SABO:s Fastighetsdagar - inspirerande syntes mellan SABO och Stångåstaden

SABO:s Fastighetsdagar - inspirerande syntes mellan SABO och Stångåstaden

den 05 mars 2015

Förra årets fastighetsdagar som gick av stapeln i Helsingborg var inte alls dåliga, utan hade ett program med mycket hög kvalitet. Det hindrar inte att årets upplaga som hölls i Linköping, med AB Stångåstaden som värd, var ett snäpp bättre. Dessutom med rekordmånga deltagare.


AV KJELL-ARNE LARSSON

? Meningen med SABO är att utbyta erfarenheter, sade inledningsvis SABO:s VD Kurt Eliasson. Det speciella med årets träff är att vi får se Stångåstadens vision.

Stefan Björling från SABO hade i förväg lovat att årets fastighetsdagar skulle bli snäppet bättre, och det blev de alltså. Detta i kombination med Stångåstadens vision att alltid ligga ett steg före. Dessutom har företaget som värdegrund att vara professionella, aktiva och trygga. Arrangemanget var en fruktsam syntes av ett företag och ett branschorgan.

Bostadsaktörerna i Linköping måste möta ökande tillväxt i universitet och näringsliv, och lägger in en hög växel både i volym och i helt nya tekniska lösningar.

? Vi gör en kraftig ökning i investeringstakten, sa Fredrik Törnqvist, VD för Stångåstaden. Sju tusen lägenheter måste renoveras under 15-20 år. Men den stora grejen är vår nyproduktion. Det behövs ett tillskott på sju hundra lägenheter per år, och det är hittills bara under två år vi har hållit den takten.

Fredrik Törnqvist presenterade sedan en avvägd mix av olika byggprojekt, många av dem med oväntad innovationshöjd. Deltagarna i fastighetsdagarna fick sedan möjlighet att besöka byggplatsen i Vallastaden, Kombohus i Lambohov, modulhus i Ryd, ombyggnad av sjukhem till studentbostäder, och fastighetsförädling av vindar och källarvåningar.

? Vi ska vara ledande aktör i kommunen och bygga bort bostadsbristen, proklamerade Fredrik Törnqvist.

På bilden:
Fredrik Törnqvist är VD för AB Stångåstaden.
Foto: Kjell-Arne Larsson

Lyckad säljstart för Porslinshusen

den 29 april 2015

Säljstart för Porslinshusen!

Midroc och Väsbyhem bygger bostäder i Eds Allé, Upplands Väsby

den 29 april 2015

Väsbyhem har tecknat ett avtal med Midroc avseende nybyggnad av flerbostadshus och parhus i det som kommer att bli Upplands Väsbys nya bostadsområde Eds Allé. Kontraktet omfattar omkring 260 lägenheter, cirka 20 parhus samt ett par butikslokaler.

Fabege förvärvar utvecklingsfastighet i Solna Business Park

den 28 april 2015

Fabege har förvärvat Fräsaren 9 i Solna Business Park från Swedish Match. Fastigheten omfattar en markareal om cirka 7 000 kvm och är idag bebyggd med en logistikbyggnad på knappt 10000 kvm för Swedish Matchs distributionsverksamhet.

436000 nya bostäder behövs

den 26 april 2015

SABO uppskattar behovet av nya bostäder till 436000 fram till år 2020. Allmännyttan är beredd att ta sin del av ansvaret för att åtgärda bostadsbristen. Men även kommunerna och staten måste agera för att bostadsbyggandet ska kunna ta fart.

Infrastrukturministern på byggmässan i Malmö

den 25 april 2015

Årets upplaga av Byggmässan i Malmö den 22-23 april slog utställarrekord! Aldrig förr har mässan varit så fylld av utställare, produktnyheter, innovationer och inspiration som i år. Vi var på plats båda dagarna. Häng ännu med i snacket om mässan på sociala medier med hashtagen #byggvvsinfra. Inledningsvis talade infrastrukturminister Anna Johansson (S).

VätterHem vinner SABO:s hållbarhetspris 2015

den 23 april 2015

Klädbytarrum till nytta för både hushållsekonomin, miljön och gemenskapen. Det är en av flera anledningar till att det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget VätterHem i Jönköping vinner bransch- och intresseorganisationen SABO:s hållbarhetspris 2015.

Sveafastigheter fyller upp Badkarsfabriken i Gustavsberg

den 21 april 2015

Sveafastigheter Fund II (”Sveafastigheter”) har genomfört en omstrukturering av Badkarsfabriken i Gustavsberg, från industri till skolfastighet. Under de senaste två åren har Sveafastigheter tecknat hyresavtal i fastigheten om 14 000 kvm, varav drygt 10 000 kvm avser nyuthyrningar. 

Veidekke starkt kritiska mot Fi angående amorteringskravet

den 17 april 2015

Idag har Veidekke skickat in ett remissvar till Finansinspektionen med anledning av att Fi inför ett amorteringskrav på bostadslån från och med den 1 augusti 2015. I remissvaret riktar Veidekke stark kritik mot förslaget och varnar för minskad bostadsefterfrågan.

Stockholms högsta bostadshus har nu nått toppen

den 17 april 2015

Nu har Kista Torn nått sin fulla höjd, drygt 120 meter och 40 våningar högt varav 35 bostadsvåningar. Det är Stockholms i särklass högsta bostadshus placerat mitt i dynamiska Kista.

Personalen får femtio miljoner extra

den 16 april 2015

Som present på sin sjuttioårsdag den 16 april, önskade Roger Akelius att alla anställda vid Akelius Residential Property AB får tjugo procent i högre lön.

Stockholmshem kraftsamlar för nyproduktion

den 16 april 2015

Stockholm växer och fler bostäder måste fram. Inom några år ska Stockholmshem öka antalet byggstarter från nästan 600 till 1000 lägenheter per år och har därför förstärkt nyproduktionsenheten med roller som projektchef, projektledare och projektutvecklare.

Maria Zimdahl ny ordförande för Stockholms Byggmästareförening

den 16 april 2015

Stockholms Byggmästareförenings medlemmar valde enhälligt Maria Zimdahl till ny ordförande på årsmötet den 16 april. Maria Zimdahl tar över ordförandeskapet efter Jan Kjellson.

600 bostäder planeras i Jakobsberg

den 16 april 2015

Nu är det Jakobsbergs tur att förtätas och bli mer attraktivt. I ett nytt förslag till detaljplan för Jakobsbergs centrum finns planer för 600 nya bostäder. Nu ska planen ut på samråd.

Grattis Eva - Årets Byggchef 2015!

den 15 april 2015

Distriktschef Eva Torberger, Skanska, är Årets Byggchef 2015. En ledare som synliggör sina medarbetare och får dem engagerade. Hon kombinerar ett genuint intresse för människor med en förmåga att förbättra ekonomiska resultat. Årets Byggchef har dessutom en uppfriskande förmåga till nytänkande.

Sveriges Byggindustrier kommenterar vårbudgeten: Goda intentioner leder fel

den 15 april 2015

Idag presenterade regeringen sin vårbudget. Det är positivt att bostadspolitiken och klimatfrågan är i fokus och att regeringen jobbar med lösningar för att stimulera ett ökat bostadsbyggande men Sveriges Byggindustrier anser att investeringsstimulanser är fel väg att gå. Det gäller även det stöd regeringen vill införa till kommunernas klimatarbete.

Profi Fastigheter hyr ut 3 000 kvm i Alviks Terrass.

den 15 april 2015

Profi Fastigheter hyr ut totalt 3 000 kvm i Alviks Terrass, uthyrningarna sker i fyra olika affärer med tillträde under 2015. Whirlpool har tecknat avtal om att hyra totalt 1 100 kvm kontorsyta, Swedac hyr 1 000 kvm, arbetsmiljö- och rehabilitetsföretaget Galaxen Bygg 500 kvm och aktivitetskonceptet Be Sporty 400 kvm.

Kungsleden förvärvar Skrapan i Västerås

den 15 april 2015

Kungsleden AB (publ) är Västerås största kommersiella fastighetsägare och stärker nu sin ledande position genom förvärvet av den centralt belägna fastigheten Lorens 14, även kallad Skrapan – ett landmärke i Västerås. Köpeskillingen uppgår till 465 Mkr.

Paroc Built-On möjliggjorde fasaden på prisbelönta Skandionkliniken

Bostadsbristen ska byggas bort i Linköping

den 15 april 2015

Många kommuner i Sverige har växtvärk och lider av bostadsbrist. Linköpings kommun har en tydlig väg för att komma till rätta med detta. Bostadsbristen ska byggas bort och ambitionerna är höga. Detta är något som också är uppenbart efter ett tvådagarsbesök i den expansiva och attraktiva Östgötametropolen.

Ny tidning ute!

den 13 april 2015

Nu är årets andra nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Dagens och framtidens lösningar visas på Bostadsforum 2015

den 12 april 2015

Bostadsforum 2015, som arrangeras den 7-8 maj på Courtyard by Marriott Stockholm Hotel, blir en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder. Konferensen är lösningsinriktad och framtidsorienterad, med ett tydligt syfte – att visa upp många god och konkreta exempel på nya bostäder.

Inspirerande Fastighetsmässa i Kista

den 11 april 2015

Trångt, trendigt och trivsamt är några beskrivningar om Fastighetsmässan 2015 i Stockholm, som arrangerades i mitten av mars på Kistamässan.

IG Passivhus har ordet nr 3 ute nu!

den 6 april 2015

Det tredje numret av IG Passivhus har ordet är ute. Klicka vidare för att komma till webbtidningen.

LinköpingsBo2017 - där idéer blir verklighet

den 11 mars 2015

”De säger att Sverige är vackert på vintern. Hur vet dom det? Då är ju Sverige täckt av snö!” Det här skrev salige Tage Danielsson som föddes 1928 och växte upp i Linköping. Under stora delar av sin barndom hjälpte han till i Folkets park där mamma Elsa stod i kiosken. Pappa Ivar körde buss i staden och busslinjen gick till Folkets park.

Hög puls hos HSB Östergötland

den 8 mars 2015

Många byggherrar spänner bågen högt i det expanderande Linköping. Det gäller även hos HSB Östergötland, som är en aktiv bostadsutvecklare med cirka 15000 medlemmar.

Stångåstaden satsar 4,5 miljarder – 2200 nya lägenheter byggs

den 8 mars 2015

Ambitionerna är höga hos AB Stångåstaden, Linköpings allmännyttiga bostadsföretag, som också var värd för SABO:s Fastighetsdagar den 3-4 mars. Stångåstaden äger och förvaltar 18500 lägenheter och 33000 bostadskunder, vilket innebär 26 procent av alla bostäder i expansiva Linköping.

NCC Boende bakom 1800 nya bostäder i Linköping

den 2 mars 2015

NCC Boende AB bygger nya bostäder i Södra Ekkällan och Vimanshäll i Linköping. NCC Boende ska genomföra cirka 10-15 nya byggprojekt i Ekkällan de närmaste åren.

Fuktsäkert 2015 ute!

den 19 februari 2015

Nu är Fuktsäkert 2015 ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Framtidens skolor byggs i Täby

den 12 februari 2015

I Täby kommun bygger man just nu framtidens kommunala skola när den 50 år gamla Näsbyparksskolan byggs om och renoveras för att kunna möta framtidens allt hårdare krav på skolmiljön. På andra platser i den expansiva kommunen norr om Stockholm byggs det nya skolor och befintliga skolor renoveras. Några exempel - Brinkskolan och Brinkens Förskola i Östra Vallabrink samt den nya skolan i Arninge.