Hållbarhet i fokus hos AB Bostäder i Borås

Hållbarhet i fokus hos AB Bostäder i Borås

den 23 september 2014

Som en del av kretsloppsstaden Borås ligger klimat- och miljöfrågor varmt om hjärtat hos AB Bostäder i Borås. Företaget arbetar med hållbarhet i fokus från hur man arbetar med sina bostadsområden och tar tillvara på sina kunders engagemang för utveckling samtidigt som man renoverar fastigheter och bygger nytt med hållbarhetstankar.


AV BJÖRN ASPLIND

Energianvändningen i Sverige ökar varje år och det är inte en hållbar utveckling. På en SABO-konferens i Malmö i februari 2008 enades drygt 80 kommunala bostadsföretag om att minska sin energianvändning med 20 procent fram till år 2016. De bostadsföretag som har anslutit sig till utmaningen Skåneinitiativet åtar sig att rapportera in sin energiförbrukning en gång per år. Sedan följs detta upp fram till år 2016 då målet ska vara uppnått.

Att minska energianvändningen med 20 procent är inte gjort i en handvändning, men de senaste årens satsningar på bland annat vattensnålare blandare, förbättrat klimatskal och fönsterbyten har gjort att AB Bostäder ser en minskning på cirka 13 procent så här långt på resan. För elanvändningen är minskningen redan drygt 25 procent, trots att 500 nya lägenheter har byggts under samma period.

AB Bostäder har definitivt bestämt sig för att klara målen i Skåneinitiativet.

Detta ska också ses med tanke på att AB Bostäder redan mellan 2003 och 2006 hade minskat sin energianvändning med 10 procent. Räknat från slutet av 1980-talet till 2016 kommer det att innebära en minskad energianvändning med hela 50 procent.

Energisparkampanjen
AB Bostäder är också ett av företagen som har varit med och bidragit till Allmännyttans energisparkampanj. Företagets informatör Petra Agnrot har varit med i gruppen som har arbetat med broschyrmaterial för kampanjen.

? Vi använder broschyrmaterialet på ett bra sätt för att nå ut till våra hyresgäster och vi använde materialet på Kretsloppsdagen i Borås den 20 september, säger affärsutvecklingschef Bengt Engberg.

? På Kretsloppsdagen gjorde vi en riktad kampanj mot våra hyresgäster. Vi hade fått låna den så kallade smoothie-cykeln av SABO där vi bjöd in våra hyresgäster att trampa sig till smoothies. Dessutom hade vi riktad information till våra hyresgäster om hur man tvättar och duschar på ett energisnålt sätt och om hur man ska sköta värmen genom att till exempel inte placera soffor framför element. Vi delade också med oss av enkla energispartips och anordnade en tipspromenad i SABO:s anda, säger Katarina Jordansson, projektledare miljö och teknik vid affärsutvecklingsavdelningen.

Kärnvärden
AB Bostäders ledord i kampanjen är samma ledord som bolagets kärnvärden: Proffsiga ? Kundorienterade ? Ansvarsfulla ? Utvecklande.

? Att ha dessa ledord i kampanjen är ett viktigt sätt för att nå framgång, betonar Bengt Engberg.

AB Bostäders energiarbete är implementerat i Affärsutvecklingsavdelningens ansvarsområde som innefattar:
* Affärsutveckling
* Miljö & Teknik
* Byggprojekt, större skador
* Förvaltning
* Lokaler.

Fokus
AB Bostäder har inom energiområdet haft fokus på följande högprioriterade områden:
* Styrelsen och bolagets ledning har prioriterat att tillsätta ekonomiska medel och ställer också ett avkastningskrav på minst 6 procent
* Smart belysning i trapphus och gemensamhetsytor (LED och styrning)
* Utvändig belysning, byte till LED
* LED-belysning i samtliga hissar och nödutrymningsskyltar, minskat servicebehov och lägre elförbrukning
* Styr- och reglersystem, väderprognosstyrning kopplat till inomhustemperatur, självlärande system. Automatiserad styrning som ger bättre kontroll
* Fönsterbyten till lågenergifönster med U-värde på 0,9 ? 1,1, totalt 2500 fönster
* Skalskyddsåtgärder i form av tilläggsisolering av fasader och vindsbjälklag, vid större ombyggnadsprojekt där så är möjligt. Exempelvis projektet Fjällgatan 32 där man tog ett helhetsgrepp och minskade energiförbrukningen med 50 procent
* Om- och påbyggnad av Tunnlandsgatan av två punkthus från miljonprogrammet där AB Bostäder bygger om till lågenergihus, installerar IMD och solceller. Projektet handlar också om att stärka områdets attraktivitet
* Alla fastigheter försörjs med fjärrvärme.

Dessutom sker utrangering av gamla värmekulvertar som ligger i stora system. Flera nya fjärrvärmecentraler byggs.

? De projekt som vi är allra mest nöjda med är de där vi har anammat ny teknik när vi har bytt till LED-belysning. Förutom en minskad energiförbrukning har det gjort att hyresgästerna upplever en ökad trygghet i källarna och även utomhus. Vi gör en genomgång av våra fastigheter i princip varje månad och kan då lätt se vilka åtgärder som behöver göras, till exempel byte av ventilation till reglersystem. Vi gör åtgärder där det har störst effekt, förklarar Katarina Jordansson.

Ventilation
När det gäller ventilationen strävar AB Bostäder att byta ut aggregaten allt eftersom det finns tid och medel för det. Kontinuerliga byten sker för att få in bättre aggregat med återvinning.

? Vi kommer också att dra igång ett pilotprojekt för våra 50-talshus med målade innerväggar med blåbetong. Vi klarar dagens strålningskrav, men inte kommande krav. Här kommer vi att se över möjligheten att sätta in mekanisk ventilation, då löser vi både radonfrågan och får en lägre energianvändning, säger Bengt Engberg.

För att klara av alla sina uppgifter har AB Bostäder valt att outsourca vissa uppgifter och har tecknat ett antal ramavtal med externa aktörer för till exempel ventilationen, styr och regler samt OVK.

AB Bostäder och eGain Sweden AB utökade under förra året sitt energi- och miljösamarbete genom regelbundna analysmöten med eGains energiexperter för att tillsammans med driftsorganisationen analysera och
driftoptimera alla byggnader. Redan 2003 försedde AB Bostäder alla sina byggnader med klimatanpassad uppvärmning
genom eGain forecasting, en åtgärd som minskade energianvändningen med närmare 10 procent.

?  Vi leder alla byggprojekt inom företaget. Hela vår projektgrupp med de olika grenarna med både investeringar, underhåll och drift är väldigt starkt ihopknutna. Vi kvalitetssäkrar därmed alla projekt, betonar Bengt Engberg.

Nyproduktion
De kommande åren kommer AB Bostäder att nyproducera 300-500 nya energisnåla lägenheter i Borås. I all nyproduktion tar man ansvar för miljön och erbjuder ett hållbart boende över tid. Målsättningen är att producera 100 nya lägenheter varje år.

? Vi har de senaste åren haft en relativt stor nyproduktion och investerar cirka 300-400 miljoner kronor per år. Med pågående projekt har vi byggt drygt 600 nya lägenheter. I samtliga produktioner har vi byggt lågenergihus med en energiförbrukning på 30-60 kWh/m²/år. Styrelsen har beslutat om nivån på prestanda, materialval et cetera, säger Bengt Engberg.

Ett exempel är Rydsgatan på Brämhult där fyra byggnader med 84 lägenheter från tidigt miljonprogram har rivits.

? Nu pågår byggnationen av 68 nya lägenheter, varav elva radhuslägenheter. I denna produktion bygger vi med extra bra prestanda. Vi installerar solceller för elproduktion där vi blir elproducenter. Dessutom kommer vi att ha IMD för kall- och varmt vatten samt hushållsel.

Hela projektet omfattas av en mycket tydlig miljöprofil. Man bygger med energiprestanda som är hälften av det som Boverket kräver och ambitionen är att skapa ett helt energineutralt bostadsområde. Solceller ska också installeras på två av hustaken. Syftet är att producera mer el än det som förbrukas av de boende.

Södervallen
Södervallen på Trandared är ett annat exempel på nyproduktion. Här byggs 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje.

Mitt i centrala Borås växer Norra Europas textila campus Simonsland fram. AB Bostäder är med och förstärker området och Högskolan i Borås med 160 nya studentlägenheter i tre fastigheter. Två av dem har byggts längs med Viskans stränder och en byggs över Viskan. Tillsammans med nybyggnationen i kvarteret Bifrost har det resulterat i totalt 200 nybyggda studentlägenheter i hög standard i centrala Borås.

Fakta AB Bostäder:
AB Bostäder i Borås är stadens största kommunala bostadsföretag. Företaget grundades redan 1923 och är ett av landets äldsta allmännyttiga bostadsbolag. AB Bostäder i Borås ägs av Borås Stad och uppgiften är att erbjuda ett rikt och varierat utbud av lägenheter i alla stadsdelar. I de cirka 7200 lägenheterna bor cirka 13000 personer. Omsättningen är cirka 500 miljoner kronor per år och företaget har 130 anställda.

På bilden:
Det nya Rydsgatan byggs kring en härlig innergård där pricken över i:et kommer vara ett växthus som de boende kan använda för stadsodling. Det blir en variation på lägenhetsstorlekar och lägenhetstyper. Totalt blir det fyra hus. I ett av husen blir det elva cityradhus som ger området en härlig karaktär.

Vasakronan först i Europa att certifiera med LEED Volume

den 1 januari 2015

US Green Building Council har godkänt Vasakronans volymprogram enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Vasakronan är först i Europa att certifiera befintliga byggnader enligt LEED Volume och certifieringen innebär att ytterligare 48 av företagets fastigheter har fått certifieringen LEED varav 90 procent på guldnivå.

Förslag till två politiska nyårslöften för planeten

den 1 januari 2015

2015 kan bli det viktigaste året i mänsklighetens moderna historia. I en värld av osäkerhet står samtidigt själva planetens framtida stabilitet på spel. De globala klimatutsläppen måste börja minska nu.

Forsmark kärnkraftverk slår produktionsrekord igen

den 1 januari 2015

Vattenfalls kärnkraftverk, Forsmark och Ringhals, producerar på en mycket hög nivå även under 2014, det fjärde bäste året sedan starten för nästan 40 år sedan, och Forsmark slår nytt rekord med 25,3 TWh. Produktionen i samtliga sju reaktorer för 2014 är 50TWh vilket motsvarar cirka en tredjedel av den totala elproduktionen i landet.

Lägsta elpriset sedan år 2007

den 29 december 2014

Elåret 2014 blev elkundernas år. Stabilt låga elpriser gjorde kunderna till vinnare tack vare en stark elproduktion och vikande elanvändning - inte minst inom industrin. Den samlade elanvändningen i Sverige på 135 TWh (inemot -3 procent) ligger lägre än efter finanskrisen år 2008.

400 svenska byggnader nu certifierade i Miljöbyggnad

den 17 december 2014

Det svenska systemet för miljöcertifiering av byggnader, Miljöbyggnad, har sett en oerhört stark utveckling under 2014 och två veckor före årets slut så har Sweden Green Building Council nu certifierat 400 byggnader i systemet.

Nya tester visar att 17 av 20 godkända tätskikt läcker

den 10 december 2014

Länsförsäkringar har finansierat nya test av de 20 vanligaste tätskikten av folietyp för badrum. Testerna visar att 17 av 20 tätskiktsystem läcker. Och det här är tätskikt som är godkända av branschen och är CE-märkta. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), som utfört de nya testerna, skriver i slutrapporten att resultatet är ”nedslående”.

Siemens belönas med prestigefullt pris från Frost & Sullivan

den 10 december 2014

Divisionen Building Technologies inom Siemens tilldelas Frost & Sullivans ”2014 European Building Technologies of the Year”-pris. Frost & Sullivans analyser visar att Siemens är ledande inom fastighetsautomation och relaterade servicetjänster. Prisceremonin ägde rum den 10 december i Frankfurt.

Vindkraftparken DanTysk levererar el

den 3 december 2014

Idag levererar vindkraftparken DanTysk för första gången el på det tyska kraftnätet. DanTysk, 70 kilometer väster om ön Sylt i Nordsjön, har en produktionskapacitet på 1,3 TWh, vilket motsvarar förnybar hushållsel till 400000 hem.

Northland ajournerar stämma

den 27 november 2014

Det krisdrabbade gruvbolaget Northland ajournerar torsdagens bolagsstämma. Enligt bolaget uppfylldes inte de närvarokrav som satts upp som villkor för stämman.

Karolina Brick ny miljöchef på Riksbyggen

den 23 november 2014

Riksbyggen förstärker sitt hållbarhetsarbete ytterligare när nu posten som miljöchef återinförs. Den som axlar rollen är Karolina Brick, som är välmeriterad för uppgiften och som funnits i företaget i drygt ett år.

Vilken livsmedelsbutik är energiklokast i Sverige?

den 21 november 2014

Livsmedelsbutiker har en hög energianvändning främst på grund av att de har många kylar och frysar, som står för 50 procent av elanvändningen. Generellt sätt är det dock möjligt för en livsmedelsbutik att minska sin elanvändning med 30 procent genom kloka energiåtgärder.

Ännu en domstolsseger för elnätsbranschen:

den 19 november 2014

Kommunalt ägda elnätsföretag ska jämställas med alla andra elnätsföretag. Det är innebörden av Kammarrättens i Jönköpingutslag i ett mål gällande Borås Stad. Kammarrätten undanröjer Förvaltningsrättens dom som innebar att kommunal elnätsverksamhet skulle lyda under självkostnadsprincipen.

Energianvändningen minskar till 2030

den 18 november 2014

Enligt Energimyndighetens långsiktiga scenariorapport minskar energianvändningen till 2030. Efterfrågan på el förblir oförändrad. Vindkraft och biobränsle står för en större andel av produktionen jämfört med idag.

Riksbyggen och Handelshögskolan i Göteborg samarbetar om hållbart boende

den 17 november 2014

För bostadsföretag med ambitioner att verka långsiktigt har hållbarhet blivit ett nyckelbegrepp. Det har Riksbyggen tagit till sig av, och hållbarhetstänkandet genomsyrar hela företagets verksamhet. I ett nytt samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ska nu de ekonomiska aspekterna av hållbarhetsbegreppet utforskas grundligare.

Herrestaskolan var med på världskonferensen SB14

den 15 november 2014

På konferensen SB14 i Barcelona 28-30 oktober visades de tio vinnarna i SGBC:s, Formas och Boverkets SB14-tävling upp som exempel på det främsta Sverige har att erbjuda inom hållbart byggande. 5 nya byggnader, 2 ombyggnader och 3 stadsdelsprojekt från olika delar av landet presenterades på utställningen, däribland Herrestaskolan i Barkarbystaden, Järfälla.

Fem nya medlemmar i Sweden Green Building Council

den 14 november 2014

Sweden Green Building Council har fem nya medlemmar. De nya medlemmarna i föreningen är Comfort-kedjan AB, Uppsala kommun, Näckström Fastigheter AB, Belleville Arkitektkontor AB och Bkind Konsult AB.

Sweden Green Building Awards 2014 delades ut

den 12 november 2014

Sweden Green Building Awards, som premierar hållbart byggande i Sverige, delades i måndags kväll ut på Stockholms stadshus efter den första konferensdagen av Building Sustainability SGBC14. Sweden Green Building Council belönar med prisen de fastighets- stadsutvecklings- och anläggningsprojekt som under det gångna året har varit föredömen för branschen.

NCC är med och gör Frihamnen till stadsdel

IG Passivhus har ordet

den 7 januari 2015

Från och med Fastighet & Bostadsrätt nr 6, 2014 till och med Fastighet & Bostadsrätt nr 5, 2015 kommer vi att kunna läsa allt aktuellt som händer inom IG Passivhus Sverige i en separat folder som följer med varje nummer av tidningen. Klicka vidare för att komma till webbversionen!

Läs senaste Fastighet & Bostadsrätt här!

den 28 december 2014

Vill du läsa senaste webb-tidningen av Fastighet & Bostadsrätt - 2014 års sista - klicka vidare!

Lyssna på Dogge Doggelitos Vi älskar betong

den 18 november 2014

Tidskriften Betong presenterar nu musikvideon ”Vi älskar betong”, som uruppfördes på Betonggalan i samband med prisutdelningen av "Ung&Tung" i torsdags förra veckan. Filmen är frukten av ett unikt samarbete mellan betongbranschen, Tidskriften Betong och den folkkäre betongambassadören Dogge Doggelito.

Mimer i Västerås bygger höghus i modern industriell träteknik vid Öster Mälarstrand

den 31 oktober 2014

– På fantastiska Öster Mälarstrand bygger vi trähus i sex våningar, säger Mimers VD Anders Nordstrand. Det går snabbt och är bra för miljön i Västerås. Dessutom ökar vi konkurrensen och spänner bågen för ny, spännande träarkitektur.

Nyskapande upphandling av äldreboende i Falun

den 29 oktober 2014

Vård- och omsorgsboendet Kårebacken är det första på 20 år i Falun. Det nyskapande i projektet är upphandlingsmodellen, den snabba byggprocessen och det klimatsmarta slutresultatet. Projektet var i också i fokus för den konferens som projektet Trästad genomförde i Falun den 22-23 oktober.

Jannice Johansson i ny roll som vice vd för Tengbom

den 4 oktober 2014

Arkitektkontoret Tengbom utser Jannice Johansson (bilden) till vice vd. Jannice har arbetat i ledande befattningar inom Tengbom sedan 2008 och tillträdde den nya rollen 1 oktober.

IVA–rapport visar byggmetoders betydelse för klimatpåverkan

den 24 september 2014

Att byggnader som vi lever och bor i påverkar klimatet är känt. Uppvärmning, hushållens beteendemönster och byggnaders energiförbrukning har haft ett konstant fokus sedan byggsektorn började diskutera klimatpåverkan. Avsevärt mindre känt är att själva byggprocessen har en helt avgörande klimatbelastning - redan idag. Kanske uppemot 50 procent.

Allt fler efterfrågar passivhus på den svenska byggmarknaden

den 23 september 2014

Det moderna passivhuset finns idag uppfört på drygt 40000 platser I världen, vilket är resultatet av ett gediget pionjärarbete. Ny fönsterteknik utvecklas snabbt i Europa, vilket är en nyckelfråga när nu hus och byggnader med passivhusteknik blir allt mer etablerat i Sverige och IG Passivhus Sverige anordnade ett välbesökt seminarium i ämnet passivhusfönster på World Trade Center i Stockholm.

Hållbarhet i fokus hos AB Bostäder i Borås

den 23 september 2014

Som en del av kretsloppsstaden Borås ligger klimat- och miljöfrågor varmt om hjärtat hos AB Bostäder i Borås. Företaget arbetar med hållbarhet i fokus från hur man arbetar med sina bostadsområden och tar tillvara på sina kunders engagemang för utveckling samtidigt som man renoverar fastigheter och bygger nytt med hållbarhetstankar.

Ny teknik ger renässans för modernt tegelbyggande

den 23 september 2014

Många klassiska byggnader i vårt land står som aspiranter på titeln ”Sveriges förnämsta tegelbyggnad”, inte minst månghundraåriga slott, förnäma herrgårdar och påkostade kyrko–byggnader, men frågan är om inte Stockholms fantastiska Stadshus som bär arkitekten Ragnar Östbergs signum, plockar hem titeln. Nu är tegelkonstruktioner åter på frammarsch genom en snabb teknikutveckling.

Grön fasad producerar syre och renar luften

den 23 september 2014

God tid att flytta in i Stefano Boeris två trädbestyckade höghus mitt i Milano. Bosco Verticale visar att grön arkitektur kan vara mer än teknik och material. Miljötänk och förtätning samsas här i en enda arkitektonisk lösning.