Atrium Ljungberg gör miljardförvärv i Göteborg

den 24 mars 2017

Atrium Ljungberg har tecknat avtal om förvärv av kontorsfastigheten Lindholmen 30:1 i stadsdelen Lindholmen i Göteborg. Fastigheten förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,3 miljarder kronor. Genom förvärvet fördubblar Atrium Ljungberg sitt fastighetsbestånd i Göteborg.

Ett bygge av tio klarade inte asbestkraven

den 24 mars 2017

Under Byggnads årliga arbetsmiljövecka genomfördes 128 skyddsronder med fokus på asbest. 16 stycken arbetsplatser, 13 procent, uppvisade brister. –Det arbete som Byggnads skyddsombud utför är oerhört viktigt. Asbest dödar över hundra personer årligen i Sverige, säger Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig på Byggnads.

Första spadtaget för nya seniorbostäder i Båstad

den 24 mars 2017

Tisdag den 28 mars är det dags att ta det första spadtaget för Riksbyggens Bonum Brf Aromabacken med 32 nya seniorbostäder. Det första spadtaget tas av bland andra blivande boende i Bonum Brf Aromabacken och Håkan Mörnstad, ordförande i kommunfullmäktige i Båstad.

Sveriges Byggindustrier välkomnar ett ökat bostadsbyggandet genom infrastruktursatsningar

den 24 mars 2017

Idag presenterade regeringen sitt direktiv till åtgärdsplanering som utgör nästa steg i regeringens infrastrukturplanering. – Det är mycket bra att regeringen i sina infrastruktursatsningar betonar vikten av att låta infrastruktursatsningar stödja ett ökat bostadsbyggande., säger Lars Redtzer, ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier.

Spridd ritar framtidens svar på Industrilandskapets arkitektur i Norrköping

den 24 mars 2017

Med projektet VALV fick Spridd och Norrköpingsbaserade ED Bygg andra pris i markanvisningstävlingen om nytt torg och bebyggelse i stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen i Norrköping.

Direktivet om IMD av värme på väg att skärpas?

den 24 mars 2017

Europeiska kommissionen presenterade i november förra året i det så kallade vinterpaketet en översyn av energireglerna inom EU bland annat innehållande förslag till skärpta krav på IMD (individuell mätning och debitering) av värme. Därför har SABOs påverkansarbete intensifierats.

Henrik Gidmark lämnar Concent

den 24 mars 2017

Tillförordnad VD Henrik Gidmark för Concent Holding AB har meddelat att han idag lämnar sin tjänst för att 1 april tillträda som VD i Norlandia Fastighetsutveckling.

Peab bygger ny skola i Kristianstad

den 24 mars 2017

Peab har fått uppdraget att bygga en ny skola i Kristianstad. Beställare är Kristianstads kommun, och kontraktssumman uppgår till 128 MSEK.

COWI förvärvar Projektbyrån

den 24 mars 2017

Nu stärker COWI sin position på Stockholmsmarknaden och förvärvar projektledningskonsulten Projektbyrån Stockholm AB. Ett förvärv helt i linje med bolagets tillväxtstrategi.

Björn Ulvaeus och ALM Equity presenterar nya landmärket Slottsholmen

den 24 mars 2017

Den 22 mars presenterades landmärket Slottsholmen i centrala Västervik – Ett unikt nybyggnadsprojekt i Sverige. Bland andra närvarade entreprenören och initiativtagaren Björn Ulvaeus, Joakim Alm, VD Alm Equity AB, Fredrick Ilestedt, Regionchef PEAB, projektets arkitekt Thomas Sandell, SandellSandberg, och kommunstyrelsens ordförande i Västerviks kommun Tomas Kronståhl (S).

Earth Hour 2017: Belysning i topp bland bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder

den 24 mars 2017

Byte till energisnåla ljuskällor är en av de mest populära hållbarhetsåtgärderna bland bostadsrättsföreningarna som förvaltas av Riksbyggen. I år är det tionde gången som Earth Hour genomförs och Riksbyggens energistrateg Mari-Louise Persson vill i samband med det inspirera fler bostadsrättföreningar att byta till energisnåla ljuskällor.

SSM förvärvar projekt i Stockholm med cirka 260 bostadsrätter

den 24 mars 2017

SSM Holding AB fortsätter att expandera sin verksamhet genom att förvärva ett ytterligare projekt i Stockholms kommun. Projektet, som kommer att drivas i egen regi, avser SSM att utveckla till cirka 260 bostadsrätter. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 500 MSEK och byggstart är planerad till 2018 med inflyttning under 2020.

Sveriges Byggindustrier välkomnar ökad yrkesutbildning med branschskolor

den 23 mars 2017

Regeringen presenterar ett förslag som syftar till att skapa bättre möjligheter att erbjuda yrkesutbildningar på fler platser i landet genom att införa försöksverksamhet med branschskolor. Intresset för yrkesutbildningar minskar samtidigt som många branscher uttrycker oro för sin framtida kompetensförsörjning, däribland byggbranschen.

Rekordmånga ÅF-projekt tävlar om Årets Bygge 2017

den 23 mars 2017

I fyra år i följd har ÅF varit med och vunnit "Årets Bygge". Ska det bli vinst for femte året i rad? Det brukar gå bra for ÅF i tävlingen "Årets Bygge", som de senaste fyra åren bidragit i samtliga vinnande projekt: Malmö Live, Rådhuskvarteret i Kristianstad, Aula Medica och Helix.

Kod utvärderar eget projekt genom lägenhetsköp

den 23 mars 2017

Hur blev det i verkligheten? Det är en fråga som Kod Arkitekter anser att alla arkitekter borde ställa sig kring sina projekt. Med syfte att genomföra en bostadsundersökning har kontoret köpt en lägenhet i Rosteriet – ett hus de själva har ritat.

Kraftig ökning av bostadsbyggandet i Göteborg - 53000 bostäder på tio år

den 23 mars 2017

Under de kommande tio åren ska Göteborg få ett tillskott av cirka 53000 nya bostäder. Det visar fastighetskontorets prognos för bostadsbyggandet 2017-2026.

Nytt restaurangkoncept till Centra i Västerås

den 23 mars 2017

A Group of Retail Assets Sweden AB (AGORA) har tecknat ett fyrårigt avtal med Happy Nais om en restauranglokal i Centra mitt i centrala Västerås. Restaurangen ska heta ”Twins krog” och öppnar under våren.

Midroc tar nya steg i sin träbyggsatsning med Vallen och Ekologen

den 7 mars 2017

Det började med kvarteret Limnologen, massivträhus i åtta våningar, som kom att bli Sveriges kanske mest kända flerbostadshus i bärande, klimatoptimerade träkonstruktioner. Nu går Midroc Property Development vidare och utvecklar sitt kunnande kring teknik och byggprocess med det pågående naturnära området Vallen och det kommande projektet Ekologen vid sjön Trummen i Växjö.

Ny tidning ute!

den 21 februari 2017

Nu är det senaste numret av Fastighet & Bostadsrätt tryckt och på väg ut till läsarna! Klicka vidare för att komma till webbtidningen.

Kreativa möten i ett modernt Hjällbo

den 14 februari 2017

Hjällbo tillhör de klassiska miljonprogramsområdena i Göteborgsregionen, och som började som en vision om det perfekta svenska medelklass-samhället, men redan efter några år försvann en fjärdedel av befolkningen. Idag jobbas det intensivt med inte minst den så viktiga yttre miljön i området för att skapa ett mer modernt Hjällbo, berättar Lennart Wahlstedt hos Poseidon.

Linköping genomför innovativa satsningar på trygga utemiljöer

den 14 februari 2017

Utemiljön i hela Linköping ska bli tillgänglig för alla generationer. Särskilda satsningar görs förstås i bostadsområden som är utsatta ur ett socioekonomiskt perspektiv. Men även i nya stadsdelar som Vallastaden är ambitionen att involvera attraktiva utemiljöer för att alla grupper ska kunna ta del av ett aktivt fritidsutbud och därmed må bättre.

Myller av byggaktiviteter i Växjö

den 14 februari 2017

Aktiviteten är påtaglig och pulsen hög i den innovativa byggverksamheten i Växjö, där det också är påtagligt att det eftersträvas en hög nivå vad gäller hållbarhet och mångfald.

Gigantisk hissleverans till Urban Escape Stockholm

den 14 februari 2017

ThyssenKrupp Elevator Sverige AB levererar 30 linhissar, 6 plattformshissar och 6 rulltrappor till prestigeprojektet Urban Escape Stockholm. I Urban Escape ryms Gallerian, innovationshuset Epicenter, kontor, restauranger, barer, hotell, torg och tak.

Stor hissinstallation i Skarpan

den 13 februari 2017

Nästan 50 år efter det att området Skarpan i Linköping byggdes tas ett rejält omtag. Under fem år görs en genomgripande renovering av de 283 existerande lägenheterna och samtidigt byggs omkring 150 nyproducerade hyreslägenheter. En stor del i projektet är installationen av nya hydraulhissar.

Ökad tillgänglighet med trapphiss

den 13 februari 2017

Cibes SwingOn är en trapphiss för offentliga, kommersiella och privata miljöer där höjdskillnaden är liten och utrymmet begränsat. Det är en kostnadseffektiv och praktisk trapphiss, och ett viktigt komplement till företaget hela utbud av hissprodukter. Dalarnas Försäkringsbolag i Avesta valde lösningen till en av sina funktionshindrade medarbetare.

Götenehus bygger nytt i Uddevalla

den 1 februari 2017

Nu är det beslutat att Götenehus sätter spaden i marken under mars månad för första etappen av Kvarteret Åberg. Inflyttning är planerad till juni 2018.

Kiruna väljer WSP som handelsstrategisk rådgivare

den 29 januari 2017

Kirunas nya stadskärna planeras och utgångspunkten är att skapa ett attraktivt stadsliv med ett kommersiellt innehåll som bidrar till att skapa liv och rörelse. Kiruna kommun, LKAB och Kirunabostäder har valt WSP som handelsstrategisk rådgivare i arbetet.