Framtidens skolor byggs i Täby

Framtidens skolor byggs i Täby

den 12 februari 2015

I Täby kommun bygger man just nu framtidens kommunala skola när den 50 år gamla Näsbyparksskolan byggs om och renoveras för att kunna möta framtidens allt hårdare krav på skolmiljön. På andra platser i den expansiva kommunen norr om Stockholm byggs det nya skolor och befintliga skolor renoveras. Några exempel - Brinkskolan och Brinkens Förskola i Östra Vallabrink samt den nya skolan i Arninge.AV BJÖRN ASPLIND

Täby kommun bygger nya skolor och bygger om gamla. Det rör sig både om nyproduktion och upprustning samt ombyggnad. Flexator AB har fått i uppdrag att bygga om och bygga till cirka 700 kvm vid Byängsskolan.

Det skall också byggas en ny skola i Arninge. Arninge är ett handelsområde beläget vid Ullnasjöns strand i norra Täby. Här byggs nu en helt ny stadsdel.

Näsbyparksskolan
Näsbyparksskolan dras med vissa strukturella problem och är inte anpassad för dagens moderna skolundervisning. Skolan har 358 elever i fördelade över årskurs 4-9. Skolan i Näsbypark är byggd i typisk stil för sent 1950-tal med tydlig struktur, smala huskroppar, mycket dagsljus och gedigna material.

Projektet leds av Projektbyrån Stockholm AB tillsammans med Täby kommun. Uppdraget för projektbyrån är att leda projektet från förstudieskede till överlämnandeskede.

Slitna lokaler
Näsbyparksskolans slitna lokaler och utrymmen som är dåligt anpassade för nutida pedagogik är några av orsakerna till att Täby kommun gav Projektbyrån i uppdrag att göra ett byggnadsprogram med avsikt att öka attraktiviteten och anpassa skolan för ett ökat elevantal och moderna undervisningsmetoder.
Projektet innebär en totalrenovering och ombyggnad av Näsbyparksskolan som ska resultera i en attraktiv skola som väl uppfyller de krav som elever och lärare även kommer att ställa på undervisningen och lokalerna i framtiden.

Miljöbyggnad
Målet med ombyggnaden är att skolan ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver, vilket ger markant lägre uppvärmningskostnader bland annat genom tilläggsisolering av yttertak och byte till lågenergifönster. Endast godkända byggnadsmaterial används. Inomhusmiljön kommer också att förbättras.

Inflyttningen ska ske under 2015. Under byggtiden bedrivs undervisningen som vanligt. Verksamheten flyttas till tillfälliga paviljonger och till befintliga huskroppar som iordningställs tillfälligt. Skolans personal kan arbeta med en intakt organisation, samtidigt som de planerar för framtiden. Ombyggnationen sker i etapper och rivningsarbetena för den första etappen påbörjades under våren 2013.

Underhåll
Ombyggnaden inbegriper såväl byggnader som skolgård och det är fråga om ett omfattande fastighetstekniskt underhåll, modernisering och en förbättrad tillgänglighet. Ett nytt fint skolkök byggs också. Skolgårdarna kommer att bli nya och trevliga.

Ett samlande atrium, byggnadens nav, skapas genom att riva de delar som sämst gagnar den interna kommunikationen. I detta nav används nivåskillnader för att skapa gradänger och aktiva ytor.
 
Målsättningen är att Näsbyparksskolan skall vara en attraktiv skola och att till skolvalet läsåret 2015/2016, som genomförs i januari 2014, erbjuda även år F-3.

Evakuerad skola
? En stor utmaning, som alltid för oss, är LOU, vilket den här gången gjorde att upphandlingen drog ut på tiden. Det blir extra besvärligt den här gången när man har en evakuerad skola i temporära lokaler, förklarar Ann-Charlotte Saadieh, projektledare vid Fastighetsteknik, Täby kommun.

? Den nya sammanhängande skolan med atriumet ska klara kraven i den nya läroplanen och leva upp till de faktorer som den nya sortens pedagogiken innebär. Skolan kommer självklart att vara tillgänglighetsanpassad.

Brinkskolan
Det pågår mycket arbete inom skolverksamheten i Täby. Brinkskolan och Brinkens Förskola i Östra Vallabrink är bara ett av de nya projekten. Brinkskolan ska rymma 400 elever från årskurs ett till sex. Brinkens Förskola skall kunna ta emot 100 barn.

Täby kommun är byggherre för projektet. Byggnadsentreprenör är Boetten Bygg AB. Brinkskolan skall ersätta Erikslundskolan och den redan nedlagda Östra Vallabrinksskolan. Den nya skolan och förskolan byggs i två plan på cirka 6000 kvm. Projekteringen startade 2012. Byggstarten var i januari 2014 och bygget beräknas vara färdigt i augusti 2015. Investeringen är på cirka 250 miljoner kr.

Bergvärme
CS Kyla & VVS AB, CSAB, har fått i uppdrag att installera en bergvärmeanläggning som skall värma skolan. Bergvärmeanläggningar utvinner värme ur grundvattnet med hjälp av värmepumpar i marknivå. Värmen som utvinns är solenergi som värmt upp berget och därifrån förts över till grundvattnet. Grundvattnet i Sverige håller en relativt stabil temperatur på 6-8 grader, vilket är tillräckligt för att bergvärme skall fungera året om.

Avsikten är att den nya skolan skall vara inspirerande och flexibel nog att utvecklas i takt med nya pedagogiska krav, och med kommunens behov när de förändras över tid. Det första spadtaget togs gemensamt av Barn- och grundskolenämndens ordförande Eva Wittbom (FP), enhetschefen för Täbys kommunala för- och grundskolor Gunilla Fredholm, och kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M). Elever från Erikslundskolan, som skall gå i Brinkskolan när den blir färdig, var också med, och fick varsin spade. Utöver det symboliska värdet, var det också en chans för politiker, projektdeltagare, skolpersonal och allmänhet att träffas.

Arbetet med att spränga, schakta berg, och lägga rör blev klart i juni 2014. Arbetet med husbyggnation, samt anläggning av vägar, parkeringar och lekplatser är påbörjat. Verksamheten i Brinkskolan kommer att starta höstterminen 2015.

Byängsskolan
Täby kommun bygger fler skolor. Det rör sig både om nyproduktion och upprustning och ombyggnad. Flexator AB har fått i uppdrag att bygga om och bygga till ca 700 kvm vid Byängsskolan. Flexator är en ledande tillverkare av modulbyggda verksamhetslokaler. Tack vare moduluppbyggnaden blir byggtiden kort, vilket ofta är en stor fördel.
Det skall också byggas en skola i Arninge. Arninge är ett handelsområde beläget vid Ullnasjöns strand i norra Täby. Förutom handelsområdet är Ullnasjön också starkt förknippad med Ullna Golfklubb. Sven Tumba skapade golfklubben 1981. Banorna ligger längs Ullnasjöns stränder.
Det byggs en hel stadsdel med ca 3 000 bostäder, utökad kollektivtrafik och en ny hållplats för Roslagsbanan. Tack vare Roslagsbanan ligger Arninge bara femton minuter från Stockholm och T-Centralen. Den nya skolan kommer att vara belägen så att barnen kan gå eller cykla mellan bostadsområdet och skolan utan att korsa någon större väg.

Fakta: Brinkskolan och Brinkens förskola
Vad: Ny skola och förskola vid Var: Östra Vallabrink i Täby kommun
Byggherre: Täby kommun
Byggnadsentreprenör: Boetten Bygg AB

Fakta Näsbyparksskolan:
Vad: Totalrenovering och ombyggnad av Näsbyparksskolan. Delad entreprenad.
Beställare: Täby kommun
Projektledning: Projektbyrån Stockholm AB, Johan Doktare
Arkitekt och konstruktör: Cederwall Arkitekter AB
Elkonsult: K-Konsult Elmiljö AB
Brandkonsult: Bengt Dahlgren Stockholm AB
VVS-konsult: Fürst VVS & Energiteknik AB
Grundentreprenör: NCC Construction
Moduler: Expandia Moduler AB
Rivningsentreprenör: Borrkompaniet AB
Byggår: 2011-2015
Totalinvestering inklusive evakuering: 300 miljoner kronor

På bilden:
Totalrenoveringen och ombyggnaden av Näsbyparksskolan ska resultera i en attraktiv skola som väl uppfyller de krav som elever och lärare kommer att ställa på undervisningen och lokalerna i framtiden.
Illustration: Cederwall Arkitekter

Sverige blev Europas näst mest likvida marknad 2014

den 11 mars 2015

2014 blev som bekant ett rekordår för svensk fastighetsinvesteringsmarknad med en transaktionsvolym på hela 156 miljarder kronor. I en studie från DTZ Research står det nu också klart att Sverige år 2014 var den näst mest likvida kommersiella fastighetsmarknaden i Europa.

Akelius köper 200 lägenheter i centrala Paris

den 11 mars 2015

De fem fastigheterna med 200 lägenheter ligger i centrala Paris. En av fastigheterna ligger bara ett stenkast från Montmartre, tidigare ett mecka för stora konstnärer, där Edith Piaf en gång i tiden bodde och där den populära filmen ”Amélie från Montmartre” spelades in 2001.

Amorteringskrav sätter stopp för bostadsbyggandet

den 11 mars 2015

Sveriges Byggindustrier anser att Finansinspektionens förslag om obligatoriska amorteringskrav sätter käppar i hjulet för bostadsbyggandet.

LinköpingsBo2017 - där idéer blir verklighet

den 11 mars 2015

”De säger att Sverige är vackert på vintern. Hur vet dom det? Då är ju Sverige täckt av snö!” Det här skrev salige Tage Danielsson som föddes 1928 och växte upp i Linköping. Under stora delar av sin barndom hjälpte han till i Folkets park där mamma Elsa stod i kiosken. Pappa Ivar körde buss i staden och busslinjen gick till Folkets park.

Svenska hyreshus förvärvar mark i Norrköping

den 10 mars 2015

Svenska Hyreshus AB förvärvar fastigheten Skogsflyet 1 i Rambodal, Norrköping, av Fastighets AB LE Lundberg.

Nathalie Boulas Nilsson slutar som VD på Locum

den 10 mars 2015

Under kommande år kommer det att krävas nya ansträngningar från alla delar av landstingets organisation, för att förverkliga visioner och mål för framtidens hälso- och sjukvård.

Lagligt inte alltid lämpligt – ny webbutbildning från Sveriges Byggindustrier rätar ut frågetecken

den 10 mars 2015

Är det tillåtet enligt lagen att bjuda kunder på evenemang och fina middagar, låta sig bjudas på resor och samverka om priser med sina lokala konkurrenter? Och om det är lagligt, är det verkligen lämpligt? Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier tar nu ytterligare ett steg för att motverka oseriösa aktörer och osund konkurrens. 

Debatt: Mångfald ett måste för att bygga framtiden

den 9 mars 2015

För oss är det självklart att byggbranschen ska vara en attraktiv bransch för alla oavsett kön och bakgrund. Det är inte bara en angelägenhet för oss i branschen utan för hela samhället. Byggindustrin sysselsätter 300.000 personer och omsätter 8 procent av Sveriges BNP. Det här skriver ett antal byggherrar i en debattartikel.

Vasakronan köper byggrätt i Frösunda

den 9 mars 2015

Vasakronan har nyligen färdigställt två nybyggnader utmed E4:an i Frösunda. Nu köper man ytterligare en byggrätt för ett modernt kontorshus i området. Säljare är Peab och köpeskillingen uppgår till 58 miljoner kronor.

Så ska den fysiska miljön vid Högskolan i Borås utvecklas fram till 2025

den 9 mars 2015

Idag presenterar Högskolan i Borås och Akademiska Hus visionen för högskoleområdets framtida utveckling. Campusplanen blir både ett verktyg för planeringen av den fysiska miljön fram till år 2025 och en viktig del i Borås utveckling.

Om en vecka öppnar Nordens största Fastighetsmässa?

den 9 mars 2015

En vecka kvar till Nordens största och viktigaste Fastighetsmässa - har du skrivit ut ditt kostnadsfria entrékort?

Stångåstaden satsar 4,5 miljarder – 2200 nya lägenheter byggs

den 8 mars 2015

Ambitionerna är höga hos AB Stångåstaden, Linköpings allmännyttiga bostadsföretag, som också var värd för SABO:s Fastighetsdagar den 3-4 mars. Stångåstaden äger och förvaltar 18500 lägenheter och 33000 bostadskunder, vilket innebär 26 procent av alla bostäder i expansiva Linköping.

Hög puls hos HSB Östergötland

den 8 mars 2015

Många byggherrar spänner bågen högt i det expanderande Linköping. Det gäller även hos HSB Östergötland, som är en aktiv bostadsutvecklare med cirka 15000 medlemmar.

NCC får stort renoveringsuppdrag i Danmark

den 7 mars 2015

NCC i Danmark har ingått ett avtal med Boligselskabet Nordkysten om att stå för den andra och sista delen av energirenoveringen av Tibberupparken i Espergærde norr om Köpenhamn, en order på 257 MSEK. Totalt är projektet värt 305 MSEK.

Välkommen till årets nyhet - Fastighetsmässan Real Estate Summit

den 7 mars 2015

Den 19 mars öppnar Kistamässan upp för en exklusiv konferens av högsta dignitet med talare i absoluta världsklass. Konferensen som helhet fokuserar på de viktigaste frågorna och framtida utmaningar inom fastighetsmarknaden.

Inget köp av MAX IV-fastigheten

den 6 mars 2015

Regeringen har avslagit Lunds universitets ansökan om att förvärva MAX IV-fastigheten. Det innebär att Lunds universitet fortsätter att hyra fastigheten enligt ett 25-årigt avtal som skrevs under 2012.

Kungsleden förstärker inom fastighetsutveckling

den 6 mars 2015

Kungsleden AB rekryterar Joakim Nilsson till den nya rollen som projektchef på Utvecklingsavdelningen. Joakim börjar den 20 april. 

Polisutbildningen flyttar till Flemingsberg

LinköpingsBo2017 - där idéer blir verklighet

den 11 mars 2015

”De säger att Sverige är vackert på vintern. Hur vet dom det? Då är ju Sverige täckt av snö!” Det här skrev salige Tage Danielsson som föddes 1928 och växte upp i Linköping. Under stora delar av sin barndom hjälpte han till i Folkets park där mamma Elsa stod i kiosken. Pappa Ivar körde buss i staden och busslinjen gick till Folkets park.

Stångåstaden satsar 4,5 miljarder – 2200 nya lägenheter byggs

den 8 mars 2015

Ambitionerna är höga hos AB Stångåstaden, Linköpings allmännyttiga bostadsföretag, som också var värd för SABO:s Fastighetsdagar den 3-4 mars. Stångåstaden äger och förvaltar 18500 lägenheter och 33000 bostadskunder, vilket innebär 26 procent av alla bostäder i expansiva Linköping.

Hög puls hos HSB Östergötland

den 8 mars 2015

Många byggherrar spänner bågen högt i det expanderande Linköping. Det gäller även hos HSB Östergötland, som är en aktiv bostadsutvecklare med cirka 15000 medlemmar.

NCC Boende bakom 1800 nya bostäder i Linköping

den 2 mars 2015

NCC Boende AB bygger nya bostäder i Södra Ekkällan och Vimanshäll i Linköping. NCC Boende ska genomföra cirka 10-15 nya byggprojekt i Ekkällan de närmaste åren.

Ny tidning ute!

den 20 februari 2015

Nu är årets första nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Fuktsäkert 2015 ute!

den 19 februari 2015

Nu är Fuktsäkert 2015 ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

IG Passivhus har ordet nr 2 ute nu!

den 18 februari 2015

Det andra numret av IG Passivhus har ordet är ute. Klicka vidare för att komma till webbtidningen.

Östersunds nyaste landmärke

den 12 februari 2015

Fagerskrapan är ett 16 våningar högt hus på området Valhall, byggt av Östersundshem. 56 hyreslägenheter är klara, de allra flesta har en fantastisk utsikt. I det kommunala bostadsbolaget pågår många stora renoveringsprojekt och en hel del nyproduktion pågår eller planeras.

Framtidens skolor byggs i Täby

den 12 februari 2015

I Täby kommun bygger man just nu framtidens kommunala skola när den 50 år gamla Näsbyparksskolan byggs om och renoveras för att kunna möta framtidens allt hårdare krav på skolmiljön. På andra platser i den expansiva kommunen norr om Stockholm byggs det nya skolor och befintliga skolor renoveras. Några exempel - Brinkskolan och Brinkens Förskola i Östra Vallabrink samt den nya skolan i Arninge.

Skanska och Carlyle skapar nya bostadsrätter i Nacka Strand

den 11 februari 2015

Skanska och Carlyle bildar ett joint venture-bolag. Det samägda bolaget förvärvar en kontorsfastighet vid vattnet i Nacka strand. Byggnaden kommer att konverteras från kontor till cirka 270 bostadsrätter, med beräknad byggstart hösten 2015.

Tidskriften Betong firar 100 år med 100 krönikörer

den 10 februari 2015

Måndagen den 2 februari började Tidskriften Betong sitt 100-årsfirande. 100 krönikörer bidrar med en krönika per vardag där enda gemensamma nämnaren är att de alla använt ordet betong. Det blir vitt skilda berättelser, allt från ondska och historiska avslöjanden till huvuden som sitter fast och nya forksningsrön. Vi från Fastighet & Bostadsrätt med sju år på nacken säger Grattis!