Debatt: Mångfald ett måste för att bygga framtiden

den 09 mars 2015

För oss är det självklart att byggbranschen ska vara en attraktiv bransch för alla oavsett kön och bakgrund. Det är inte bara en angelägenhet för oss i branschen utan för hela samhället. Byggindustrin sysselsätter 300.000 personer och omsätter 8 procent av Sveriges BNP. Det här skriver ett antal byggherrar i en debattartikel.


Det vi producerar har betydelse för alla.
Det har visat sig i undersökningar att ökad jämställdhet leder till ökad lönsamhet. Trots detta anses det i många fall nödvändigt att hantera frågan med varsamhet och därmed går det väldigt långsamt.
Varför? Och har vi råd att vänta längre?

Sett till andel kvinnor har arbetslivet generellt blivit mer jämställt under de senaste decennierna och vi märker av en attitydförändring såväl nationellt som på EU-nivå. Men i byggbranschen är kvinnor fortfarande underrepresenterade och utvecklingen har inte gått framåt sedan början av 2000-talet. Branschen består av 8,5 procent kvinnor, varav endast 1,3 procent återfinns inom hantverksyrkena. Detta är alldeles för lågt.

Det finns flera anledningar till att vi är angelägna om att öka jämställdheten i byggbranschen. Jämställda arbetsplatser är bättre på innovation, produktivitet och lönsamhet, enligt forskning. Det i sig är tillräckliga argument som gynnar långt fler än oss som företag.

Den nya utredningen ?Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet? (SOU 2014:30) visar dessutom att det är bättre arbetsmiljö och lägre sjuktal i könsblandade yrken. Ska byggbranschen vara en förnyande och lönsam bransch måste den vara sammansatt av personer från hela samhället, precis som våra kunder. Vi måste vara konkurrenskraftiga i fråga om den kompetens vi behöver locka till oss. Vi har därför inte råd att slarva bort halva befolkningen.

Om de bästa förmågorna ska söka sig till oss, oavsett kön, måste rekryteringsbasen vara bred och branschen vara lockande för fler grupper. Det gäller inte bara kön utan en ökad mångfald på alla sätt. De som kommer till oss måste också vilja stanna kvar. Vi måste vara självkritiska och fundera allvarligt på vad det beror på att vi inte lyckats med det.

Något tecken på att jämställdheten kommer att lösa sig av sig själv finns inte, varken vad gäller antal eller jämställdhet i praktiken.
Det krävs aktiva insatser från samtliga företag i branschen för att åstadkomma förändring.

Vi deltar gemensamt i initiativet MentorBygg, ett program för byggföretag som vill arbeta aktivt med sitt förändringsarbete för bättre jämställdhet. Vi sätter mål för vårt förändringsarbete som är öppna för alla att ta del av och som följs upp på ett strukturerat sätt. Initiativet kommer inte enskilt att lösa vårt problem men det är ett steg på vägen.

Flera av byggföretagen deltar i andra projekt och driver förändringsarbete, enskilt eller tillsammans med andra, men många fler initiativ behövs för framgång i såväl jämställdhetsfrågan som i andra mångfaldsområden. Vi måste börja med att kritiskt granska oss själva, sätta mål och ställa krav på oss själva och varandra för att det ska hända något.

Det är hög tid att agera.
Ett viktigt steg i skapandet av en jämställd byggbransch är utformandet av en modern kultur som är attraktiv för alla. Företagsledarna behöver ta sitt ansvar för att utveckla branschen i rätt riktning. Vi vill också samarbeta med andra aktörer i branschen - företag, fackförbund och övriga organisationer.

Tillsammans ska vi ändra gamla och omoderna mönster. Vi vill också uppmana andra företagsledare att sätta mål för att öka mångfalden inom sitt företag. Vi måste hantera rekrytering på alla nivåer på ett mer professionellt sätt och inte utgå från våra gamla beprövade nätverk. Det handlar inte bara om vad vi ska börja göra, utan också om att se oss själva i vitögat och fundera allvarligt över vad vi ska sluta göra.
Hjälp oss gärna att hitta nya synsätt.

Anette Frumerie, Besqab
John Söderberg, BTH Bygg
Carin Stoeckmann, Byggmästar?n i Skåne
Magnus Dahlberg, Constrera
Fredrik Eliasson, Corvara Industri- och Skadeservice
Mikael Anjou, Einar Mattssons Byggnads
Jessica Löfström, ExpanderaMera byggbemanning
Robert Jaaniste, Ikano Bostad
Johan Skoglund, JM
Svante Hagman, NCC Construction        
Jesper Göransson, Peab
Jan Henriksson, Q-gruppen
Lasse Svensson, Sh Bygg sten och anläggning AB
Pierre Olofsson, Skanska
Fredrik Holst, Strängbetong
Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier
Torbjörn Torell, Svevia
Anders Andersson, Thage
Andreas Jakopsson, Värends entreprenad 

Veidekke starkt kritiska mot Fi angående amorteringskravet

den 17 april 2015

Idag har Veidekke skickat in ett remissvar till Finansinspektionen med anledning av att Fi inför ett amorteringskrav på bostadslån från och med den 1 augusti 2015. I remissvaret riktar Veidekke stark kritik mot förslaget och varnar för minskad bostadsefterfrågan.

Stockholms högsta bostadshus har nu nått toppen

den 17 april 2015

Nu har Kista Torn nått sin fulla höjd, drygt 120 meter och 40 våningar högt varav 35 bostadsvåningar. Det är Stockholms i särklass högsta bostadshus placerat mitt i dynamiska Kista.

Personalen får femtio miljoner extra

den 16 april 2015

Som present på sin sjuttioårsdag den 16 april, önskade Roger Akelius att alla anställda vid Akelius Residential Property AB får tjugo procent i högre lön.

Stockholmshem kraftsamlar för nyproduktion

den 16 april 2015

Stockholm växer och fler bostäder måste fram. Inom några år ska Stockholmshem öka antalet byggstarter från nästan 600 till 1000 lägenheter per år och har därför förstärkt nyproduktionsenheten med roller som projektchef, projektledare och projektutvecklare.

Maria Zimdahl ny ordförande för Stockholms Byggmästareförening

den 16 april 2015

Stockholms Byggmästareförenings medlemmar valde enhälligt Maria Zimdahl till ny ordförande på årsmötet den 16 april. Maria Zimdahl tar över ordförandeskapet efter Jan Kjellson.

600 bostäder planeras i Jakobsberg

den 16 april 2015

Nu är det Jakobsbergs tur att förtätas och bli mer attraktivt. I ett nytt förslag till detaljplan för Jakobsbergs centrum finns planer för 600 nya bostäder. Nu ska planen ut på samråd.

Grattis Eva - Årets Byggchef 2015!

den 15 april 2015

Distriktschef Eva Torberger, Skanska, är Årets Byggchef 2015. En ledare som synliggör sina medarbetare och får dem engagerade. Hon kombinerar ett genuint intresse för människor med en förmåga att förbättra ekonomiska resultat. Årets Byggchef har dessutom en uppfriskande förmåga till nytänkande.

Sveriges Byggindustrier kommenterar vårbudgeten: Goda intentioner leder fel

den 15 april 2015

Idag presenterade regeringen sin vårbudget. Det är positivt att bostadspolitiken och klimatfrågan är i fokus och att regeringen jobbar med lösningar för att stimulera ett ökat bostadsbyggande men Sveriges Byggindustrier anser att investeringsstimulanser är fel väg att gå. Det gäller även det stöd regeringen vill införa till kommunernas klimatarbete.

Profi Fastigheter hyr ut 3 000 kvm i Alviks Terrass.

den 15 april 2015

Profi Fastigheter hyr ut totalt 3 000 kvm i Alviks Terrass, uthyrningarna sker i fyra olika affärer med tillträde under 2015. Whirlpool har tecknat avtal om att hyra totalt 1 100 kvm kontorsyta, Swedac hyr 1 000 kvm, arbetsmiljö- och rehabilitetsföretaget Galaxen Bygg 500 kvm och aktivitetskonceptet Be Sporty 400 kvm.

Kungsleden förvärvar Skrapan i Västerås

den 15 april 2015

Kungsleden AB (publ) är Västerås största kommersiella fastighetsägare och stärker nu sin ledande position genom förvärvet av den centralt belägna fastigheten Lorens 14, även kallad Skrapan – ett landmärke i Västerås. Köpeskillingen uppgår till 465 Mkr.

Bostadspolitiker från hela landet samlas på SABOs kongress i Karlstad

den 14 april 2015

SABO, bransch- och intresseorganisation för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, bjuder in till kongress den 22-24 april i Karlstad. Förtroendevalda i de kommunala bostadsföretagen samlas för att bland annat diskutera bostadsbyggande, allmännyttans ansvar och bostadspolitik i stort.

KONE vinner uppdraget för Pekings högsta byggnad

den 14 april 2015

KONE, ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor samt automatiska portar och dörrar, har vunnit ett prestigeuppdrag för China Zun - en 528 meter hög kontorsbyggnad i Pekings centrala affärsdistrikt. KONE kommer att leverera 101 hissar och 41 rulltrappor till byggnaden, som kommer att blir Pekings högsta när den står klar 2018.

Grontmij hjälper Sundbyberg expandera

den 14 april 2015

Snabbväxande Sundbyberg planerar för upp till 4600 nya bostäder i Ursvik och Hallonbergen, och Grontmij bidrar inom ett flertal teknikområden. Grontmij har vunnit uppdragen för Sundbybergs Stad i tuffast tänkbara konkurrens.

Småhusbyggandet snabbt uppåt

den 14 april 2015

Antalet påbörjade småhus ökade med 27 procent under 2014, och utvecklingen tyder på en fortsatt uppgång av småhusbyggandet i en ännu snabbare takt under nuvarande år. Sveriges export av möbler ökade med 2 procent, och exporten av köksinredningar med 13 procent. Samtidigt ökade möbelhandeln i Sverige starkt.

Jernhusen inleder uthyrningsarbetet för RegionCity i Göteborg

den 13 april 2015

Nu börjar uthyrningsarbetet av de planerade kontoren i RegionCity i centrala Göteborg. I direkt anslutning till Göteborgs Centralstation och blivande Västlänken ska under de kommande åren en helt ny stadsdel växa fram.

Hemsö stärker upp med ny förvaltare

den 13 april 2015

Samhällsfastighetsföretaget Hemsö har rekryterat Mattias Lindén som ny förvaltare. Han kommer i huvudsak att arbeta med förvaltning av Hemsös Life Science-fastigheter i Huddinge.

Bättre sent än aldrig men inte tillräckligt

den 13 april 2015

Regeringens beslut att höja riktvärdena för utomhusbuller för mindre lägenheter är positivt, men tyvärr inte tillräckligt för att ge mer än en begränsad effekt på bostadsbyggande. Det här anser Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Paroc Built-On möjliggjorde fasaden på prisbelönta Skandionkliniken

Bostadsbristen ska byggas bort i Linköping

den 15 april 2015

Många kommuner i Sverige har växtvärk och lider av bostadsbrist. Linköpings kommun har en tydlig väg för att komma till rätta med detta. Bostadsbristen ska byggas bort och ambitionerna är höga. Detta är något som också är uppenbart efter ett tvådagarsbesök i den expansiva och attraktiva Östgötametropolen.

Ny tidning ute!

den 13 april 2015

Nu är årets andra nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Dagens och framtidens lösningar visas på Bostadsforum 2015

den 12 april 2015

Bostadsforum 2015, som arrangeras den 7-8 maj på Courtyard by Marriott Stockholm Hotel, blir en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder. Konferensen är lösningsinriktad och framtidsorienterad, med ett tydligt syfte – att visa upp många god och konkreta exempel på nya bostäder.

Inspirerande Fastighetsmässa i Kista

den 11 april 2015

Trångt, trendigt och trivsamt är några beskrivningar om Fastighetsmässan 2015 i Stockholm, som arrangerades i mitten av mars på Kistamässan.

IG Passivhus har ordet nr 3 ute nu!

den 6 april 2015

Det tredje numret av IG Passivhus har ordet är ute. Klicka vidare för att komma till webbtidningen.

LinköpingsBo2017 - där idéer blir verklighet

den 11 mars 2015

”De säger att Sverige är vackert på vintern. Hur vet dom det? Då är ju Sverige täckt av snö!” Det här skrev salige Tage Danielsson som föddes 1928 och växte upp i Linköping. Under stora delar av sin barndom hjälpte han till i Folkets park där mamma Elsa stod i kiosken. Pappa Ivar körde buss i staden och busslinjen gick till Folkets park.

Hög puls hos HSB Östergötland

den 8 mars 2015

Många byggherrar spänner bågen högt i det expanderande Linköping. Det gäller även hos HSB Östergötland, som är en aktiv bostadsutvecklare med cirka 15000 medlemmar.

Stångåstaden satsar 4,5 miljarder – 2200 nya lägenheter byggs

den 8 mars 2015

Ambitionerna är höga hos AB Stångåstaden, Linköpings allmännyttiga bostadsföretag, som också var värd för SABO:s Fastighetsdagar den 3-4 mars. Stångåstaden äger och förvaltar 18500 lägenheter och 33000 bostadskunder, vilket innebär 26 procent av alla bostäder i expansiva Linköping.

NCC Boende bakom 1800 nya bostäder i Linköping

den 2 mars 2015

NCC Boende AB bygger nya bostäder i Södra Ekkällan och Vimanshäll i Linköping. NCC Boende ska genomföra cirka 10-15 nya byggprojekt i Ekkällan de närmaste åren.

Fuktsäkert 2015 ute!

den 19 februari 2015

Nu är Fuktsäkert 2015 ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Framtidens skolor byggs i Täby

den 12 februari 2015

I Täby kommun bygger man just nu framtidens kommunala skola när den 50 år gamla Näsbyparksskolan byggs om och renoveras för att kunna möta framtidens allt hårdare krav på skolmiljön. På andra platser i den expansiva kommunen norr om Stockholm byggs det nya skolor och befintliga skolor renoveras. Några exempel - Brinkskolan och Brinkens Förskola i Östra Vallabrink samt den nya skolan i Arninge.