NCC Boende bakom 1800 nya bostäder i Linköping

NCC Boende bakom 1800 nya bostäder i Linköping

den 02 mars 2015

NCC Boende AB bygger nya bostäder i Södra Ekkällan och Vimanshäll i Linköping. NCC Boende ska genomföra cirka 10-15 nya byggprojekt i Ekkällan de närmaste åren.


AV HENRIK MÅRTENSSON

? Totalt blir det cirka 1800 bostäder, säger Anders Rosell, projektchef vid NCC Boende. Vid Vimanshäll bygger vi 73 bostäder, uppdelat på tre mindre projekt.

Projektet vid Södra Ekkällan syftar till att utveckla en helt ny stadsdel. Området är Garnisonen, ett gammalt militärområde, men görs nu om till ett bostadsområde med cirka 1800 bostäder. NCC Boende bygger mycket själva, men delar av området har sålts till andra bolag.

Sjukhuset
I den övergripande planen för Ekkällan ingår också en utbyggnad av Universitetssjukhuset med ungefär 175000 kvm. Det blir bland annat en ny huvudentré i den norra delen, ett nytt akutintag, och en ny intern gata för ambulanstransporter, bil-, cykel-, och gångtrafik. Det byggs också nya gång- och cykelvägar. Byggrätter för tre nya parkeringshus är föreslagna.

Målet är att skapa möjligheter att utveckla sjukhusområdet rationellt för verksamheter och trafik samt att öka trygghet och trivsel för besökare och verksamma.

Etapper
Ekkällan har redan varit under utbyggnad i flera år. De första bostäderna stod klara för inflyttning redan 2009. Inflyttning har skett i etapper varje år sedan dess, vartefter nya bostäder blivit färdiga. Området kommer att vara färdigutbyggt runt år 2021-2022.
Enligt byggplanen ska nya byggnader så långt möjligt placeras utmed existerande kvartersgator och allmänna gator. Parkeringsplatser skall finnas i tydligt avgränsade delar.

Det skall gå att ta sig till lekplatser och andra vistelseytor på ett trafiksäkert sätt.
Området kommer att innehålla mestadels bostäder, men det blir också plats för affärer och andra företag. Det byggs även en skola för upp till 300 elever, från förskoleålder upp till årskurs 6.

Skogsparti
Mellan Södra Ekkällan och Tinnerbäcken finns ett naturområde, ett bergigt skogsparti. Området kommer att bevaras. En cykelväg som idag löper längs Tinnerbäckens sydvästra sida befästs i planen. Naturområdet gränsar till den nya skolan. Det kommer att förbli oförändrat. Däremot kommer man att göra vissa ingrepp för att förhindra ras vid en bergssida i området.

? Många av bostäderna blir för singelhushåll, säger Anders Rosell. Det blir ett ökat behov av singelbostäder i framtiden.

Eftersom det gäller att koordinera inte bara ett projekt, utan många, hänger mycket på gott samarbete.

Anders berättar att det har fungerat mycket bra. Engagemanget är stort. Varje projekt startar med en workshop där man börjar med att titta på vilka målgrupper man bygger för.

I workshopparna finns marknadsstrateger, säljare, inredningskoordinatörer, representanter för NCC Construction AB, och andra företag som deltar i projektet. Det gör att när det är dags att påbörja byggnationen finns det en väl genomarbetad plan.

Vimanshäll
Öster om Ekkällan, i stadsdelen Majelden, ligger Vimanshäll.

? Där pågår för närvarande tre byggprojekt, berättar Sofie Bornmar, projektchef vid NCC Boende.

Vimansutblick är ett 10-våningar högt punkthus med 29 bostadsrätter. Vimans Terrass är 15 friköpta radhus och Vimans Trädgård är 3 punkthus om 5 våningar vardera med sammanlagt 29 bostadsrätter.

NCC Boende fick rätt att köpa mark i Vimanshäll genom att, i samarbete med White Arkitekter och Winell & Jern Arkitekter, vinna en arkitekttävling. En av de avgörande punkterna var att husen i NCC:s förslag hade låg energiförbrukning och var designade att klara Miljöbyggnad Silver.

Ska passas in
Den befintliga bebyggelsen i Vimanshäll har tillkommit under 40- och 50-talet. De moderna hus som byggs nu är designade så att de skall passa in i den miljö som finns. Det betyder bland annat att de nya husen kommer att vara låglutande, med diskret takfot. Takmaterial blir i mörkgrå kulör. I övrigt blir husen mestadels i ljusa kulörer. Det finns träd i närmiljön, bland annat äldre tallar, och många av dessa skall finnas kvar, för att hjälpa till att bevara områdets karaktär.

Säljstarten för de 15 radhusen i Vimans Terrass är i april i år. Husen blir klara för inflyttning 2016. Radhusen utförs i två våningar, med möjlighet till en suterrängvåning. Husen är placerade något vridna i förhållande till varandra. Det skapar förskjutningar som bryter upp den långa fasaden. Alla lägenheter kommer att vara på 145 kvm var. Det blir gott om förvaringsutrymmen och genomgående hög standard. Balkongerna har möjlighet till inglasning.

Investering
Målgruppen för Vimans Terrass är familjer som inte behöver kompromissa om boendet, och som ser bostaden som en investering. Det finns grönska och parker i området och det är promenadavstånd till centrala Linköping.

Säljstarten för Vimans Utblick, det 10 våningar höga punkthuset, är också i april i år. De 29 bostadsrätterna i huset blir klara för inflyttning under 2016. Lägenheterna är treor och fyror på 76-108 kvm. De flesta lägenheterna har utsikt i minst två väderstreck. Huset placeras i en sluttning och höjdskillnaderna i terrängen utnyttjas för parkering och teknikvåningar. Husets hiss går rakt ner i garaget som finns i källarplanet. Centrala Linköping är bara ett par minuters promenad bort. Huset kommer att vara väl synligt från staden.

Vimans Trädgård
Vimans Trädgård, tre punkthus om vardera fem våningar, har säljstart i oktober i år. Husen kommer att vara klara för inflyttning i oktober 2017. De 29 lägenheterna kommer att vara på 2-4 r.o.k. Storlekarna varierar från 54 till 109 kvm. Lägenheterna har gott om förvaringsutrymmen. Dessutom finns det extra förråd i gatunivå. Målgruppen är i första hand medelålders familjer där barnen lämnat boet. Det gör att det krävs god komfort, och utrymme för hobbies och andra fritidsaktiviteter.

NCC Boende har redan från början samarbetat mycket nära ihop med NCC Construction och andra aktörer. Arbetet bedrivs på ett sätt som liknar arbetet i Ekkällan, med workshoppar där noggrant genomarbetade planer tas fram.

På bilden:
Naturen spelar en viktig roll i Södra Ekkällan och gör sig ständigt påmind i Tinnerbäcks Läge.
Illustration: NCC

Arcona tecknar avtal om hotellombyggnad i Stockholm

den 13 maj 2015

Arcona kommer att bygga om fastigheten Skansen 18 i Stockholm som bland annat inrymmer det befintliga hotellet Sergel Plaza. Efter renoveringen kommer fastigheten inrymma ett nytt hotell med cirka 420 rum och 2300 kvadratmeter restaurang- och mötesyta. Utöver hotellet tillskapas 4000 kvadratmeter butiksyta.

Norra Tornen ritar om Stockholms stadsbild

den 13 maj 2015

Norra Tornen ska rita om stadsbilden och blir Stockholms högsta bostadshus. OMA har på uppdrag av Oscar Properties skapat Norra Tornen som nu är klara för byggstart.

BSK Arkitekter gör Nacka Strand till en levande stad

den 13 maj 2015

Nu tas nästa steg i omvandlingen av Nacka Strand. Två kontorsbyggnader som tidigare huserat bland andra Ericsson och Apoteket ska konverteras till 470 lägenheter. BSK Arkitekter, som är aktuella med flera bostadsprojekt i Stockholm, har det överordnade arkitektansvaret för hela Nacka Strandprojektet.

Projektengagemang förvärvar arkitektkontoret Vallgatan Acron AB

den 11 maj 2015

Konsultkoncernen Projektengagemang fortsätter att expandera och har vid månadsskiftet april - maj förvärvat Arkitektkontoret Vallgatan Acron AB. För den växande konsultkoncernen innebär det ytterligare ett steg framåt i Göteborgsregionen och en förstärkning av erbjudandet inom arkitektur. 

BSK Arkitekter växer stort – tio nya medarbetare hittills i år

den 5 maj 2015

BSK Arkitekter fortsätter att utvecklas starkt och rekryterar ett stort antal medarbetare. Efterfrågan på företagets tjänster är för närvarande mycket stor. Framför allt har ökningen skett inom bostäder och stora sjukhusuppdrag. Framöver planeras även en expansion inom segmenten kontor och högskola.

Henning Larsen Architects ritar Skanskas nya höghus i Gårda, Göteborg

den 4 maj 2015

Henning Larsen Architects har vunnit arkitekttävlingen för Skanskas nya höghus i Gårda i Göteborg. Huset, Göteborg City Gate, blir 40000 kvm stort och 30 våningar högt. Ett nytt landmärke i Göteborgs skyline skapas.

Nyréns vinner i Norrköping

den 30 april 2015

Nyréns förslag Olikalika vann arkitekttävlingen om Saltängen 1:11, Rodga, i Norrköping med Kärnhem som byggherre. Området Rodga ligger intill Norrköpings resecentrum och utgör en viktig pusselbit i utvecklingen av Norrköpings stadskärna.

Tengbom rekryterar ny vd

den 27 april 2015

Bo Ringdahl slutar som vd för Tengbom. Gunilla Haglund, nuvarande kvalitetschef och tidigare regionchef på Tengbom, går in som tf vd och rekrytering av ny ordinarie vd har påbörjats.

Tengbom nominerade till Årets Stockholmsbyggnad med Stockholms Centralstation

den 16 april 2015

Nu är det officiellt att Stockholms Centralstation är nominerat till Årets Stockholmsbyggnad 2015. Det är Tengbom arkitekter som har ritat ombyggnaden av den kulturhistoriskt värdefulla järnvägsstationen som nu blivit en ljus, trygg och lättorienterad miljö med brett utbud av handel och service.

White arkitekters förslag efter terrorattentatet i Oslo

den 13 april 2015

Idag presenterar White arkitekter sitt förslag för återuppbyggnaden av Regeringskvartalet i Oslo. Kvarteret där det norska regeringskansliet är placerat förstördes av en bilbomb 2011. White vill skapa en ny mötesplats i centrala Oslo som bygger på mer demokrati och mer öppenhet.

Tengbom bakom detaljplan för nya Hallonbergen

den 9 april 2015

Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun med landets snabbaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande. Tengbom har under det senaste året arbetat med gestaltningen av de nya kvarteren i Hallonbergen i nära samarbete med fastighetsägaren och kommunen.

Johannes Norlander Arkitektur + Arup vinner arkitekttävling för Handelshögskolan i Göteborg

den 31 mars 2015

Idag presenterade Akademiska Hus vinnaren av arkitekttävlingen om en ny byggnad för Handelshögskolan. Förslaget Annex kammade hem det prestigefulla uppdraget som ska ge Göteborgs universitet möjlighet att expandera och utveckla sin utbildning och forskning inom ekonomi och juridik.

Ny affärsområdeschef på Tema

den 31 mars 2015

Emelie Arnoldsson har utsetts till ny affärsområdeschef för landskapsarkitektur på Tema. Emelie har varit en del av Tema sedan 2006, närmast kommer hon från rollen som chef på Temas kontor i Uppsala. Som affärsområdeschef blir hennes uppgift att fortsätta utveckla företaget inom landskapsarkitektur.

Arkitekter från Sweco i juryn till World Architecture Festival

den 31 mars 2015

Under tre dagar i höst går arkitekturens motsvarighet till Oscarsgalan av stapeln i Singapore - World Architecture Festival 2015. Arkitekt Claes R Janson och landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson från Sweco Architects, har blivit utvalda att ta plats i årets jury.

Väsby tar nästa steg med detaljplan om Järnvägsparken

den 6 mars 2015

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet tar nästa steg i planprocessen. Planprogrammet godkändes den 2 mars av kommunstyrelsen och det första delprojektet, detaljplan Järnvägsparken, som omfattar cirka 170 nya lägenheter har påbörjats.

Sweco vinner dubbla bostadsprojekt för JM

den 6 mars 2015

Swecos arkitekter har nyligen vunnit två inbjudna tävlingar för bostadskvarteren Majstången i centrala Göteborg och Solstenen i Kungsbacka. Tävlingarna är ett initiativ av JM. Genomtänkta planlösningar och fasadgestaltningar blev det vinnande konceptet för de båda projekten.

Atrium Ljungberg bygger mötesplats i Hagastaden

den 5 mars 2015

Den nytänkande mötesplatsen, en symbolbyggnad i Hagastaden i Stockholm, kommer att ha restaurang, café, terrass och inbjuda till möte mellan dem som bor, arbetar och besöker stadsdelen. Strategiskt belägen mitt i Hagastaden är mötesplatsen väl lämpad som introduktion till Life Science, den centrala verksamhetsinriktningen i den framväxande stadsdelen.

Sweco utvecklar Älmsta centrum i dialog med medborgarna

Hög nivå på Bostadsforum 2015

den 12 maj 2015

Bostadsforum 2015 hölls på Courtyard by Marriott Stockholm Hotel den 7 och 8 maj. Arrangören Seminar Design Group imponerar genom att de lyckades samla så många ledande företrädare från fastighets- och bostadsbranschen i Sverige för enormt viktiga diskussioner och samtal om en av vår tids viktigaste frågor - hur skapas fler bostäder nu? Vi fick både problembilderna och svaren.

Infrastrukturministern på byggmässan i Malmö

den 2 maj 2015

Årets upplaga av Byggmässan i Malmö den 22-23 april slog utställarrekord! Aldrig förr har mässan varit så fylld av utställare, produktnyheter, innovationer och inspiration som i år.

Ecoforum 2015: Skarpa analyser och innovativa lösningar

den 1 maj 2015

– Inom hållbar stadsutveckling är utmaningarna många, men möjligheterna oändliga. Med de orden inledde Erik Hellqvist, VD på Svensk Byggtjänst, Ecoforum 2015 på Stockholmsmässan.

Bostadsbristen ska byggas bort i Linköping

den 15 april 2015

Många kommuner i Sverige har växtvärk och lider av bostadsbrist. Linköpings kommun har en tydlig väg för att komma till rätta med detta. Bostadsbristen ska byggas bort och ambitionerna är höga. Detta är något som också är uppenbart efter ett tvådagarsbesök i den expansiva och attraktiva Östgötametropolen.

Ny tidning ute!

den 13 april 2015

Nu är årets andra nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Inspirerande Fastighetsmässa i Kista

den 11 april 2015

Trångt, trendigt och trivsamt är några beskrivningar om Fastighetsmässan 2015 i Stockholm, som arrangerades i mitten av mars på Kistamässan.

IG Passivhus har ordet nr 3 ute nu!

den 6 april 2015

Det tredje numret av IG Passivhus har ordet är ute. Klicka vidare för att komma till webbtidningen.

LinköpingsBo2017 - där idéer blir verklighet

den 11 mars 2015

”De säger att Sverige är vackert på vintern. Hur vet dom det? Då är ju Sverige täckt av snö!” Det här skrev salige Tage Danielsson som föddes 1928 och växte upp i Linköping. Under stora delar av sin barndom hjälpte han till i Folkets park där mamma Elsa stod i kiosken. Pappa Ivar körde buss i staden och busslinjen gick till Folkets park.

Hög puls hos HSB Östergötland

den 8 mars 2015

Många byggherrar spänner bågen högt i det expanderande Linköping. Det gäller även hos HSB Östergötland, som är en aktiv bostadsutvecklare med cirka 15000 medlemmar.

Stångåstaden satsar 4,5 miljarder – 2200 nya lägenheter byggs

den 8 mars 2015

Ambitionerna är höga hos AB Stångåstaden, Linköpings allmännyttiga bostadsföretag, som också var värd för SABO:s Fastighetsdagar den 3-4 mars. Stångåstaden äger och förvaltar 18500 lägenheter och 33000 bostadskunder, vilket innebär 26 procent av alla bostäder i expansiva Linköping.

NCC Boende bakom 1800 nya bostäder i Linköping

den 2 mars 2015

NCC Boende AB bygger nya bostäder i Södra Ekkällan och Vimanshäll i Linköping. NCC Boende ska genomföra cirka 10-15 nya byggprojekt i Ekkällan de närmaste åren.