Stångåstaden satsar 4,5 miljarder – 2200 nya lägenheter byggs

Stångåstaden satsar 4,5 miljarder – 2200 nya lägenheter byggs

den 08 mars 2015

Ambitionerna är höga hos AB Stångåstaden, Linköpings allmännyttiga bostadsföretag, som också var värd för SABO:s Fastighetsdagar den 3-4 mars. Stångåstaden äger och förvaltar 18500 lägenheter och 33000 bostadskunder, vilket innebär 26 procent av alla bostäder i expansiva Linköping.


AV BJÖRN ASPLIND

Under en femårsperiod investeras närmare 4,5 miljarder kronor på att bygga uppemot 2200 nya bostäder.

? Vi har bostadsbrist i Linköping och det finns ett jättebehov av att bygga mer. Vi står inför en otrolig expansion de kommande åren, säger Fredrik Törnqvist, som sedan två år tillbaka är VD för Stångåstaden.

I stort sagt varje del av Linköping bygger eller vidareutvecklar Stångåstaden, som har  bestämt sig för att göra allt man kan för att bygga bort bostadsbristen. Därför lägger Stångåstaden mycket kraft på att få igång fler bostadsprojekt. Bara under 2015 startar byggnationen av cirka 500 nya lägenheter ? en investering på 1 miljard kronor. De kommande fyra åren planerar Stångåstaden att starta byggnationen av 2000 lägenheter.

Enormt tryck
? Det är ett enormt tryck inom Stångåstaden just nu. Tittar man på längre sikt, långt förbi LinköpingsBo2017, får Linköping en ännu större potential med den nya Ostlänken, som ska var färdig cirka år 2028, fortsätter Fredrik Törnqvist.

? Vi har en väldigt stark ekonomi och balansräkning, därför är det inga problem att finansiera projekten. Däremot gäller att bygga på ett lönsamt sätt, annars måste vi skriva ner värdet på dem.

Satsar högt
Att Stångåstaden är ett företag som satsar högt och lyckas bra visar de senaste priserna i Kundkristallen.

Den 5 februari avgjordes den prestigefyllda tävlingen Kundkristallen. Stångåstaden fick ta emot pris för bästa serviceindex bland stora bolag. Dessutom belönades Stångåstaden med Hederskristallen eftersom bolaget under många år placerat sig i tävlingens topp.
Kundkristallen avgörs bland kommunägda och privata fastighetsbolag som under 2014 genomfört kundundersökningar tillsammans med AktivBo. Kundundersökningarna är inriktade mot service och kvalitet.

Motiveringen till Hederskristallen lyder: ?Årets Hederskristall går till AB Stångåstaden som kontinuerligt visat att man med rätt fokus och hårt arbete kan få nöjdare kunder år efter år. Bedriften är särskilt imponerande då man under lång tid varit bäst i klassen och lyckats stanna på topp. AB Stångåstaden ligger i det ?blå? i samtliga index och är ett föredöme för ett modernt serviceföretag.?

? Vi satsar mycket på att ge våra hyresgäster en bra och professionell service, Det känns jättebra att bli belönade för ett fokuserat arbete där vi hela tiden försöker se nya möjligheter. I och med att vi inom kort öppnar en ny Bobutik i city hoppas vi kunna bli ännu bättre på service och tillgänglighet, säger Fredrik Törnqvist.

Vallastaden
Eftersom Stångåstaden är det kommunägda bostadsbolaget är man förstås en viktig aktör i det expansiva Linköpings utveckling. Stångåstaden är också en av medaktörerna i LinköpingsBo2017. Under 2015-2017 kommer Stångåstaden att bygga lägenheter, radhus och studentbostäder i Linköpings framtida stadsdel Vallastaden.

Stångåstaden har fått marktilldelning i ett flertal olika delar av det kommande expoområdet. I en av delarna ska man bygga drygt 30 hyresrätter om 2-3 rum och kök. Dessa ska vara fördelade på två olika, men sammanbyggda fastigheter, varav den ena fastigheten ska byggas som ett plusenergihus.

?Drömlägenhet?
I en av dessa fastigheter ska Stångåstaden även bygga en ?drömlägenhet?. Denna lägenhet ska användas som visningslägenhet där man visar upp ett oväntat ytsmart boende. Tanken är att det ska vara möjligt att flytta väggarna beroende på hur familjesammansättningen varierar olika veckor.

I området planeras även för fyra radhus, som innehåller yteffektiva lägenheter om 4-5 rum och kök. För att skapa variation inom området kommer radhusen att ha fyra olika fasadmaterial och fyra nya inredningskoncept.
Dessutom har Stångåstaden tillsammans med det helägda dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB och S:t Kors Fastighets AB ansökt om och erhållit marktilldelning intill det kommande Torget i Vallastaden. Här har man för avsikt att uppföra ett större kvarter fördelat på sex olika fastigheter. Två olika arkitektbyråer har skapat kvarteret som kommer att innehålla cirka 180 studentbostäder, cirka 30 ?vanliga? bostäder och ett par tusen kvadratmeter kommersiella lokaler. Mot Torget kommer en publik lokal att skapas, kanske i form av ett café eller en restaurang.

Projekt
De viktigaste pågående och planerade projekt inom Stångåstaden är:
Valla Folkets Park - 65 lägenheter
Lambohov - 64 lägenheter, byggt som SABO:s Kombohus Bas
Harvestad - 81 lägenheter, med 48 lägenheter i flerfamiljshus och 33 lägenheter i radhusbebyggelse
Vallastaden - 38 lägenheter, med på LinköpingsBo2017
Vallastaden Torget - cirka 210 lägenheter, med på LinköpingsBo2017
Innerstaden Västanfläkten - 34 lägenheter, byggstart i vår
Majelden - 73 lägenheter, byggstart i vår
Övre Vasastaden - 145 lägenheter, byggstart i vår
Valla Irrblosset - 218 studentlägenheter, byggstart i vår
Om cirka ett år och framåt blir det byggstart för dessa projekt;
Eddan i city - cirka 200 lägenheter, ?bästa tomten i hela Linköping? enligt Fredrik Törnqvist.
Agraffen, Övre Vasastaden - cirka 300 lägenheter
Kv Industrin, gamla Wahlbecks - cirka 500-600 lägenheter byggs i samarbete systerföretaget S:t Kors Fastighets AB
Åbylund - 230 lägenheter, förtätning
Stolplyckan - 80 lägenheter.

SABO Kombohus Mini
I Lambohov planeras det för drygt 55 nya lägenheter enligt ramupphandlingen SABO Kombohus Mini. Målet för tävlingen, som vanns av Peab PGS, var att öka nyproduktionen av små lägenheter och programmet var ettor på max 35 kvm och tvåor på max 45 kvm till ett maxpris på 14000kr/kvm boyta, exklusive moms, tomt och grundläggningskostnader. Nu är detta också aktuellt för Linköping och Stångåstaden.

? Vi jobbar för att vi ska kunna kontraktera PEAB PGS så fort som möjligt efter att avtalet är bindande, säger Anders Stjärnberg, fastighetschef vid Stångåstaden.

Slimmad organisation
Med tanke på sin storlek har Stångåstaden få anställda, bara 150 personer. Nästan allt köps på entreprenad.

? Vi har ingen egen skötselpersonal, inga hantverkare, elektriker eller målare. Om vi gjorde allt i egen regi själva skulle vi säkert vara uppemot 600-700 anställda. Tack vare det bidrar vi med många arbetstillfällen, avslutar Fredrik Törnqvist.

Därför är pilotprojektet som görs i samarbete med Optiqo extra intressant. I området Ryd testas nu ett nytt renderings- och kontrollsystem från Optiqo. Det hela innebär att entreprenören med hjälp av en app i telefonen läser av ett chip för att få instruktioner om vad som ska utföras på platsen. När detta är utfört, bockas det av och en rapport går till Stångåstaden, som kan hålla koll på att önskade åtgärder har utförts.

? Vi kan följa alla händelser i vårt system och det är ett utmärkt system för rondering och kontroll. Till att börja med ska vi använda detta i ett pilotprojekt med 200 kontrollpunkter på området Ryd, säger Ulf Gustafsson, förvaltningschef vid Stångåstaden.

Fakta Stångåstaden:
AB Stångåstaden är den största aktören på Linköpings bostadsmarknad. Stångåstaden äger och förvaltar mer än 18500 lägenheter, varav 4200 av dessa är studentbostäder, som förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns 34 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Bryggaregården AB, däribland Gamla Linköping. Tillsammans motsvarar det cirka 26 procent av alla bostäder i kommunen. Stångåstaden har också 90000 kvm kommersiella lokaler, bland annat flera centrumanläggningar.

På bilden:
Under 2015-2017 kommer Stångåstaden att bygga lägenheter, radhus och studentbostäder i Linköpings framtida stadsdel Vallastaden.

M3 Bygg erhåller Kv. Molde 4, nytt projekt i Järvalyftet

den 25 maj 2015

M3 Bygg har skrivit kontrakt med Svenska Bostäder gällande totalrenoveringen av Kv. Molde 4. Fastigheten ligger på Bergengatan 31-37 i Husby och upprustningen av den ingår i den långsiktiga satsningen Järvalyftet.

Första detaljplanen i Nya Kiruna har vunnit laga kraft

den 24 maj 2015

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2014-06-18, § 146. Efter överklaganden vann planen laga kraft 2015-05-14 enligt Mark- och miljödomstolens beslut 2015-04-22 i mål nr P 3031-14.

Klartecken för ny stor serverhall i Norra Djurgårdsstaden

den 24 maj 2015

Stockholms stad har beslutat att ge klartecken för byggandet av en ny stor serverhall i Norra djurgårdsstaden. Det är internetleverantören Bahnhof som bygger hallen, och ett samarbete med Fortum ska etableras. Det innebär att värmeöverskottet från servrarna i datahallen kommer tas till vara och användas i produktionen av fjärrvärme.

Uppsalahem tillsätter ny vd under våren 2016

den 22 maj 2015

Uppsalahems vd Mikael Rådegård har beslutat sig för att lämna Uppsalahem under våren 2016. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny vd påbörjas i nu juni.

NCC ger yrkesarbetare i väst högre lön än avtalet

den 22 maj 2015

NCC har beslutat att betala ut högre lön till yrkesarbetare i västra Sverige. Det ger medarbetarna högre lön än kollektivavtalet. Den nya lönen gäller cirka 150 medarbetare på ett antal projekt i Västsverige. 

Så undviker du bostadsfällan

den 21 maj 2015

Alldeles för få tar reda på alla fakta innan de köper sin bostadsrätt. Därför riskerar de att åka på rejäla ekonomiska smällar.

Ett sunt inomhusklimat handlar även om ljudisolering

den 21 maj 2015

Besvärande buller inomhus är ett utbrett problem. Och det gäller både innanför och utanför hemmets väggar. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. Problemet kan minskas betydligt om man väljer byggmaterial med goda bullerdämpande egenskaper.

Grontmij tar helhetsansvar för väg och gata när Stockholm växer

den 20 maj 2015

Grontmij har fått i uppdrag av Stockholms Stad att ta helhetsansvar för vägar och gator när området Kolkajen i Ropsten i norra Stockholm ska utvecklas. Fram till 2025 ska 2000 lägenheter och 70000 kvm kommersiella ytor byggas i området, delvis på en artificiell ö.

Amorteringskrav motverkar målet att öka nyproduktion av bostäder

den 20 maj 2015

Regeringen och allianspartierna uppges vara överens om att få till en lagändring som möjliggör för Finansinspektionen att införa amorteringskrav på bolån. Sveriges Byggindustrier är fortsatt negativt till att ett amorteringskrav införs då det med all sannolikhet skulle minska bostadsbyggandet och hindra målet om minst 250000 nya bostäder till år 2020.

Sandra Plavinskis ny kommunikationschef vid Tyréns

den 20 maj 2015

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har rekryterat Sandra Plavinskis som ny kommunikationschef. Sandra kommer närmast från Peab, där hon var kommunikationsansvarig för affärsområdet Bygg Norden.

Specialfastigheter stärker kommunikationen med en ny kommunikationschef

den 20 maj 2015

Hanna Janson har anställts som kommunikationschef vid Specialfastigheter. Hon tillträder den 31 augusti och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

AMF investerar i kontorsfastigheter i Helsingfors

den 18 maj 2015

AMF tar nu ytterligare ett steg mot ökad diversifiering genom att förvärva 50 procent av en kontorsportfölj i Helsingfors. Köpet omfattar 15 fastigheter med ett totalt fastighetsvärde på cirka 4 miljarder kronor. Portföljen kommer att ägas i bolagsform till lika delar av pensionsbolagen Ilmarinen och AMF.

Bostadsministern besöker renoverat miljonprogramsområde

den 18 maj 2015

Miljonprogramsområdet Lagersberg i Eskilstuna har fått stöd från Energimyndigheten för en energieffektiv renovering. Nu besöker bostadsminister Mehmet Kaplan Lagersberg.

NCC ska energirenovera miljonprogrammet

den 18 maj 2015

NCC ska tillsammans med Stockholmshem skapa en trygg och attraktiv allmännytta i Stockholmsområdet. Upprustningen ska även sänka hyreshusens energianvändning med hälften. Ramavtalet är uppskattat till 500 miljoner kronor fördelat över tre år.

Kungsleden river tomma Rondellen i Eskilstuna

den 18 maj 2015

Kungsleden har beslutat att riva den tomma fastigheten Skiftinge 1:3 i Eskilstuna. Fastigheten har tidigare huserat köpcentrumet Rondellen, men har sedan flera år stått tomt invid Årbyrondellen längs E20.

Stockholmshem banar väg för strategisk partnering

den 18 maj 2015

En växande bostadsmarknad kräver nya arbetssätt och bättre avtalsformer. Stockholmshem tecknar därför som ett av de första bostadsbolagen avtal om strategisk partnering för ombyggnad och tar ett stort kliv mot ett mer långsiktigt samarbete med sina entreprenörer.

Hälften av alla nya lägenheter är hyresrätter

den 18 maj 2015

Under förra året färdigställdes totalt 29164 bostadslägenheter i nybyggda hus. Dessa fördelade sig på 8410 lägenheter i småhus och 20754 lägenheter i flerbostadshus. Av de färdigställda lägenheterna var 52 procent hyresrätter.

Midroc och Väsbyhem bygger bostäder i Eds Allé, Upplands Väsby

Hög nivå på Bostadsforum 2015

den 12 maj 2015

Bostadsforum 2015 hölls på Courtyard by Marriott Stockholm Hotel den 7 och 8 maj. Arrangören Seminar Design Group imponerar genom att de lyckades samla så många ledande företrädare från fastighets- och bostadsbranschen i Sverige för enormt viktiga diskussioner och samtal om en av vår tids viktigaste frågor - hur skapas fler bostäder nu? Vi fick både problembilderna och svaren.

Infrastrukturministern på byggmässan i Malmö

den 2 maj 2015

Årets upplaga av Byggmässan i Malmö den 22-23 april slog utställarrekord! Aldrig förr har mässan varit så fylld av utställare, produktnyheter, innovationer och inspiration som i år.

Ecoforum 2015: Skarpa analyser och innovativa lösningar

den 1 maj 2015

– Inom hållbar stadsutveckling är utmaningarna många, men möjligheterna oändliga. Med de orden inledde Erik Hellqvist, VD på Svensk Byggtjänst, Ecoforum 2015 på Stockholmsmässan.

Bostadsbristen ska byggas bort i Linköping

den 15 april 2015

Många kommuner i Sverige har växtvärk och lider av bostadsbrist. Linköpings kommun har en tydlig väg för att komma till rätta med detta. Bostadsbristen ska byggas bort och ambitionerna är höga. Detta är något som också är uppenbart efter ett tvådagarsbesök i den expansiva och attraktiva Östgötametropolen.

Ny tidning ute!

den 13 april 2015

Nu är årets andra nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Inspirerande Fastighetsmässa i Kista

den 11 april 2015

Trångt, trendigt och trivsamt är några beskrivningar om Fastighetsmässan 2015 i Stockholm, som arrangerades i mitten av mars på Kistamässan.

IG Passivhus har ordet nr 3 ute nu!

den 6 april 2015

Det tredje numret av IG Passivhus har ordet är ute. Klicka vidare för att komma till webbtidningen.

LinköpingsBo2017 - där idéer blir verklighet

den 11 mars 2015

”De säger att Sverige är vackert på vintern. Hur vet dom det? Då är ju Sverige täckt av snö!” Det här skrev salige Tage Danielsson som föddes 1928 och växte upp i Linköping. Under stora delar av sin barndom hjälpte han till i Folkets park där mamma Elsa stod i kiosken. Pappa Ivar körde buss i staden och busslinjen gick till Folkets park.

Hög puls hos HSB Östergötland

den 8 mars 2015

Många byggherrar spänner bågen högt i det expanderande Linköping. Det gäller även hos HSB Östergötland, som är en aktiv bostadsutvecklare med cirka 15000 medlemmar.

Stångåstaden satsar 4,5 miljarder – 2200 nya lägenheter byggs

den 8 mars 2015

Ambitionerna är höga hos AB Stångåstaden, Linköpings allmännyttiga bostadsföretag, som också var värd för SABO:s Fastighetsdagar den 3-4 mars. Stångåstaden äger och förvaltar 18500 lägenheter och 33000 bostadskunder, vilket innebär 26 procent av alla bostäder i expansiva Linköping.

NCC Boende bakom 1800 nya bostäder i Linköping

den 2 mars 2015

NCC Boende AB bygger nya bostäder i Södra Ekkällan och Vimanshäll i Linköping. NCC Boende ska genomföra cirka 10-15 nya byggprojekt i Ekkällan de närmaste åren.