Veidekke vinnare av Årets Leanbyggare

Veidekke vinnare av Årets Leanbyggare

den 29 mars 2015

- Det var så det började för cirka 10 år sedan, berättar Emile Hamon, strategi och utvecklingschef på Veidekke. Vi började leta efter icke värdeskapande tid för att skapa en effektivare process och samtidigt dra nytta av all den kompetens som finns i projekten.- Vad vi fann var ett unikt arbetssätt som gett oss ett försprång samt kunder som uttryckligen har sagt att vårt arbete med involvering och VDC har varit avgörande för att vi fick jobbet.

Veidekkes involverande arbetssätt är Lean-inspirerat och innehåller tre bärande delar; Involverande planering, Teamet och VDC, vilka alla i stora drag handlar om att ta tillvara på och dela med sig av all den kunskap som finns i projektet redan från ett tidigt stadie. En långsiktig omtanke om resurser. Detta har effektiviserat produktionen och positivt vänt siffrorna för antalet olyckor, kvalitet, lönsamhet, skapat glädje med ökat ansvar och engagemang.

- Vi har sett resultat både på slutprodukten, på kvaliteten, och våra mätningar visar att vi har minskat den icke värdeskapande tiden som väntan på material, omarbete. Alla ska tänka planering och se till att de har rätt resurser, säger Emile Hamon.

- Det är en stor ära och otroligt inspirerande att vinna priset Årets Leanbyggare. Ett erkännande för det fantastiskt fina jobb som våra medarbetare gör i våra projekt liksom de som stödjer införandet av och utvecklar metodiken av vårt involveringsarbete. Detta besannar också att vi är på rätt väg, även om vi säkert kan bli ännu bättre på många ställen, precis som många medarbetare, underentreprenörer och kunder redan vittnat om. Det är jag extremt stolt och glad för! Vi har systematiskt och under flera år arbetat med involvering i alla led i processen och vinner nu, steg för steg, förståelse och uppslutning, säger Per-Ingemar Persson, vd för Veidekke i Sverige.

Motiveringen Årets Leanbyggare 2015 lyder:
?Företaget har genom att fokusera på samplanering och samlokalisering lagt grunden för medarbetarnas involvering och en lärande organisation, ett lärande inte enbart för vinnarens egna anställda utan även för projektpartner och hela Sverige.?

Varför involvering?
Genom att involvera alla får vi säkrare arbetsplatser, blir effektivare, får högre kvalitet, sänkta kostnader, tjänar pengar och ger vår kund en produkt och tjänst som den blir extremt nöjd med liksom kundens kund (när vi inte bygger direkt mot brukaren).

När man arbetar med väldigt väl genomtänkta tidplaner får man en jämn takt i arbetet och medarbetarna hinner tänka igenom vad de behöver för resurser, material, utrustning med mera i god tid. Det minskar stressen. Och som ett extra plus blir det mycket roligare att jobba när alla får ett ökat ansvarstagande för de planer och åtagande vi som individ och grupp åtagit oss och vi blir mer motiverade och entusiastiska teamspelare. Det skapas ett klimat med utrymme för innovativa lösningar där professionaliteten ökar.

Vilka ska involveras?
Vårt involveringsarbete skall ge ett värdeskapande samspel som alla tjänar på därför ska alla inblandade aktörer involveras. I många fall även samhället i stort. Vi får framför allt inte glömma våra samarbetspartners. Får medarbetarna hos våra samarbetspartners vara med och påverka planeringen får de större förståelse för sin del i projektet och arbetet kan drivas mer rationellt och effektivt vilket minskar spilltid och kostnader.

Per-Ingemar Persson är noga med att poängtera vikten av att ta in samarbetspartners/UE i involveringsarbetet för att skapa rätt förutsättningar för dem att utföra sitt arbete, - Våra samarbetspartners utgör ofta en stor del av projektet och ska känna och agera som spelare i teamet. Jag vet av egen erfarenhet effekten av att få vara involverad från när jag ledde en VVS-firma.

Hur involverar vi?
I Veidekke löper involveringsarbetet som en röd tråd genom hela värdekedjan från marknad till garanti. Veidekkes värdekedja är uppbyggt så att varje rutin har en förbättringsknapp. Alla medarbetare kan på så sätt vara med och bidra till förbättringar i processen. Liknande system finns för att rapportera avvikelser löpande under projekten. Inför varje aktivitet som man gör i ett projekt går man igenom sju olika förutsättningar för att tidigt hitta hinder och kollisioner i produktionen. Genom att samlokalisera projekteringen genom så kallade ICE-möten (Integrated Concurrent Engineering) där alla deltar samtidigt i beslutsprocessen ger korta och effektiva beslutsvägar som följd. Tiden mellan fråga och svar kortas avsevärt, från 2?3 veckor ner till 10 minuter och innebär en tydlig besparing.

För att få ett fungerande involveringsarbete har Veidekke tagit fram sex obligatoriska nyckelaktiviteter:

Startmöte/workshop - Teamskapande
Startmötet går ut på att med olika metoder lära känna varandra och projektet. Ett bra team består av olika människor med både styrkor och svagheter och genom att lära känna varandra kan vi ta tillvara på olikheterna och få en förståelse av varandras olika beteendestilar.

ICE-möte ? Kortar tiden mellan fråga och svar
En viktig del inom VDC är att baka ihop organisationen och processen till arbetsmöten som kallas ICE (Integrated Concurrent Engineering). Ett arbetsmöte enligt ICE innebär att samtliga involverade i projekteringen träffas under en hel dag och arbetar tillsammans med projektet. Att alla deltar samtidigt i beslutsprocessen ger korta och effektiva beslutsvägar som följd. Tiden mellan fråga och svar kortas avsevärt, från 2?3 veckor ner till 10 minuter och innebär en tydlig besparing.

Veckomöte ? involvering av alla som bygger
Veckomötet är en viktig del av involvering eftersom det är här alla medarbetare på projektet ges möjligheten till att påverka sina förutsättningar. Att alla får samma information samtidigt minskar risken för missförstånd och att informationen inte når alla berörda. Veckomötet gör att alla blir delaktiga i planeringsarbetet ? inte bara en som tänker planering, utan alla medverkar.

Involverande planering- för att minska spill
Involverande planering (IP) innebär att alla involverade i projektet systematiskt involveras i planeringsarbetet. IP skapar rätt förutsättningar för ökad kontroll och styrning av produktionen, genom att alla aktörer i projektet vet vilka aktiviteter som ska utföras och är med och påverkar. IP syftar också till att uppnå bättre ordning och reda på byggarbetsplatsen, samt att minska antalet skador och olyckor.

Visualisering (Mål och delmål; planering; knäckfrågor; ekonomi; HMS)
Genom visualisering av frågor och beslut blir det tydligare vem som äger frågan och om frågan har blivit besvarad. Vi minskar risken för att frågor faller mellan stolarna. På involveringstavlan kan alla involverade i projektet tydligt se mål, delmål, planering i olika faser, knäckfrågor, ekonomi och HMS.

Ständiga förbättringar - erfarenhetsåterföring
På erfarenhetsåterföringsmötet fångas erfarenheter från projektet upp, så att vi ständigt arbetar med att förbättra vår verksamhet. Det är viktigt att identifiera och diskutera både bra och dåliga erfarenheter från projektet. Nyckeltal och erfarenheter fungerar som input till framtida projekt.

För mer information, vänligen kontakta
Emile Hamon, strategi- och utvecklingschef Veidekke Bygg, tel. +46 768058645
Terje Håkansson, strategi- och utvecklingschef Veidekke Anläggning, tel. +46 761367511

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 400 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2014 en omsättning på ca 24 miljarder NOK.

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 400 anställda och en omsättning på ca 6,4 miljarder SEK (2014). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige.

Kreditgarantier är en möjlighet till finansiering

den 1 april 2015

Fler bostäder behövs och många byggherrar vill bygga nu. Kreditgarantier kan underlätta både för byggherren och för långivaren att medverka i ett byggprojekt.

Byggnads kritisk till utredningen om nya utstationeringsregler

den 31 mars 2015

Idag har utredningen om nya utstationeringsregler överlämnat sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Betänkandet innehåller förslag på hur ett EU-direktiv (Tillämpningsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt.

Niam köper handelsfastigheter

den 31 mars 2015

Den 26 mars förvärvade Niam Hyllinge 1:13, en handelsfastighet om 23000 kvm utanför Helsingborg. Fastigheten är fullt uthyrd till City Gross. Säljaren var Hyllinge Invest AS, ett bolag etablerat och förvaltat av Pareto Project Finance.

Starka är stolt leverantör till Årets Bygge

den 31 mars 2015

Starka levererade betongstommen till Rådhuset i Kristianstad som på måndagskvällen utsågs till Årets Bygge 2015 på Årets Bygge-galan på Cirkus i Stockholm.

Omkullkasta inte den svenska modellen!

den 31 mars 2015

Idag presenterade regeringens utredare Anna Middelman slutbetänkandet i utredningen om nya utstationeringsregler som innebär lagstiftning om att införa entreprenörsansvar. Skulle regeringen välja att införa utredningens förslag innebär det i praktiken att man avskaffar den svenska modellen. Det här anser Sveriges Byggindustrier.

Akelius byter fastigheter med Heimstaden

den 31 mars 2015

Akelius köper 489 lägenheter i Vaxholm, Bromma, Solna och Hägersten i Stockholmsområdet samt på Möllevången i Malmö av Heimstaden, medan Heimstaden köper Akelius fastigheter i Trelleborg om 688 lägenheter.

WSP i det vinnande laget av Årets Bygge 2015

den 31 mars 2015

Rådhuskvarteret i Kristianstad har utsetts till Årets Bygge 2015. Priset delades ut vid årets gala den 23 mars. I det vinnande projektet har WSP varit konstruktör. WSP har också varit delaktig i ytterligare två projekt som gick till final.

Platzer förvärvar Gamlestadens Fabriker för 750 miljoner

den 30 mars 2015

Platzer förvärvar fastigheten Göteborg Olskroken 18:7, mera känd som Gamlestadens Fabriker, från Aberdeen. Fastigheten består av cirka 60000 m² tomtareal och en uthyrningsbar area om cirka 62000 m² i befintliga byggnader.

Detaljplan för hotell i Umeå antagen

den 30 mars 2015

Kommunfullmäktige i Umeå har antagit detaljplanen för ett planerat hotell vid Renmarkstorget. Planen möjliggör att det befintliga parkeringshuset kan byggas på med ytterligare tre våningar för hotell och/eller kontor, samt inglasning av den befintliga pelargången.

Codesign skapar framtidens kontor åt Epicenter

den 30 mars 2015

Epicenter invigdes i januari 2015 och är det första projektet inom Urban Escape, AMF Fastigheters stora satsning på kvarteret runt Gallerian i Stockholm, som ska stå klart 2018. Det moderna kontorshotellet huserar på 4 våningar och 4000 kvm.

Kungsleden hyr ut 4200 kvm till Svensk Cater

den 30 mars 2015

Kungsleden AB har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Svensk Cater om att hyra 4200 kvm i fastigheten Varvet 3 i Uddevalla. Fastigheten ligger strategiskt placerad längs riksväg 44 och närhet till järnväg och hamnområdet.

Plan för järnvägsområdet i centrala Örebro antagen

den 30 mars 2015

Kommunfullmäktige har antagit en fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet i centrala Örebro. Staden växter och syftet är att utveckla området längs järnvägen, först ut blir Södra station.

Svenska Hyreshus rekryterar projektchef från Hemsö

den 29 mars 2015

Svenska Hyreshus producerar årligen över 200 bostadsrätter och hyresrätter i områden med bostadsbrist. För att ta hand om den ökade efterfrågan på kostnadseffektiva bostäder rekryterar man nu Fredrik Hermansson som projektchef. Fredrik kommer närmast från rollen som projektchef hos Hemsö Fastighets AB.

Kungsledens Master lease-avtal med ABB ersätts med 17 nytecknade hyresavtal

den 29 mars 2015

Kungsleden AB har kommit överens med sin största hyresgäst ABB om att omstrukturera hyresavtalsförhållandet i Västerås. Det gamla Master lease-avtalet ersätts av 17 nya hyresavtal till ett totalt hyresvärde om 214 Mkr per år och med väsentligt längre löptid.

Kungen besökte Hagastaden – där Solna och Stockholm växer ihop

den 29 mars 2015

I onsdags besökte Kung Carl XIV Gustaf Hagastaden, där Solna och Stockholm nu växer ihop. Vid besöket träffade Kungen Solnas och Stockholms ledande politiker, Pehr Granfalk och Karin Wanngård, och fick Hagastaden presenterat av bland andra Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten och Ulf Norehn från Skanska som bygger Nya Karolinska sjukhuset.

Glad Påsk!

den 29 mars 2015

Nu tar vi påskledigt några dagar, firar med nära och kära samt möter vårens ankomst. Den 7 april är vi tillbaka laddade med massor av ny energi. Glad Påsk tillönskas alla läsare!

Skanska säljer kontorsprojekt i Luleå

den 29 mars 2015

Skanska har tecknat avtal om försäljning av ett kontorsprojekt på Porsön i Luleå. Köpare är Luleälven Fastigheter AB, ett bolag som ägs av pensionsstiftelser i LKAB, Sandvik och Skanska samt Göranssonska fonden. Tillträde sker i samband med att kontoret är färdigbyggt, i september 2016.

Rådhuskvarteret i Kristianstad Årets Bygge på fullspikad branschgala

LinköpingsBo2017 - där idéer blir verklighet

den 11 mars 2015

”De säger att Sverige är vackert på vintern. Hur vet dom det? Då är ju Sverige täckt av snö!” Det här skrev salige Tage Danielsson som föddes 1928 och växte upp i Linköping. Under stora delar av sin barndom hjälpte han till i Folkets park där mamma Elsa stod i kiosken. Pappa Ivar körde buss i staden och busslinjen gick till Folkets park.

Stångåstaden satsar 4,5 miljarder – 2200 nya lägenheter byggs

den 8 mars 2015

Ambitionerna är höga hos AB Stångåstaden, Linköpings allmännyttiga bostadsföretag, som också var värd för SABO:s Fastighetsdagar den 3-4 mars. Stångåstaden äger och förvaltar 18500 lägenheter och 33000 bostadskunder, vilket innebär 26 procent av alla bostäder i expansiva Linköping.

Hög puls hos HSB Östergötland

den 8 mars 2015

Många byggherrar spänner bågen högt i det expanderande Linköping. Det gäller även hos HSB Östergötland, som är en aktiv bostadsutvecklare med cirka 15000 medlemmar.

NCC Boende bakom 1800 nya bostäder i Linköping

den 2 mars 2015

NCC Boende AB bygger nya bostäder i Södra Ekkällan och Vimanshäll i Linköping. NCC Boende ska genomföra cirka 10-15 nya byggprojekt i Ekkällan de närmaste åren.

Ny tidning ute!

den 20 februari 2015

Nu är årets första nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Fuktsäkert 2015 ute!

den 19 februari 2015

Nu är Fuktsäkert 2015 ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

IG Passivhus har ordet nr 2 ute nu!

den 18 februari 2015

Det andra numret av IG Passivhus har ordet är ute. Klicka vidare för att komma till webbtidningen.

Östersunds nyaste landmärke

den 12 februari 2015

Fagerskrapan är ett 16 våningar högt hus på området Valhall, byggt av Östersundshem. 56 hyreslägenheter är klara, de allra flesta har en fantastisk utsikt. I det kommunala bostadsbolaget pågår många stora renoveringsprojekt och en hel del nyproduktion pågår eller planeras.

Framtidens skolor byggs i Täby

den 12 februari 2015

I Täby kommun bygger man just nu framtidens kommunala skola när den 50 år gamla Näsbyparksskolan byggs om och renoveras för att kunna möta framtidens allt hårdare krav på skolmiljön. På andra platser i den expansiva kommunen norr om Stockholm byggs det nya skolor och befintliga skolor renoveras. Några exempel - Brinkskolan och Brinkens Förskola i Östra Vallabrink samt den nya skolan i Arninge.

Skanska och Carlyle skapar nya bostadsrätter i Nacka Strand

den 11 februari 2015

Skanska och Carlyle bildar ett joint venture-bolag. Det samägda bolaget förvärvar en kontorsfastighet vid vattnet i Nacka strand. Byggnaden kommer att konverteras från kontor till cirka 270 bostadsrätter, med beräknad byggstart hösten 2015.

Tidskriften Betong firar 100 år med 100 krönikörer

den 10 februari 2015

Måndagen den 2 februari började Tidskriften Betong sitt 100-årsfirande. 100 krönikörer bidrar med en krönika per vardag där enda gemensamma nämnaren är att de alla använt ordet betong. Det blir vitt skilda berättelser, allt från ondska och historiska avslöjanden till huvuden som sitter fast och nya forksningsrön. Vi från Fastighet & Bostadsrätt med sju år på nacken säger Grattis!