Ny teknik ger renässans för modernt tegelbyggande

Ny teknik ger renässans för modernt tegelbyggande

den 23 september 2014

Många klassiska byggnader i vårt land står som aspiranter på titeln ”Sveriges förnämsta tegelbyggnad”, inte minst månghundraåriga slott, förnäma herrgårdar och påkostade kyrko–byggnader, men frågan är om inte Stockholms fantastiska Stadshus som bär arkitekten Ragnar Östbergs signum, plockar hem titeln. Nu är tegelkonstruktioner åter på frammarsch genom en snabb teknikutveckling.


AV NICLAS SVENSSON

Ingen kan väl undgå det faktum att det trekronorprydda stadshuset i vår huvudstad är en tegelbyggnad ? åtminstone utvändigt. Fasaderna består av mestadels mörkrött, blåskimrande och hårdbränt murtegel. Teglet var något av en ögonsten för arkitekten Ragnar Östberg, och är det främsta kännetecknet för byggnaden. Innan teglet noggrant valdes ut studerade Östberg och hans medarbetare flera andra tegelbyggnader i Sverige.

På samma sätt som den kulturhistoriskt nyfikne kan peka ut tegelområden i vårt land, såsom Skåne och Mälardalen, kan Sverige definitivt ses som en del i en större tegelbyggnadsregion. En nord?europeisk tegeltradition med liknande uttryckssätt finner vi i ett bälte från England över Holland, Nordtyskland och Danmark till södra Sverige och upp längs Östersjöns kusttrakter. Detta är förstås häpnadsväckande likt den medeltida Hansans influensområde..

Under nationalrealismens epok under decennierna kring förra sekelskiftet nådde tegelbyggandet sin höjdpunkt enligt åtskilliga bedömare. Är det måhända möjligt att detta klassiska byggmaterial ? tegel ? är på väg mot en renässans ? ja, en hel del talar onekligen för det.

Ett europeiskt kulturarv
Tommy Olsson, ordförande för Sveriges Murnings? och Putsentreprenörförening, SPEF, slår fast att tegel är ett självklart val när vi nu står i övergången till ett hållbart samhällsbygge.

? Det finns byggnader med murverk från antiken, kulturarvet från romersk och grekisk byggnadsteknik har präglat hela vår europeiska kontinent. Tommy Olsson nämner en nyligen avslutad resa till Paestum, den antika staden vid salernobukten i Italien.

? Att se Poseidontemplet från 600?talet f.kr och konstatera att dessa mäktiga byggnadsverk stått där sedan 2600 år är ingenting annat än fantastiskt.

Det går inte att undgå att i sammanhanget också nämna Gumlösa kyrka i Skåne, invigd år 1191,och som anses vara Nordens äldsta tegelbyggnad, och den mäktiga Mariakyrkan i Sigtuna fråån 1200-talet är Mälardalens tidigaste större byggnad i tegel.

Hållbart tegelbyggande
Tegelbranschen är i full gång med att utveckla nya bärkraftiga och energieffektiva lösningar som kombinerar nya typer av fast isolering med nya stenformat och murverkstyper. Målet är att bevara murar förhållandevis smala, men samtidigt ge dem större styrka än traditionella murtyper.

Krav på bärkraftighet och bättre isoleringsförmåga i hus ställer stora krav på framtidens murar. En av utmaningarna är bland annat att nyttja naturens resurser bättre och uppnå låga U?värden utan att öka väggtjockleken. Branschen arbetar därför för nya högeffektiva och slanka murlösningar som tar hand om den här utmaningen.

? Tveklöst är det så att vi de senaste 15?20 åren har sett en mycket snabb utveckling med en stor variation av såväl teknik, funktion och färger, säger Tommy Bisgaard, VD Tegelinformation.se och Byggitegel.se.

Slanka murlösningar
? Ett viktigt utvecklingsområde är förstås att åstadkomma slanka, men ändå hållbara konstruktioner. Tidigare gjorde man murar vid nybyggen tjockare för att uppfylla energikraven. Det är viktigt med utgångspunkt från moderna krav att vi undviker husmurar som är lika tjocka som gamla borgmurar ? med hög materialförbrukning och lågt nettoareal. Här måste vi tänka om vad gäller murens konstruktion och överväga en kombination av byggmaterial i tegel och isolering, säger Tommy Bisgaard.

En av tegelbranschens nya tekniker för framtidens murar utgörs av en kombination av exempelvis EPS?block med smalare mursten och nya murbrukstyper. EPS?block fästs med yttermur och bakmur så att det uppstår smala ?isoleringspelare?. Dessa är upp till tio gånger starkare än traditionellt murverk, vilket även ger tegelmuren en högre stabilitet. EPS?pelarna gör stabiliserande stålpelare överflödiga.

Framtidens mur är bärkraftig
 ? Det är förstås enkelt att dra slutsatsen att en smal mur är en instabil mur. Men i kombination med EPS?blocken uppnår konstruktionen en styrka som är större än med traditionella lösningar, förklarar Tommy Bisgaard. Det smarta är att det blir möjligt att kombinera bättre isoleringsförmåga med en smalare och starkare mur och därmed skapa en mer hållbar lösning. På så sätt blir slutresultatet ?allt i ett.?

Nya murbrukstyper bidrar även till bättre lösningar. Olika former av specialmurbruk gör det möjligt att öka styrkan mellan murbruk och mursten och därmed stärka muren.

Låga U?värden till varje pris är inte målet för tegelbranschens nya energilösningar. Tvärtom anläggs ett livscykelperspektiv som tar hänsyn till materialens miljöpåverkan från produktionsfasen och under murens hela livstid ? inklusive rivning. Här är även underhåll och återvinning av byggmaterial viktiga parametrar.

? De större kraven på isoleringsgrad speglar ett önskemål i samhället att skona miljön med äkta bärkraftighet. Därför bör vi inte nöja oss med att se till byggmaterialens isoleringsförmåga. Det är viktigt att även säkerställa att kombinationen av material i framtidens murar påverkar miljön i minsta möjliga utsträckning ? under byggproduktens hela livscykel. Det är det vi arbetar utifrån i de nya tegel? och isoleringslösningarna, berättar Tommy Bisgaard.

Tegel ? en garant mot fukt- och mögelproblem
Tegelstenen är väderbeständig och som skapt för det svenska klimatet med
hög luftfuktighet, höstregn, snö och bitande kyla samt temperaturer som skiftar.

? Tegel är mycket hållbart, bleknar inte av solljus och är motståndskraftigt
mot sprickor och frostsprängningar, säger Tommy Olsson. Med tanke på inomhusklimatet finns det flera fördelar utöver värmeregleringen tegel bidrar till en bättre fuktbalans, det ger inte näring åt mögel och är bullerdämpande, säger Tommy Olsson. Vi har haft stora fukt- och mögelskandaler under senare år med dåliga tekniska lösningar för fuktbeständiga väggkonstruktioner. Lite skämtsamt kan vi säga att svamp och mögel alltså har riktigt dåliga förutsättningar att trivas i ett tegelhus vilket vi hoppas blir en faktor i hållbarhetsdebatten framöver.

Teglet i sig är inte en garanti för att slippa fukt och mögel. Moderna tekniker och spännande produktnyheter från leverantörer av tätskikt och isolering ? både för tak och väggar ? är nog så viktiga för att elinminera riskerna för fukt- och mögelskador. Här gäller det att göra genomtänkta val. Flera stora materialleverantörer erbjuder idag kurser och specialutbildningar med garanti. Dessa kan bli bra kompasser för att hitta rätt i djungeln av material.

Tegel är en miljöriktig lösning
? Tegel är till 100 procent ett naturmaterial och består av lera som hämtats ur marken och sedan formats och bränts i ugn vid drygt 1000 grader. På det viset används vi naturens egna råvaror som efter en miljömässigt skonsam behandling blir till mycket solida och väderbeständiga
byggstenar. Tegel innehåller inga giftiga ämnen, kräver nästintill inget underhåll och har en hållbarhet på minst 100 år, säger Tommy Olsson.

Utvinning av tegel lämnar inga kvarvarande ärr i landskapet då jord  och mull läggs tillbaka efter utgrävning av leran. Vid bränning av tegel används dessutom främst naturgas som ger lägre utsläpp av koldioxid än vid tillverkning av andra byggmaterial.

? Hållbarhet är förstås ett nyckelord när vi lanserar tegel som ett självklart alternativ för framtidens byggande, säger Tommy OhlssonOlsson. Tekniken håller inte bara löftet till beställare om en garanterad livslängd, det skapar förutsättningar för byggnader som ska stå kvar för nästkommande generationer.

Fakta SPEF och Tegelinformation:
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen har funnits sedan 1966 och har närmare sextio medlemsföretag i Sverige med en omsättning på ca 2,2 miljarder kronor. Gemensamt för medlemsföretagen är att de till väsentlig del av sin verksamhet utför puts- och murningsarbeten. Flertalet av medlemsföretagen utför också andra byggnadsarbeten, exempelvis tilläggsisolering, balkongrenovering och fönsterbyten i samband med fasadrenoveringar.

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande. Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Rekordbyggande i Uppsala

den 19 januari 2015

Uppsala kommun har beslutat ge möjlighet att bygga 5 000 bostäder per år. Det här skriver mentoronline.se.

Victoria Park förtydligar uppgifter om insiderförsäljning

den 19 januari 2015

Enligt uppgifter i media har Victoria Parks fastighetschef Per Ekelund minskat sitt aktieinnehav i Victoria Park. Uppgifterna grundar sig på att han har flyttat 600000 aktier till en kapitalförsäkring som Per Ekelund själv äger.

General ska öka byggtakten i Stockholm

den 16 januari 2015

Stockholms stad har fått en byggeneral. Torleif Falk ska se till att bygget av nya bostäder går fortare. Men vad det egentligen betyder är inte helt tydligt.

Stenpiren Resecentrum – en ny mötesplats i Göteborg

den 15 januari 2015

Nu startar Västtrafik bygget av Stenpiren Resecentrum vid Skeppsbron i Göteborg. Resecentrumet är en del i den nya stadsutvecklingen vid Södra Älvstranden. Byggnaden beräknas stå färdig i början av nästa år och blir en viktig bytespunkt mellan spårvagn, buss och båt.

Uppsalahem river två bostadshus i Björklinge och Bälinge

den 15 januari 2015

Under hösten 2015 planerar Uppsalahem att riva två bostadshus i Bälinge och Björklinge. En genomlysning av fastigheternas renoveringsbehov inför en eventuell förnyelse har visat att det föreligger större problem än vad som tidigare förmodats.

NCC bygger resecentrum i Strängnäs

den 15 januari 2015

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga Strängnäs nya resecentrum. Förutom stationsbyggnad över spåren ingår även parkeringsgarage med 138 platser och ett busstorg. Ordern är värd cirka 209 MSEK.

Husqvarna Group öppnar konceptbutik

den 15 januari 2015

Den 17 januari öppnar Husqvarna Group sin första konceptbutik i Barkarby Handelsplats norr om Stockholm. Butiken kommer erbjuda ett brett sortiment från Husqvarna och Gardena.

Ny organisation för Vattenfalls framtida strategi

den 15 januari 2015

Vattenfall presenterar på torsdagen en ny organisation och koncernledning, ett viktigt steg i arbetet med att utforma Vattenfalls nya strategi. Koncernstrukturen träder i kraft den 1 april 2015 och ersätter den nuvarande regionala organisationen.

JM förvärvar fastighet på Lindholmen, Göteborg

den 14 januari 2015

JM förvärvar fastigheten Lindholmen 1:29 på Lindholmen i Göteborg. Affären uppgår till 27,5 Mkr och vid lagakraftvunnen detaljplan tillkommer en tilläggsköpeskilling. Tillträde och erläggande av likvid sker under första kvartalet 2015.

Tredje gången gillt för Bygg- och VVS-mässan i Malmö

den 14 januari 2015

Den 22-23 april öppnas dörrarna till Byggmässan och VVS-mässan i Malmö för tredje gången. I år har man lagt till Infrastrukturmässan, vilket gör att man får en ännu bättre och bredare mötesplats med fler aspekter av byggnation. Ett av årets teman är hållbara städer med fokus på ekobygg, miljö och energieffektivisering.

Wihlborgs förvärvar på Berga i Helsingborg

den 14 januari 2015

Wihlborgs fortsätter att växa i Helsingborg och har genom en bolagsaffär förvärvat tomträtten Kroksabeln 12 för 151 miljoner kronor. Fastigheten är belägen på ett mycket gott kommunikationsläge på Berga industriområde i norra Helsingborg.

Statens fastighetsverk utökar sitt innehav med ett 70-tal kulturfastigheter

den 14 januari 2015

Glimmingehus i Skåne (bilden), Uppsala högar och Eketorps fornborg på Öland är några av de 70 kulturfastigheter som just gått över i förvaltning från Riksantikvarieämbetet till Statens fastighetsverk. Bland fastigheterna finns också ett stort antal gravfält, fornlämningar och kyrkoruiner.

Ny VD för Järntorget Bostad

den 13 januari 2015

Järntorget är glada att presentera Hugo Dammert som ny VD för Järntorget Bostad. Hugo har varit anställd sedan 1998 i bolaget och har varit delaktig i att utveckla företaget till dess positiva tillväxt.Tjänsten tillsattes den 1 jan 2015.

Anna Sander blir FoI-ansvarig på WSP

den 13 januari 2015

Anna Sander rekryteras som ansvarig för forsknings-, utvecklings- och innovationsstrategier på WSP. Hon kommer också att delta i WSPs satsning på Uppsala, en viktig tillväxtmarknad. Anna är idag VD för IQ Samhällsbyggnad. Hon tillträder sin nya tjänst på WSP under våren 2015.

Krav på materialtillverkare minskar bostadsbyggandets klimatpåverkan

den 12 januari 2015

En livscykelanalys av stomalternativ för Riksbyggens planerade bostadsprojekt Viva i Göteborg visar att det går att minska klimatpåverkan genom aktiva val och krav på materialtillverkarna. Genom strategiska val av både betongmaterial och dess konstruktion blir skillnaden i klimatpåverkan liten mellan trä- och betongalternativen.

Bauhaus öppnar varuhus i Sisjön

den 11 januari 2015

Bauhaus fortsätter expandera och planerar nu att etablera ett av landets största varuhus i Sisjön, Göteborg. Varuhuset blir 17000 kvm och öppningen är planerad till Q1 2016. Etableringen kommer generera cirka 250 nya arbetstillfällen i Göteborgsområdet.

Framtidens skola tar form med fibercement

den 11 januari 2015

Framtidens förskola. Så kallar Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, sin satsning på konceptförskolor. Syftet är att minska process- och byggtider för att snabbare kunna möta ökande behov av barnomsorg. Nu när de tre första förskolorna tar form har fibercement varit ett givet val på fasaderna.

NCC är med och gör Frihamnen till stadsdel

IG Passivhus har ordet

den 7 januari 2015

Från och med Fastighet & Bostadsrätt nr 6, 2014 till och med Fastighet & Bostadsrätt nr 5, 2015 kommer vi att kunna läsa allt aktuellt som händer inom IG Passivhus Sverige i en separat folder som följer med varje nummer av tidningen. Klicka vidare för att komma till webbversionen!

Läs senaste Fastighet & Bostadsrätt här!

den 28 december 2014

Vill du läsa senaste webb-tidningen av Fastighet & Bostadsrätt - 2014 års sista - klicka vidare!

Lyssna på Dogge Doggelitos Vi älskar betong

den 18 november 2014

Tidskriften Betong presenterar nu musikvideon ”Vi älskar betong”, som uruppfördes på Betonggalan i samband med prisutdelningen av "Ung&Tung" i torsdags förra veckan. Filmen är frukten av ett unikt samarbete mellan betongbranschen, Tidskriften Betong och den folkkäre betongambassadören Dogge Doggelito.

Mimer i Västerås bygger höghus i modern industriell träteknik vid Öster Mälarstrand

den 31 oktober 2014

– På fantastiska Öster Mälarstrand bygger vi trähus i sex våningar, säger Mimers VD Anders Nordstrand. Det går snabbt och är bra för miljön i Västerås. Dessutom ökar vi konkurrensen och spänner bågen för ny, spännande träarkitektur.

Nyskapande upphandling av äldreboende i Falun

den 29 oktober 2014

Vård- och omsorgsboendet Kårebacken är det första på 20 år i Falun. Det nyskapande i projektet är upphandlingsmodellen, den snabba byggprocessen och det klimatsmarta slutresultatet. Projektet var i också i fokus för den konferens som projektet Trästad genomförde i Falun den 22-23 oktober.

Jannice Johansson i ny roll som vice vd för Tengbom

den 4 oktober 2014

Arkitektkontoret Tengbom utser Jannice Johansson (bilden) till vice vd. Jannice har arbetat i ledande befattningar inom Tengbom sedan 2008 och tillträdde den nya rollen 1 oktober.

IVA–rapport visar byggmetoders betydelse för klimatpåverkan

den 24 september 2014

Att byggnader som vi lever och bor i påverkar klimatet är känt. Uppvärmning, hushållens beteendemönster och byggnaders energiförbrukning har haft ett konstant fokus sedan byggsektorn började diskutera klimatpåverkan. Avsevärt mindre känt är att själva byggprocessen har en helt avgörande klimatbelastning - redan idag. Kanske uppemot 50 procent.

Allt fler efterfrågar passivhus på den svenska byggmarknaden

den 23 september 2014

Det moderna passivhuset finns idag uppfört på drygt 40000 platser I världen, vilket är resultatet av ett gediget pionjärarbete. Ny fönsterteknik utvecklas snabbt i Europa, vilket är en nyckelfråga när nu hus och byggnader med passivhusteknik blir allt mer etablerat i Sverige och IG Passivhus Sverige anordnade ett välbesökt seminarium i ämnet passivhusfönster på World Trade Center i Stockholm.

Hållbarhet i fokus hos AB Bostäder i Borås

den 23 september 2014

Som en del av kretsloppsstaden Borås ligger klimat- och miljöfrågor varmt om hjärtat hos AB Bostäder i Borås. Företaget arbetar med hållbarhet i fokus från hur man arbetar med sina bostadsområden och tar tillvara på sina kunders engagemang för utveckling samtidigt som man renoverar fastigheter och bygger nytt med hållbarhetstankar.

Ny teknik ger renässans för modernt tegelbyggande

den 23 september 2014

Många klassiska byggnader i vårt land står som aspiranter på titeln ”Sveriges förnämsta tegelbyggnad”, inte minst månghundraåriga slott, förnäma herrgårdar och påkostade kyrko–byggnader, men frågan är om inte Stockholms fantastiska Stadshus som bär arkitekten Ragnar Östbergs signum, plockar hem titeln. Nu är tegelkonstruktioner åter på frammarsch genom en snabb teknikutveckling.

Grön fasad producerar syre och renar luften

den 23 september 2014

God tid att flytta in i Stefano Boeris två trädbestyckade höghus mitt i Milano. Bosco Verticale visar att grön arkitektur kan vara mer än teknik och material. Miljötänk och förtätning samsas här i en enda arkitektonisk lösning.