Anslut dig till IG Passivhus remissvar till Boverket

den 22 februari 2017

I april ska de nya byggreglerna, som uppfyller EU:s krav för energiberäkning av nära-nollenergihus, träda i kraft. Boverkets senaste förslag är nu ute på remiss. IG Passivhus menar att Boverket missar en rad faktorer som är viktiga för byggnadens energihushållning.

Fastighetsmässan har fokus på framtiden

den 22 februari 2017

Den 15-16 mars pågår Norra Europas största Fastighetsmässa på Kistamässan i Stockholm. Medverkar gör Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson för att tala om ”Nu bygger vi ut Sverige” och som öppningstalare har Sveriges främsta trendexpert, Stefan Nilsson bjudits in. Dessutom kommer branschpriset ”Framtidens Fastighet” att delas ut.

Brf Lerduvan ska sänka elförbrukningen med 25 procent med hjälp av solel

den 22 februari 2017

Många bostadsrättföreningar funderar på att delvis producera sin egen el genom solpaneler. Brf Lerduvan på Vendelsö är en av de föreningar som redan tagit steget och satsat på solenergi för att kunna minska föreningens elförbrukning.

Stena Fastigheter förmedlar flest lägenheter i Stockholm

den 21 februari 2017

Stena Fastigheter är det privata fastighetsbolag som lämnar flest lägenheter till bostadsförmedlingarna i Stockholm och Uppsala – under 2016 förmedlades 850 lägenheter.Totalt i landet förmedlade Stena Fastigheter drygt 1900 lägenheter via bostadsförmedlingarna.

ChromoGenics levererar dynamiska glas till Fabeges Grand Central-projekt i Sundbyberg

den 21 februari 2017

ChromoGenics har blivit utvald att leverera dynamiska glas till projektet Grand Central i Sundbyberg. Fastighetsprojektet satsar på att uppnå kraven för miljöcertifieringen BREEAM-SE, nivå Very Good, där ChromoGenics dynamiska glas bidrar med förbättrad energieffektivitet och inomhus komfort.

Nytt ställningstagande från Skatteverket om förändringar av bostadsrättslägenheter

den 21 februari 2017

Skatteverket har den 16 februari meddelat ett ställningstagande rörande kapitalvinstbeskattning av privatbostadsrätter. Detta ställningstagande har fått uppmärksamhet i dagspressen. SvD skriver om det under rubriken ” Dråpslag: Skattechock hotar ägare av bostadsrätter”.

Swedish Music Hall of Fame växer – flyttar ut ur Pop House på Djurgården

den 21 februari 2017

Efter nästan fyra år på Djurgården i Stockholm, inne i Pop House invid ABBA The Museum, flyttar nu Swedish Music Hall of Fame till annan plats. Diskussioner om utställningens nya hemvist pågår, men klart är att Swedish Music Hall of Fame och Statens Musikverk med Scenkonstmuseet ska samarbeta för att ännu bättre kunna ta hand om populärmusiken som kulturarv.

Nya idrottshallar vid Kämpetorpsskolan i Älvsjö

den 21 februari 2017

I stadsdelen Kabelverket i Älvsjö arbetar AIX sedan tidigare med en ny stadsplan som omarbetar det äldre industriområdet till bostäder. Dessutom ska Kämpetorpsskolan byggas ut med högstadium, matsalsbyggnad, förskola, konstgräsplan och en ny dubbelhall för idrott.

Välkommen till Quality Hotel The Mill

den 21 februari 2017

Bland 350 namnförslag från malmöiterna om vad det nya Quality-hotellet i centrala Malmö ska heta så kammade Miriam Fisch hem tävlingen. Malmös nästa hotell kommer heta Quality Hotel The Mill.

Ny detaljplan för Tändsticksområdet med 100 bostäder

den 20 februari 2017

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Jönköpings Tändsticksfabrik 1 på området Väster. I förslaget föreslår Stadsbyggnadskontoret att områdets kulturmiljö skyddas och bevaras genom planbestämmelser, samt att nuvarande verksamheter och bostäder kan fortgå.

Johan Onno ny vd i SPEF

den 20 februari 2017

SPEF:s styrelse har anställt civilingenjör Johan Onno som ny VD och föreningsdirektör i SPEF (Sveriges Murnings - och Putsentreprenörförening) med tillträde den 12 juni 2017. Rekryteringen är ett led i den expansion föreningen befinner sig i med ökat antal medlemmar och satsning på utbildning och Säker Fasad.

Kraftigt ökad betongproduktion under 2016

den 20 februari 2017

Den svenska betongbranschen går just nu på högvarv. En utveckling som har setts de senaste åren och som nu bekräftas av Svensk Betongs Betongindikator för 2016.

Träbyggande motarbetar klimatförändringarna genom lagring av koldioxid

den 20 februari 2017

Byggsektorn står för upp till 30 procent av de globala utsläppen av växthusgaser årligen, och har därför en viktig roll att spela i arbetet med att dämpa klimatförändringarna. Att bygga med trä är en del av problemets lösning, eftersom trä är det enda konstruktionsmaterial som lagrar koldioxid.

Naturnära Sjölunda skola byggs i Lidköping

den 20 februari 2017

I utkanten av Lidköping byggs Sjölunda skola, en helt ny skola med plats för 350 elever i klasserna F-6. Sjölunda skola kommer att kopplas ihop med Sjölunda ängs förskola. Första delen av skolan ska vara klar i augusti 2017. Hela skolan beräknas vara inflyttningsklar under 2018.

Lokalbyggandet ökade men takten bromsade in 2016

den 20 februari 2017

Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler ökade kraftigt under 2016 efter tre år med relativt oförändrad volym. De totala ny- och ombyggnadsinvesteringarna, som hamnade strax under 130 miljarder 2016, ligger i nivå med 2012 års siffror.

Undantag i PBL ska möjligöras vid extraordinär flyktingtillströmning

den 20 februari 2017

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som syftar till att stärka samhällets beredskap för att hantera extraordinära flyktingsituationer. I lagrådsremissen föreslås att regeringen ska ges möjlighet att göra undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen för att underlätta möjligheten att ge asylsökanden tak över huvudet i situationer när antalet asylsökande är särskilt omfattande.

Byggboom? Ja! Projekteringsfeber? Absolut!

den 20 februari 2017

Ny färsk rapport från Sverige Bygger visar att det råder projekteringsfeber. Den korta sammanfattningen av den omfattande rapporten (69 sidor) är att det råder byggboom då det gäller många kategorier byggande och över stora delar av landet. Men framförallt bör vi prata om en projekteringsfeber!

Linköping genomför innovativa satsningar på trygga utemiljöer

den 14 februari 2017

Utemiljön i hela Linköping ska bli tillgänglig för alla generationer. Särskilda satsningar görs förstås i bostadsområden som är utsatta ur ett socioekonomiskt perspektiv. Men även i nya stadsdelar som Vallastaden är ambitionen att involvera attraktiva utemiljöer för att alla grupper ska kunna ta del av ett aktivt fritidsutbud och därmed må bättre.

Myller av byggaktiviteter i Växjö

den 14 februari 2017

Aktiviteten är påtaglig och pulsen hög i den innovativa byggverksamheten i Växjö, där det också är påtagligt att det eftersträvas en hög nivå vad gäller hållbarhet och mångfald.

Gigantisk hissleverans till Urban Escape Stockholm

den 14 februari 2017

ThyssenKrupp Elevator Sverige AB levererar 30 linhissar, 6 plattformshissar och 6 rulltrappor till prestigeprojektet Urban Escape Stockholm. I Urban Escape ryms Gallerian, innovationshuset Epicenter, kontor, restauranger, barer, hotell, torg och tak.

Stor hissinstallation i Skarpan

den 13 februari 2017

Nästan 50 år efter det att området Skarpan i Linköping byggdes tas ett rejält omtag. Under fem år görs en genomgripande renovering av de 283 existerande lägenheterna och samtidigt byggs omkring 150 nyproducerade hyreslägenheter. En stor del i projektet är installationen av nya hydraulhissar.

Ökad tillgänglighet med trapphiss

den 13 februari 2017

Cibes SwingOn är en trapphiss för offentliga, kommersiella och privata miljöer där höjdskillnaden är liten och utrymmet begränsat. Det är en kostnadseffektiv och praktisk trapphiss, och ett viktigt komplement till företaget hela utbud av hissprodukter. Dalarnas Försäkringsbolag i Avesta valde lösningen till en av sina funktionshindrade medarbetare.

Midroc tar nya steg i sin träbyggsatsning med Vallen och Ekologen

den 12 februari 2017

Det började med kvarteret Limnologen, massivträhus i åtta våningar, som kom att bli Sveriges kanske mest kända flerbostadshus i bärande, klimatoptimerade träkonstruktioner. Nu går Midroc Property Development vidare och utvecklar sitt kunnande kring teknik och byggprocess med det pågående naturnära området Vallen och det kommande projektet Ekologen vid sjön Trummen i Växjö.

Lyssna på podcasten om utemiljö i socioekonomiskt utsatta områden

den 4 februari 2017

Det trettonde avsnittet av podcasten FASTIGHET I FOKUS handlar om utemiljö i socioekonomiskt utsatta områden. Kan 200 miljoner kronor göra att det blir inne att vara ute och ute att vara inne? Under 2016 betalades det ut 200 miljoner kronor i bidrag med syfte att öka tryggheten i socioekonomiskt bräckliga områden.

Götenehus bygger nytt i Uddevalla

den 1 februari 2017

Nu är det beslutat att Götenehus sätter spaden i marken under mars månad för första etappen av Kvarteret Åberg. Inflyttning är planerad till juni 2018.

NCC tecknar avtal om bygget av nya Lögarängsbadet i Västerås

den 29 januari 2017

NCC har tillsammans med Västerås stad planerat och projekterat det nya Lögarängsbadet i Västerås och har nu tecknat avtal om att också genomföra byggentreprenaden för badanläggningen. Det totala ordervärdet uppgår till 340 miljoner kronor.

Ny stadsdel i Vallentuna

den 29 januari 2017

Arkitema Architects och NRE vinner markanvisningstävling i Vallentuna. Kristineberg kommer under de närmaste åren förvandlas från ett naturområde till en helt ny stadsdel i Vallentuna kommun. Arkitema bidrar med att rita två nya kvarter med 74 bostäder för NRE i samarbete med Topia landskapsarkitekter.