LinköpingsBo2017 - där idéer blir verklighet

LinköpingsBo2017 - där idéer blir verklighet

den 11 mars 2015

”De säger att Sverige är vackert på vintern. Hur vet dom det? Då är ju Sverige täckt av snö!” Det här skrev salige Tage Danielsson som föddes 1928 och växte upp i Linköping. Under stora delar av sin barndom hjälpte han till i Folkets park där mamma Elsa stod i kiosken. Pappa Ivar körde buss i staden och busslinjen gick till Folkets park.


AV BJÖRN ASPLIND

Tage Danielssons tid i Linköping präglade honom mycket. Tyvärr dog ju Tage Danielsson alldeles för tidigt, det var för snart 30 år sedan 1985. Men han är fortfarande viktig för staden. Han skulle nog ha gillat alla satsningar på bostadsbyggande och samhällsutveckling i Linköping.

LinköpingsBo2017
Om två år är det dags för LinköpingsBo2017, ett samhällsbyggnadsprojekt som ska resultera i en helt ny stadsdel vars första etapp Vallastaden ska stå klar sommaren 2017. Det är också namnet på den bo- och samhällsexpo som arrangeras under augusti månad 2017.

Mångfalden är viktig i projektet. Totalt deltar 17 byggherrar i Vallastaden, däribland Peab, Stångåstaden, HSB Östergötland, Hemgården, Serneke och Hökerum Bygg AB.

Andra byggherrar är Bostaden Projektutveckling Linköping AB, Myresjöhus och Maria Grahn, som är först ut med sin villa ?House for mother? ? ritad av hennes son Björn Förstberg. Maria Grahn var inte bara tidigast ute med bygglov, i början av februari i år inleddes också schaktningsarbetet för villan.

Dessutom deltar följande byggherrar: Omniplan, Gotec, Byggfast, en byggemenskap bestående av familjen Terbunja och arkitekten Mohammad Al Zoghbi, Byggidé Invest Sweden samt de kommunala bolagen Studentbostäder i Linköping, Sankt Kors och Lejonfastigheter.

Det har ställts stora krav på de som har tilldelats byggrätter i Vallastaden. De deltagande byggherrarna har vunnit sin tilldelning för de mest spännande projekten där energikrav och byggteknik har poängbedömts i en tävling.

Tilldelningen varierar också i Vallastaden, för att få en mångfald finns även mindre aktörer och en privatperson med som byggherrar i den nya stadsdelen.

Social hållbarhet
Att människan bygger staden har varit utgångspunkten för LinköpingsBo2017 från allra första början. Genom att ta tillvara människors idéer, drömmar och lyssna till deras behov, byggs det framtida Linköpings mest spännande stadsdel i Vallastaden. Utifrån värdeorden hållbarhet, kreativitet, lärande och social hållbarhet skapas ett föredöme inom attraktiv stadsmiljö, där människor och företag vill bo och verka.

LinköpingsBo2017 är en plattform för en mängd viktiga, inspirerande och framåtblickande möten, seminarier, workshops och utställningar. Viktiga samarbetspartners är Linköpings universitet, Tekniska verken, Mjärdevi Science Park och URBACT, som är EU:s stora program för stadsutveckling.

Attraktivitet
Syftet med LinköpingsBo2017 är att bidra till tillväxt och attraktivitet i Linköping. Genom att vara en spjutspets i samhällsbyggandet ska projektet också bidra till utvecklingen av svenskt samhällsbyggande.
? Under arbetets gång växte ett förslag fram om att vi också skulle göra det här till ett bo- och samhällsexpo. För detta behöver vi ha med fler funktioner som torg och parker. Det var också anledningen till att vi behövde ett år till för att färdigställa allt, säger Tommy Hultin, VD för Linköpingsexpo AB, ett kommunalt bolag som bildades för att marknadsföra Vallastaden och genomföra LinköpingsBo2017.
Från början var nämligen tanken att expot skulle arrangeras under 2016.

? LinköpingsBo2017 har potentialen att bli något mycket spännande och positivt för Linköping. Det är ett bra tillfälle att genomföra ett intressant projekt, som också bidrar med runt 800 lägenheter i ett läge när Linköping upplever bostadsbrist, säger Lena Micko (S), kommunstyrelsens ordförande.

15000 kvm
Den nya stadsdelen Vallastaden i västra delarna av Linköping, som nu har börjat bebyggas med ett enfamiljshus, ligger nära Linköpings universitet  och Mjärdevi Science Park. Den totala ytan för Vallastaden är cirka 15000 kvm. Uppemot 700 bostäder ska byggas här i den första etappen.

Ytterligare en del av området ska användas för etableringsytor och parkeringar i samband med expot. Efter att expot är avslutat fortsätter fas 2 av Vallastaden.

? Vallastaden bidrar till att bygga ihop universitet och staden. Området där Vallastaden nu byggs var tidigare bara ett fält. Det fanns ingenting här egentligen, säger Tommy Hultin.
Inga skygglappar
Han rekryterades till jobbet som VD och har tidigare 35 års erfarenhet från flygindustrin, framför allt från SAAB. Han kunde ta sig an uppdraget utan några skygglappar och Linköpings kommun ville uttryckligen ha en person i ledningen för företaget som inte kom från bygg- och fastighetssidan och därmed kunde ifrågasätta processer och annat.

? Jag gick in i detta med ?nya ögon?. Om jag beskriver Vallastaden ska det bli en tätbebyggd stadsdel med små trädgårdar, vi bygger bort anonymiteten. Det blir nära till grannarna och du ser dem på bägge sidor när du klipper ditt gräs och du vet vad de heter. Dessutom, i samma kvarter som villorna ska ligga blir det ett sexvåningshus. Vi har tagit influenser från många håll. En del kommer säkert att uppleva Vallastaden litet grann som Gamla Stan i Stockholm. Vi vill få fram känslan av gränder, snarare än av gator, berättar Tommy Hultin inlevelsefullt.

Unik kulvert
Tekniska verken har redan nu gjort klart en unik kulvertlösning för Vallastaden. Ett 1800 meter långt underjordiskt system, där all infrastruktur samlas, gör att gatorna och gränderna inte behöver grävas upp på lång tid framöver och att mer mark i området går att bebygga.

Visionerna i LinköpingsBo2017 om social hållbarhet, kreativitet och lärande ligger också helt i linje med det EU-samarbete som inleddes 2013. Det här är det första beviljade URBACT-projektet i Östergötland, EUniverCities, vilket är EU:s stora program för stadsutveckling. Det fokuserar på utbyte och lärande mellan städer i Europa för att främja hållbar stadsutveckling.

C Linköping
Vid sidan av LinköpingsBo17 pågår också ?C Linköping?, ett av Linköpings största samhällsbyggnadsprojekt genom tiderna. När tågen börjar rulla på Ostlänken 2028 ska innerstaden se annorlunda ut.
Exakt hur staden ser ut är det ännu ingen som vet, men kommunens ambition är att ha en ny järnvägsstation under jord och ett nytt nav för pendling, väl integrerat i den nya stadsdelen som börjat ta form på östra sidan av ån. Den nya stadsdelen är sammanknuten med nuvarande innerstad där flera stråk binder ihop olika stadsdelar på ett naturligt sätt. Innerstaden har växt och fler invånare bor i Linköping. Parker har utvecklats och rakt igenom innerstaden flyter Stångån ? en del av stadens hjärta.

Fakta LinköpingsBo17:
LinköpingsBo2017 är ett unikt projekt. Här byggs en helt ny stadsdel, Vallastaden, med social hållbarhet som utgångspunkt.
Totalt 17 byggherrar deltar initialt i Vallastaden: 1. Hemgården   |   2. Hökerum   |   3. Serneke  |   4. Bostaden   |   5. Myresjöhus   |   6. Stångåstaden   |   7. HSB   |   8. Maria Grahn   |   9. Omniplan   |   10. Gotec   |   11. Byggfast  |  12. Byggemenskap, Terbunja och Al Zoghbi  |  13. Byggidé Invest Sweden  |  14. Studentbostäder i Linköping  |  15. Sankt Kors  |  16. Peab  |  17. Lejonfastigheter.
Mer om dessa och mycket annat finns att läsa på www.linkopingsbo2017.se

Fakta Linköping:
Linköping har ett starkt och varierat näringsliv. En lagom blandning av tillverkande industri, tjänstesektor, handel och offentlig verksamhet ger staden en hög motståndskraft emot kraftiga konjunktursvängningar. Linköpings starka position som ett säte för högteknologisk verksamhet kan ses om man ser till befolkningens utbildningsnivå. Stadens geografiska läge innebär att Linköping tillsammans med Norrköping klassas som Sveriges näst bästa läge för kommunikation och transporter. Med hamn, flera flygplatser, huvudbana för järnväg och E4 är regionen en utmärkt lokalisering för så gott som all typ av näringsverksamhet.
Folkmängden är cirka 150000, Linköpings universitet är ett av landets största lärosäten med 27600 studenter. Universitetssjukhuset har högspecialiserad vård och närsjukvård mitt i staden. Största arbetsgivare är Linköpings kommun, Östergötlands läns landsting, SAAB-gruppen, Linköpings universitet med Hälsouniversitetet, Ericsson, ISS och Cloetta. Det finns blomstrande handel i och utanför stadskärnan. Tornby är Östergötlands största och Sveriges näst största handelsområde.
Källa: linkoping.se

Byggnads kritisk till utredningen om nya utstationeringsregler

den 31 mars 2015

Idag har utredningen om nya utstationeringsregler överlämnat sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Betänkandet innehåller förslag på hur ett EU-direktiv (Tillämpningsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt.

Niam köper handelsfastigheter

den 31 mars 2015

Den 26 mars förvärvade Niam Hyllinge 1:13, en handelsfastighet om 23000 kvm utanför Helsingborg. Fastigheten är fullt uthyrd till City Gross. Säljaren var Hyllinge Invest AS, ett bolag etablerat och förvaltat av Pareto Project Finance.

Starka är stolt leverantör till Årets Bygge

den 31 mars 2015

Starka levererade betongstommen till Rådhuset i Kristianstad som på måndagskvällen utsågs till Årets Bygge 2015 på Årets Bygge-galan på Cirkus i Stockholm.

Omkullkasta inte den svenska modellen!

den 31 mars 2015

Idag presenterade regeringens utredare Anna Middelman slutbetänkandet i utredningen om nya utstationeringsregler som innebär lagstiftning om att införa entreprenörsansvar. Skulle regeringen välja att införa utredningens förslag innebär det i praktiken att man avskaffar den svenska modellen. Det här anser Sveriges Byggindustrier.

Akelius byter fastigheter med Heimstaden

den 31 mars 2015

Akelius köper 489 lägenheter i Vaxholm, Bromma, Solna och Hägersten i Stockholmsområdet samt på Möllevången i Malmö av Heimstaden, medan Heimstaden köper Akelius fastigheter i Trelleborg om 688 lägenheter.

WSP i det vinnande laget av Årets Bygge 2015

den 31 mars 2015

Rådhuskvarteret i Kristianstad har utsetts till Årets Bygge 2015. Priset delades ut vid årets gala den 23 mars. I det vinnande projektet har WSP varit konstruktör. WSP har också varit delaktig i ytterligare två projekt som gick till final.

Platzer förvärvar Gamlestadens Fabriker för 750 miljoner

den 30 mars 2015

Platzer förvärvar fastigheten Göteborg Olskroken 18:7, mera känd som Gamlestadens Fabriker, från Aberdeen. Fastigheten består av cirka 60000 m² tomtareal och en uthyrningsbar area om cirka 62000 m² i befintliga byggnader.

Detaljplan för hotell i Umeå antagen

den 30 mars 2015

Kommunfullmäktige i Umeå har antagit detaljplanen för ett planerat hotell vid Renmarkstorget. Planen möjliggör att det befintliga parkeringshuset kan byggas på med ytterligare tre våningar för hotell och/eller kontor, samt inglasning av den befintliga pelargången.

Codesign skapar framtidens kontor åt Epicenter

den 30 mars 2015

Epicenter invigdes i januari 2015 och är det första projektet inom Urban Escape, AMF Fastigheters stora satsning på kvarteret runt Gallerian i Stockholm, som ska stå klart 2018. Det moderna kontorshotellet huserar på 4 våningar och 4000 kvm.

Kungsleden hyr ut 4200 kvm till Svensk Cater

den 30 mars 2015

Kungsleden AB har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Svensk Cater om att hyra 4200 kvm i fastigheten Varvet 3 i Uddevalla. Fastigheten ligger strategiskt placerad längs riksväg 44 och närhet till järnväg och hamnområdet.

Plan för järnvägsområdet i centrala Örebro antagen

den 30 mars 2015

Kommunfullmäktige har antagit en fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet i centrala Örebro. Staden växter och syftet är att utveckla området längs järnvägen, först ut blir Södra station.

Svenska Hyreshus rekryterar projektchef från Hemsö

den 29 mars 2015

Svenska Hyreshus producerar årligen över 200 bostadsrätter och hyresrätter i områden med bostadsbrist. För att ta hand om den ökade efterfrågan på kostnadseffektiva bostäder rekryterar man nu Fredrik Hermansson som projektchef. Fredrik kommer närmast från rollen som projektchef hos Hemsö Fastighets AB.

Kungsledens Master lease-avtal med ABB ersätts med 17 nytecknade hyresavtal

den 29 mars 2015

Kungsleden AB har kommit överens med sin största hyresgäst ABB om att omstrukturera hyresavtalsförhållandet i Västerås. Det gamla Master lease-avtalet ersätts av 17 nya hyresavtal till ett totalt hyresvärde om 214 Mkr per år och med väsentligt längre löptid.

Kungen besökte Hagastaden – där Solna och Stockholm växer ihop

den 29 mars 2015

I onsdags besökte Kung Carl XIV Gustaf Hagastaden, där Solna och Stockholm nu växer ihop. Vid besöket träffade Kungen Solnas och Stockholms ledande politiker, Pehr Granfalk och Karin Wanngård, och fick Hagastaden presenterat av bland andra Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten och Ulf Norehn från Skanska som bygger Nya Karolinska sjukhuset.

Skanska säljer kontorsprojekt i Luleå

den 29 mars 2015

Skanska har tecknat avtal om försäljning av ett kontorsprojekt på Porsön i Luleå. Köpare är Luleälven Fastigheter AB, ett bolag som ägs av pensionsstiftelser i LKAB, Sandvik och Skanska samt Göranssonska fonden. Tillträde sker i samband med att kontoret är färdigbyggt, i september 2016.

Byggmarknaden ökar även i år

den 29 mars 2015

För andra året i rad har vi sett en stark tillväxt i den svenska byggmarknaden (anläggning exkluderat). Tillväxten under 2014 landade på 10 % och det var framförallt nybyggnationen av bostäder och lokaler som bidrog positivt.

Profi Fastigheter hyr ut 1300 kvm till BTH Bygg i Solna

den 29 mars 2015

Byggentreprenören BTH Bygg AB samlokaliserar företagets alla delar och hyr 1300 kvm kontor i Profis fastighet Styckjunkaren 3 på Armégatan i Solna. BTH Bygg tillträder de nya lokalerna under kvartal 2 2015.

Rådhuskvarteret i Kristianstad Årets Bygge på fullspikad branschgala

LinköpingsBo2017 - där idéer blir verklighet

den 11 mars 2015

”De säger att Sverige är vackert på vintern. Hur vet dom det? Då är ju Sverige täckt av snö!” Det här skrev salige Tage Danielsson som föddes 1928 och växte upp i Linköping. Under stora delar av sin barndom hjälpte han till i Folkets park där mamma Elsa stod i kiosken. Pappa Ivar körde buss i staden och busslinjen gick till Folkets park.

Stångåstaden satsar 4,5 miljarder – 2200 nya lägenheter byggs

den 8 mars 2015

Ambitionerna är höga hos AB Stångåstaden, Linköpings allmännyttiga bostadsföretag, som också var värd för SABO:s Fastighetsdagar den 3-4 mars. Stångåstaden äger och förvaltar 18500 lägenheter och 33000 bostadskunder, vilket innebär 26 procent av alla bostäder i expansiva Linköping.

Hög puls hos HSB Östergötland

den 8 mars 2015

Många byggherrar spänner bågen högt i det expanderande Linköping. Det gäller även hos HSB Östergötland, som är en aktiv bostadsutvecklare med cirka 15000 medlemmar.

NCC Boende bakom 1800 nya bostäder i Linköping

den 2 mars 2015

NCC Boende AB bygger nya bostäder i Södra Ekkällan och Vimanshäll i Linköping. NCC Boende ska genomföra cirka 10-15 nya byggprojekt i Ekkällan de närmaste åren.

Ny tidning ute!

den 20 februari 2015

Nu är årets första nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Fuktsäkert 2015 ute!

den 19 februari 2015

Nu är Fuktsäkert 2015 ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

IG Passivhus har ordet nr 2 ute nu!

den 18 februari 2015

Det andra numret av IG Passivhus har ordet är ute. Klicka vidare för att komma till webbtidningen.

Östersunds nyaste landmärke

den 12 februari 2015

Fagerskrapan är ett 16 våningar högt hus på området Valhall, byggt av Östersundshem. 56 hyreslägenheter är klara, de allra flesta har en fantastisk utsikt. I det kommunala bostadsbolaget pågår många stora renoveringsprojekt och en hel del nyproduktion pågår eller planeras.

Framtidens skolor byggs i Täby

den 12 februari 2015

I Täby kommun bygger man just nu framtidens kommunala skola när den 50 år gamla Näsbyparksskolan byggs om och renoveras för att kunna möta framtidens allt hårdare krav på skolmiljön. På andra platser i den expansiva kommunen norr om Stockholm byggs det nya skolor och befintliga skolor renoveras. Några exempel - Brinkskolan och Brinkens Förskola i Östra Vallabrink samt den nya skolan i Arninge.

Skanska och Carlyle skapar nya bostadsrätter i Nacka Strand

den 11 februari 2015

Skanska och Carlyle bildar ett joint venture-bolag. Det samägda bolaget förvärvar en kontorsfastighet vid vattnet i Nacka strand. Byggnaden kommer att konverteras från kontor till cirka 270 bostadsrätter, med beräknad byggstart hösten 2015.

Tidskriften Betong firar 100 år med 100 krönikörer

den 10 februari 2015

Måndagen den 2 februari började Tidskriften Betong sitt 100-årsfirande. 100 krönikörer bidrar med en krönika per vardag där enda gemensamma nämnaren är att de alla använt ordet betong. Det blir vitt skilda berättelser, allt från ondska och historiska avslöjanden till huvuden som sitter fast och nya forksningsrön. Vi från Fastighet & Bostadsrätt med sju år på nacken säger Grattis!