Hög puls hos HSB Östergötland

Hög puls hos HSB Östergötland

den 08 mars 2015

Många byggherrar spänner bågen högt i det expanderande Linköping. Det gäller även hos HSB Östergötland, som är en aktiv bostadsutvecklare med cirka 15000 medlemmar.


AV BJÖRN ASPLIND

? HSB Östergötland är verksamma med nyproduktion i flera kommuner, men det är i Linköping det största fokuset på bostadsproduktion ligger just nu. Det händer väldigt mycket i Linköping, säger Bita Almasian, ansvarig byggchef vid HSB Östergötland.

Nettoinflyttning
? Behovet av nya bostäder är mycket stort i Linköping som i flera års tid har haft en nettoinflyttning på närmare 2000 personer varje år. Vi och andra måste bygga nya bostäder för att frigöra de befintliga bostäderna så att de nya invånarna kan flytta in där.
? Vi bygger just nu cirka 150 lägenheter i fyra olika projekt i Linköping. Mycket fokus ligger på området Folkets Park, här har vi lagt ner mycket resurser och engagemang. Intresset är stort för våra bostadsprojekt i Folkets Park, Ullstämma och Harvestad. Vi vill bidra till Linköpings utveckling och jobbar ständigt med att skapa förutsättning för nya bostäder, betonar Bita Almasian.

Stor aktör
HSB Östergötland är den största aktören i Folkets Park, Linköping. I april 2013 påbörjades försäljningen av Brf Dansbanan, projektet byggs nu och är slutsålt. I Parkstaden, som är radhus med äganderätter, byggs 31 radhus. Etapperna 1 och 2 är färdiga och inflyttningarna har varit. I början av 2014 säljstartades etapperna 3 och 4, där inflyttning sker under våren och hösten 2015. Det finns några få hus lediga i etapp 4.
? I oktober i fjol säljstartade vi den andra bostadsrättsföreningen i Folkets Park, Brf Rotundan. Här var det första spadtaget under januari i år. I höst planerar vi att starta projektet Brf Teatern i Folkets Park.
Kommande projekt därefter i Folkets Park blir Brf Paviljongen och Brf Tombolan. Totalt handlar det om cirka 300 bostäder i HSBs regi i Folkets Park.

Blandstad
? Folkets Park blir en ny stadsdel i Linköping där vi bygger både bostadsrätter och friköpta hus. HSB Östergötland har avyttrat en del mark till Stångåstaden där de bygger hyresrätter. I Folkets Park har det kommunala bolaget Lejonfastigheter också byggt en stor förskola. Folkets Park blir en blandstad, vilket vi anser vara det långsiktigt mest hållbara.

HSB Östergötland planerar även för 80 lägenheter i Berga. Här pågår detaljplanearbetet med planerad byggstart under 2016-2017.

HSB Östergötland ligger också bakom projekt i den nya stadsdelen Harvestad i södra Linköping. Här byggs Brf Smultrongården som får 24 radhus och parhus. Sannolik byggstart blir i höst.

Hyresrätter
? Vi är också en stor hyresrättsägare i Linköping, bland annat i stadsdelen Berga. I ett av våra större bestånd, i kvarteret Laggkärlet, norr om Berga centrum planerar vi att renovera och fräscha upp samt installera hissar och komplettera med nyproduktion, berättar Bita Almasian.
Det handlar om ett miljonprogramsområde som är i stort behov av renovering och uppfräschning.

? Vi hoppas att kommunens detaljplanearbete här kan landa så att vi kan starta vårt arbete i Laggkärlet redan 2016.

Vallastaden
Självklart är HSB Östergötland också med i Vallastaden och LinköpingsBo2017.
? Vi ville vara med i Vallastaden. Vi har funnits i Linköping sedan 1930-talet och har byggt väldigt mycket. Vi är den bostadsrättsaktör som har störst marknadsandel i Linköping. Därför var det naturligt för oss att vara med i Vallastaden. Här har vi valt att satsa på tre radhus som ska byggas med plusenergiteknik.

? Husen får solceller och vi ställer stora krav på arkitekturen och estetiken. Tanken är också att det ska byggas så ekologiskt och hållbart som möjligt. Upplåtelseformen blir äganderätt eller hyresrätt och husen ska tas fram genom boendemedverkan. Vi är jätteglada över att vara med i Vallastaden, det blir en stor utmaning, avslutar Bita Almasian.

Mjölby
Det är inte bara i Linköping som HSB Östergötland bygger, även i grannkommunen Mjölby ska det byggas bostadsrätter. Centralt i Mjölby vill HSB Östergötland bygga Brf Rosenkammaren, som blir den första bostadsrättsnyproduktionen i Mjölby på många år.

Fakta HSB Östergötland:
HSB Östergötland har 15000 medlemmar och finns förutom i Linköping också i dessa kommuner; Mjölby, Motala, Vadstena, Åtvidaberg, Ödeshög, Boxholm, Kinda, Hallsberg, Askersund och Kumla.

M3 Bygg erhåller Kv. Molde 4, nytt projekt i Järvalyftet

den 25 maj 2015

M3 Bygg har skrivit kontrakt med Svenska Bostäder gällande totalrenoveringen av Kv. Molde 4. Fastigheten ligger på Bergengatan 31-37 i Husby och upprustningen av den ingår i den långsiktiga satsningen Järvalyftet.

Första detaljplanen i Nya Kiruna har vunnit laga kraft

den 24 maj 2015

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2014-06-18, § 146. Efter överklaganden vann planen laga kraft 2015-05-14 enligt Mark- och miljödomstolens beslut 2015-04-22 i mål nr P 3031-14.

Klartecken för ny stor serverhall i Norra Djurgårdsstaden

den 24 maj 2015

Stockholms stad har beslutat att ge klartecken för byggandet av en ny stor serverhall i Norra djurgårdsstaden. Det är internetleverantören Bahnhof som bygger hallen, och ett samarbete med Fortum ska etableras. Det innebär att värmeöverskottet från servrarna i datahallen kommer tas till vara och användas i produktionen av fjärrvärme.

Uppsalahem tillsätter ny vd under våren 2016

den 22 maj 2015

Uppsalahems vd Mikael Rådegård har beslutat sig för att lämna Uppsalahem under våren 2016. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny vd påbörjas i nu juni.

NCC ger yrkesarbetare i väst högre lön än avtalet

den 22 maj 2015

NCC har beslutat att betala ut högre lön till yrkesarbetare i västra Sverige. Det ger medarbetarna högre lön än kollektivavtalet. Den nya lönen gäller cirka 150 medarbetare på ett antal projekt i Västsverige. 

Så undviker du bostadsfällan

den 21 maj 2015

Alldeles för få tar reda på alla fakta innan de köper sin bostadsrätt. Därför riskerar de att åka på rejäla ekonomiska smällar.

Ett sunt inomhusklimat handlar även om ljudisolering

den 21 maj 2015

Besvärande buller inomhus är ett utbrett problem. Och det gäller både innanför och utanför hemmets väggar. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. Problemet kan minskas betydligt om man väljer byggmaterial med goda bullerdämpande egenskaper.

Grontmij tar helhetsansvar för väg och gata när Stockholm växer

den 20 maj 2015

Grontmij har fått i uppdrag av Stockholms Stad att ta helhetsansvar för vägar och gator när området Kolkajen i Ropsten i norra Stockholm ska utvecklas. Fram till 2025 ska 2000 lägenheter och 70000 kvm kommersiella ytor byggas i området, delvis på en artificiell ö.

Amorteringskrav motverkar målet att öka nyproduktion av bostäder

den 20 maj 2015

Regeringen och allianspartierna uppges vara överens om att få till en lagändring som möjliggör för Finansinspektionen att införa amorteringskrav på bolån. Sveriges Byggindustrier är fortsatt negativt till att ett amorteringskrav införs då det med all sannolikhet skulle minska bostadsbyggandet och hindra målet om minst 250000 nya bostäder till år 2020.

Sandra Plavinskis ny kommunikationschef vid Tyréns

den 20 maj 2015

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har rekryterat Sandra Plavinskis som ny kommunikationschef. Sandra kommer närmast från Peab, där hon var kommunikationsansvarig för affärsområdet Bygg Norden.

Specialfastigheter stärker kommunikationen med en ny kommunikationschef

den 20 maj 2015

Hanna Janson har anställts som kommunikationschef vid Specialfastigheter. Hon tillträder den 31 augusti och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

AMF investerar i kontorsfastigheter i Helsingfors

den 18 maj 2015

AMF tar nu ytterligare ett steg mot ökad diversifiering genom att förvärva 50 procent av en kontorsportfölj i Helsingfors. Köpet omfattar 15 fastigheter med ett totalt fastighetsvärde på cirka 4 miljarder kronor. Portföljen kommer att ägas i bolagsform till lika delar av pensionsbolagen Ilmarinen och AMF.

Bostadsministern besöker renoverat miljonprogramsområde

den 18 maj 2015

Miljonprogramsområdet Lagersberg i Eskilstuna har fått stöd från Energimyndigheten för en energieffektiv renovering. Nu besöker bostadsminister Mehmet Kaplan Lagersberg.

NCC ska energirenovera miljonprogrammet

den 18 maj 2015

NCC ska tillsammans med Stockholmshem skapa en trygg och attraktiv allmännytta i Stockholmsområdet. Upprustningen ska även sänka hyreshusens energianvändning med hälften. Ramavtalet är uppskattat till 500 miljoner kronor fördelat över tre år.

Kungsleden river tomma Rondellen i Eskilstuna

den 18 maj 2015

Kungsleden har beslutat att riva den tomma fastigheten Skiftinge 1:3 i Eskilstuna. Fastigheten har tidigare huserat köpcentrumet Rondellen, men har sedan flera år stått tomt invid Årbyrondellen längs E20.

Stockholmshem banar väg för strategisk partnering

den 18 maj 2015

En växande bostadsmarknad kräver nya arbetssätt och bättre avtalsformer. Stockholmshem tecknar därför som ett av de första bostadsbolagen avtal om strategisk partnering för ombyggnad och tar ett stort kliv mot ett mer långsiktigt samarbete med sina entreprenörer.

Hälften av alla nya lägenheter är hyresrätter

den 18 maj 2015

Under förra året färdigställdes totalt 29164 bostadslägenheter i nybyggda hus. Dessa fördelade sig på 8410 lägenheter i småhus och 20754 lägenheter i flerbostadshus. Av de färdigställda lägenheterna var 52 procent hyresrätter.

Midroc och Väsbyhem bygger bostäder i Eds Allé, Upplands Väsby

Hög nivå på Bostadsforum 2015

den 12 maj 2015

Bostadsforum 2015 hölls på Courtyard by Marriott Stockholm Hotel den 7 och 8 maj. Arrangören Seminar Design Group imponerar genom att de lyckades samla så många ledande företrädare från fastighets- och bostadsbranschen i Sverige för enormt viktiga diskussioner och samtal om en av vår tids viktigaste frågor - hur skapas fler bostäder nu? Vi fick både problembilderna och svaren.

Infrastrukturministern på byggmässan i Malmö

den 2 maj 2015

Årets upplaga av Byggmässan i Malmö den 22-23 april slog utställarrekord! Aldrig förr har mässan varit så fylld av utställare, produktnyheter, innovationer och inspiration som i år.

Ecoforum 2015: Skarpa analyser och innovativa lösningar

den 1 maj 2015

– Inom hållbar stadsutveckling är utmaningarna många, men möjligheterna oändliga. Med de orden inledde Erik Hellqvist, VD på Svensk Byggtjänst, Ecoforum 2015 på Stockholmsmässan.

Bostadsbristen ska byggas bort i Linköping

den 15 april 2015

Många kommuner i Sverige har växtvärk och lider av bostadsbrist. Linköpings kommun har en tydlig väg för att komma till rätta med detta. Bostadsbristen ska byggas bort och ambitionerna är höga. Detta är något som också är uppenbart efter ett tvådagarsbesök i den expansiva och attraktiva Östgötametropolen.

Ny tidning ute!

den 13 april 2015

Nu är årets andra nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Inspirerande Fastighetsmässa i Kista

den 11 april 2015

Trångt, trendigt och trivsamt är några beskrivningar om Fastighetsmässan 2015 i Stockholm, som arrangerades i mitten av mars på Kistamässan.

IG Passivhus har ordet nr 3 ute nu!

den 6 april 2015

Det tredje numret av IG Passivhus har ordet är ute. Klicka vidare för att komma till webbtidningen.

LinköpingsBo2017 - där idéer blir verklighet

den 11 mars 2015

”De säger att Sverige är vackert på vintern. Hur vet dom det? Då är ju Sverige täckt av snö!” Det här skrev salige Tage Danielsson som föddes 1928 och växte upp i Linköping. Under stora delar av sin barndom hjälpte han till i Folkets park där mamma Elsa stod i kiosken. Pappa Ivar körde buss i staden och busslinjen gick till Folkets park.

Hög puls hos HSB Östergötland

den 8 mars 2015

Många byggherrar spänner bågen högt i det expanderande Linköping. Det gäller även hos HSB Östergötland, som är en aktiv bostadsutvecklare med cirka 15000 medlemmar.

Stångåstaden satsar 4,5 miljarder – 2200 nya lägenheter byggs

den 8 mars 2015

Ambitionerna är höga hos AB Stångåstaden, Linköpings allmännyttiga bostadsföretag, som också var värd för SABO:s Fastighetsdagar den 3-4 mars. Stångåstaden äger och förvaltar 18500 lägenheter och 33000 bostadskunder, vilket innebär 26 procent av alla bostäder i expansiva Linköping.

NCC Boende bakom 1800 nya bostäder i Linköping

den 2 mars 2015

NCC Boende AB bygger nya bostäder i Södra Ekkällan och Vimanshäll i Linköping. NCC Boende ska genomföra cirka 10-15 nya byggprojekt i Ekkällan de närmaste åren.