta i beräkningen att betongelement kan köpas i till exempel Polen eller Tyskland. Därför gjorde vi en beräkning på en genomsnittssträcka på transporterna, säger Torbjörn Kumlin.

Noll LCA-poäng fick även Åke Sundvall med Tham & Videgård som arkitekter.

? Vi gjorde några beräkningar och hittade inga vinster med trästomme och därför valde vi betong. Trä hamnade högt på ?icke-förnybar energi? och betong högt på ?koldioxid?. Vi har ramavtal med en elementleverantör som inte har fabriker i Mälardalen, det gjorde nog att vi dåliga poäng i LCA, men vi ville presentera ett hus som vi kunde bygga i verkligheten, säger Sarah Segerman på Åke Sundvall.

Bättre gick det för Wallfast som hamnade på delad tredjeplats i LCA-bedömningen med sin betongstomme.

? Vi valde en betongleverantör som använde förnybar energi vid framställningen, säger Jens Jenslin på Wallfast som förklaring.

Miljöbelastningsprofilen är ungefär tio år gammal och har en schablonmässig bedömning av betong och det går inte att få ner koldioxidpåverkan genom att ersätta portlandcement med slagg eller flygaska, vilket är vanlig idag.

? Det stämmer, men ser vi till resultatet av tävlingen tycker vi inte att vi borde gjort på annat sätt. Stockholmshems förslag är väldigt bra och det är ju i betong, säger Anders Widerberg.

Han tycker också att tävlingen i stort har varit en succé.

? Flera av idéerna som kommit fram i tävlingsförslagen som inte vann kommer tillämpas i andra projekt och det är väldigt kul, säger Anders Widerberg.

När väl Stockholmshem bygger sitt plusenergihus, vilket beräknas till 2016, kommer det ha en ännu bättre miljöprofil.

? Vi tittar nu på olika betongtyper vi kan använda, till exempel polymerbetong och inblandning av slagg. Så bara för att vi vann slår vi oss inte till ro, säger Torbjörn Kumlin.

Mer om Norra Djurgårdsstaden:
Norra Djurgårdsstaden är ett samarbete mellan Stockholms tekniska förvaltningar och Östermalms stadsdelsförvaltning. De övergripande ekologiska målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 där koldioxidutsläppen understiger 1.5 ton per person och år till 2020. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn.

Källa: betong.se

Byggstart för en humanistisk teater i Uppsala

den 14 april 2015

Idag tas det första spadtaget för Humanistiska teatern i Engelska parken. Den nya amfiteater-inspirerade hörsalen blir en arena för alla som vill bidra till det humanistiska samtalet, både i och utanför universitetet, och beräknas stå klar vid årsskiftet 2016/17.

Serneke bygger för Poseidon i Örgryte Torp

den 14 april 2015

I Örgryte Torp i Göteborg ska det byggas totalt 500 bostäder vid Delsjövägen där TV-huset tidigare låg. Serneke har fått i uppdrag att uppföra 64 lägenheter för Poseidon i området. Projektsumman är cirka 124 miljoner.

NCC bygger nytt personalboende för anställda på Forsmark

den 10 april 2015

NCC bygger ett nytt personalboende med 430 rum för medarbetare som gör årliga underhåll på Forsmarks kärnkraftverk i Uppland. Det byggs närmare verket och det gamla personalboendets mark förbereds för slutförvaring. Forsmarks Kraftgrupp AB:s order är värd 197 miljoner kronor.

Första spadtaget för livsstilsboendet Brf Bersån

den 10 april 2015

Victoria Parks nästa etapp i livsstilsboendet vid Limhamns kalkbrott i Malmö har startat. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Karolina Skog, Er-Ho Byggs VD Mikael Hofman och Victoria Parks VD Peter Strand hjälptes åt med det första spadtaget för Brf Bersån.

NCC bygger nytt barnsjukhus i Göteborg

den 9 april 2015

NCC har fått i uppdrag av Västfastigheter att bygga ett nytt modernt barnsjukhus i direkt anslutning till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Avspark för 266 hyresrätter i Norrköping

den 9 april 2015

I går sattes bollen i rullning för ett av Norrköpings största bostadsprojekt någonsin. NCC bygger tillsammans med Magnolia Bostad AB 266 hyresrätter på den tidigare träningsplanen vid Nya Parken.

Ja till detaljplan för Albano i Stockholm

den 9 april 2015

- Vi är oerhört glada över Mark-och miljööverdomstolens utslag som fastslår Stockholms kommunfullmäktiges beslut från 2012 om den nya detaljplanen för Albano. Detta är också en glädjens dag för Universitetshuvudstaden och kunskapsregionen Stockholm, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

Wihlborgs vinner markanvisningstävling i Lund

den 9 april 2015

Wihlborgs Fastigheter har, tillsammans med FOJAB Arkitekter, vunnit markanvisningstävlingen för den första etappen av Science Village Scandinavia, SVS.

Säker renovering med intelligent kamerabevakning

den 6 april 2015

Efter att ha varit öppet i 147 år stängde Nationalmuseum under 2013 sina portar för totalrenovering av den anrika byggnaden. Skanska ansvarar för ombyggnationen och väljer då Mindmancers helhetslösning i form av intelligent kamerabevakning för att ta hand om bevakningen.

Riksbyggen planerar seniorboende i Båstad

den 4 april 2015

Med allt fler pigga äldre ökar behovet av boenden, särskilt anpassat för denna grupp. I Skåneregionen möts utvecklingen med en satsning på seniorboenden, genom Riksbyggens Bonum-koncept.

ABF-huset på Sveavägen byggs om och får nytt liv

den 1 april 2015

Arkitektbyrån Codesign har fått i uppdrag att se över delar av ABF-husets ytor för att förbättra och anpassa fastigheten till dagens behov. Projektet, som går under namnet ”Hjärtat” beräknas vara klart i september 2015.

Goodtech elektrifierar centrum för kunskap och kultur i Askersund

den 31 mars 2015

Goodtech Projects & Services AB har tecknat ett partneringavtal med PEAB omfattande el- och teleinstallationer till ett nytt kultur- och kunskapscentrum i Askersund. För Goodtechs del uppgår ordervärdet till mer än 25 miljoner kronor.

Concent utvecklar ytterligare 186 hyresrätter i Örebro

den 31 mars 2015

Concent utvecklar 186 hyresrätter i Kv Kumminen fördelat på fem huskroppar om totalt 10000 kvm BOA i Sörby i centrala Örebro. Samtidigt tecknas ett totalentreprenadavtal med Byggbolaget i Värmland AB för byggnationen av detta projekt samt ytterligare ett bostadsprojekt som Concent utvecklar i området, Kv. Purjolöken med 82 hyresrätter.

Unik teknik till nya Slussen

den 31 mars 2015

Skanska har vunnit sitt första projekt i ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Uppdraget omfattar två nya avbördningsluckor som skall reglera Mälarens vattennivå. Det nya systemet kommer att med sin storlek och speciella teknik bli unik i sitt slag.

Skanska bygger om delar av Urban Escape-kvarteret i Stockholm för 600 miljoner

den 31 mars 2015

Skanska har slutit avtal med AMF Fastigheter AB om renovering och ombyggnad av en fastighet som bland annat inhyser Gallerian i Stockholm. Uppdraget är värt cirka 600 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för första kvartalet 2015.

Gripsholms Kungsladugård återuppbyggs

den 31 mars 2015

Ett år efter den olyckliga händelsen där Gripsholms kungsladugård brann ner till grunden har Statens fastighetsverk fattat ett inriktningsbeslut om att återuppbygga den saknade byggnaden. Strängnäs kommun och länsstyrelsen i Södermanland står bakom inriktningsbeslutet.

Första spadtaget togs till Villa Circuitus - det runda passivhuset

den 30 mars 2015

I strålande solsken tog Kronobergs landshövding Kristina Alsér det första spadtaget till Villa Circuitus, det runda passivhuset. Byggstarten för Smålands första certifierade passivhus blev ett stort kliv framåt för Europas grönaste stad.

Paroc Built-On möjliggjorde fasaden på prisbelönta Skandionkliniken

Bostadsbristen ska byggas bort i Linköping

den 15 april 2015

Många kommuner i Sverige har växtvärk och lider av bostadsbrist. Linköpings kommun har en tydlig väg för att komma till rätta med detta. Bostadsbristen ska byggas bort och ambitionerna är höga. Detta är något som också är uppenbart efter ett tvådagarsbesök i den expansiva och attraktiva Östgötametropolen.

Ny tidning ute!

den 13 april 2015

Nu är årets andra nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Dagens och framtidens lösningar visas på Bostadsforum 2015

den 12 april 2015

Bostadsforum 2015, som arrangeras den 7-8 maj på Courtyard by Marriott Stockholm Hotel, blir en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder. Konferensen är lösningsinriktad och framtidsorienterad, med ett tydligt syfte – att visa upp många god och konkreta exempel på nya bostäder.

Inspirerande Fastighetsmässa i Kista

den 11 april 2015

Trångt, trendigt och trivsamt är några beskrivningar om Fastighetsmässan 2015 i Stockholm, som arrangerades i mitten av mars på Kistamässan.

IG Passivhus har ordet nr 3 ute nu!

den 6 april 2015

Det tredje numret av IG Passivhus har ordet är ute. Klicka vidare för att komma till webbtidningen.

LinköpingsBo2017 - där idéer blir verklighet

den 11 mars 2015

”De säger att Sverige är vackert på vintern. Hur vet dom det? Då är ju Sverige täckt av snö!” Det här skrev salige Tage Danielsson som föddes 1928 och växte upp i Linköping. Under stora delar av sin barndom hjälpte han till i Folkets park där mamma Elsa stod i kiosken. Pappa Ivar körde buss i staden och busslinjen gick till Folkets park.

Hög puls hos HSB Östergötland

den 8 mars 2015

Många byggherrar spänner bågen högt i det expanderande Linköping. Det gäller även hos HSB Östergötland, som är en aktiv bostadsutvecklare med cirka 15000 medlemmar.

Stångåstaden satsar 4,5 miljarder – 2200 nya lägenheter byggs

den 8 mars 2015

Ambitionerna är höga hos AB Stångåstaden, Linköpings allmännyttiga bostadsföretag, som också var värd för SABO:s Fastighetsdagar den 3-4 mars. Stångåstaden äger och förvaltar 18500 lägenheter och 33000 bostadskunder, vilket innebär 26 procent av alla bostäder i expansiva Linköping.

NCC Boende bakom 1800 nya bostäder i Linköping

den 2 mars 2015

NCC Boende AB bygger nya bostäder i Södra Ekkällan och Vimanshäll i Linköping. NCC Boende ska genomföra cirka 10-15 nya byggprojekt i Ekkällan de närmaste åren.

Fuktsäkert 2015 ute!

den 19 februari 2015

Nu är Fuktsäkert 2015 ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Framtidens skolor byggs i Täby

den 12 februari 2015

I Täby kommun bygger man just nu framtidens kommunala skola när den 50 år gamla Näsbyparksskolan byggs om och renoveras för att kunna möta framtidens allt hårdare krav på skolmiljön. På andra platser i den expansiva kommunen norr om Stockholm byggs det nya skolor och befintliga skolor renoveras. Några exempel - Brinkskolan och Brinkens Förskola i Östra Vallabrink samt den nya skolan i Arninge.